Requesens i de Zúñiga, Lluís de

Barcelona, 25 augustus 1528 – Brussel, 5 maart 1576

Catalaans edelman, gouverneur-generaal van de Nederlanden 1573-1576

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden XVI (Haarlem, 1874) 272-273

Biographie Nationale de Belgique XIX (Bruxelles, 1907) 148-155 (Ernest Gossart)

Diccionari Biogràfic IV (Barcelona, 1970) 63-64

Nationaal Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek II (Leiden, 1912) 1196-1200

Versele, Julie, ‘Las razones de la elección de Don Luís de Requesens como gobernador general de los Países Bajos tras la retirada del duque de Alba (1573)’ , Studia Historica. Historia Moderna , vol. 28, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2006.

Un Catalàn en Flandes : Don Luis de Requesens y Zuñiga, 1573-1576 / Hugo de Schepper. – Barcelona : Universitat de Barcelona, 1998. – p 157-167. ; 24 cm
Overdruk uit: Pedralbes : revista d’historia moderna ; Vol. 18 (1998) p.157-167.

Bureaucratie en politiek : de opvolging van de hertog van Alva in de landvoogdij over de Nederlanden / Joop de Wolff. In: Bureaucraten betrapt : historische opstellen: (2001), p. 82-108, 247-251.

Was Don Luis de Requeséns (1528-1576) arm of rijk? / Rob Hendriks
In: Ex tempore : periodiek voor de studierichting geschiedenis van de KU Nijmegen, ISSN 0920-9581: vol. 13 (1994), afl. 1 [= 37], pag. 5-14.

Luis de Requesens en la Europa del siglo XVI / Adro Xavier. – Madrid : Vassallo de Mumbert, [1984]. – 527 p. : ill. ; 25 cm. ISBN 84-7335-061-8

The governorship of Don Luis de Requesens, 1573-76. A spanish view / A.W. Lovett
In: European studies review, ISSN 0014-3111: vol. 2 (1972), pag. 187-199.

Kritisch onderzoek betreffende de oorlogvoering van het Spaans leger in de Nederlanden in de XVIe eeuw / door L. van der Essen. – Brussel : Paleis der Academiën, 1950-1960. – 9 dl. ; 27 cm. Vanaf dl. 2 o.d.t.: Kritische studie over de oorlog(s)voering van het Spaanse leger in de Nederlanden tijdens de XVIe eeuw. – Met lit.opg.
II: Onder Requesens (1573-1576). – 1952. – 26 p. – (Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Letteren ; jrg. XIV, nr. 1). Met lit. opg.
Plaatsingscode UB Leiden: Open Magazijn kast 14762, V 4058 14: 1

Hooft’s portret van Requesens / [door] J. Kamerbeek Jr.
In: De nieuwe taalgids : tweemaandelijks tijdschrift, ISSN 0028-9922: vol. 44 (1951), afl. 2, pag. 74.

La embajada de don Luis de Requeséns en Roma por Felipe II cerca de Pío IV y Pío V, 1563-1569 : Estudio documentado con materiales inéditos. – Madrid : Ministerio de Asuntos Exteriores Escuela Diplomática, 1950. – 215 p. ; 24 cm. Bibliography: p. 211-215.

De Antwerpse “Raad van Justitie” van Alva tot Requesens (1571-1575) / door F. Prims. – Brussel : Paleis der Academiën, 1950. – 23 p. ; 26 cm. – (Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Letteren ; jrg. 12, no. 5). Met een bijlage in het Frans.

El Comendador mayor de Castilla Don Luis de Requeséns en el gobierno de Milán 1571-1573 : estudio y narración documentada de fuentes inéditas / por José M.a March. – 2a ed. – Madrid, 1946. – ill.

La batalla de Lepanto y Don Luis de Requeséns, lugarteniente general de la mar : con nuevos documentos históricos / por José M.a March. – Madrid : Ministerio de Asuntos Exteriores, relaciones culturales, 1944. – 93 p. : ill., portr., facs. ; 29 cm. Bevat brieven van Luis de Requeséns aan Philips II e.a., 1-21 Nov. 1571. – Index.

El Comendador mayor de Castilla Don Luis de Requeséns en el gobierno de Milán 1571-1573 : estudio y narración documentada de fuentes inéditas / por José M.a March. – Madrid : Edición del Ministerio de Asuntos Exteriores, relaciones culturales, 1943. – 413 p. : ill. ; 28 cm. Index.

La correspondance diplomatique de Don Juan de Zúñiga y Requesens à la Bibliothèque publique et universitaire de la ville de Genève (Collection Edouard Favre) / par Henry Biaudet. – Genève : Chaulmontet, 1912. – 41 p. ; 25 cm. – (Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Ser. B ; 8, 2) (Études romaines ; 4, 2)

Pio IV y Felipe Segundo : primeros diez meses de la embajada de Don Luis de Requesens en Roma, 1563-64 / [ed. por Feliciano Ramirez de Arellano de la Fuentesanta del Valle, y José Sanchez Rayón]. – Madrid : Marco, 1891. – XX, 452 p. ; 19 cm. – (Colección de libros españoles raros o curiosos ; tomo 20). Brieven van Felipe II, Luis de Requesens e.a.

Relations politiques des Pays-Bas et de l’Angleterre sous le règne de Philippe II / publ. par le baron Kervyn de Lettenhove. – Bruxelles : Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, Commission Royale d’Histoire, 1882-1900. – 11 dl. ; 30 cm. – (Collection de Chronique Belges inédites)
Dl. XI: continué par L. Gilliodts-van Severen.

Requesens 1573-1576 / H.Q. Janssen. – Utrecht : Van Bentum, 1875. – 16 p. ; 24 cm. – (Voor drie honderd jaren ; jrg. 1873-74, nr. 6)

Lettres inédites de Don Louis de Requesens / par J.L.A. Diegerick. – Utrecht : Kemink, 1859. – 23 p. ; 20 cm. Overdr. uit: Chronique / Société historique d’Utrecht.

Don Luis de Requesens y de unica. – [Amsterdam, Schleijer; Haarlem, De Haan; Leiden, Van Santen], [1851]

Prent
Portret van Luís de Requesens y Zuñiga (1527-1576), gouverneur-generaal van de Nederlanden (1573-1576).. – Volgens Van Someren op staal gegraveerd.. – Bron: J.P. Arend, Algemeene geschiedenis des vaderlands …, Amsterdam etc., 1840-1882, 5 dln., dl. 2, 5e stuk (1851), p. 490. – r.o. : J.F.C. Reckleben sculps.. – m.o. : [Titel]. – Van Someren I: 16.

Eime di monsignor D. Simone Rau, e Requesens / reveduta e corretta. – nuova edizione. – Napoli : presso Guiseppe-Maria Porcelli, 1782. – XXXI, [I], 294 p. : ill. ; .. cm

Portret van Luís de Requesens y Zuñiga (1527-1576), gouverneur-generaal van de Nederlanden (1573-1576).. – Bron: Emanuel van Meteren, Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanderen, Gorinchem en Breda, 1748-1761, 9 dln., in dl. 2, p.212 (Van Someren). – Bron: Emanuel van Meteren, Oorlogen en geschiedenissen der Nederlanderen en derzelver nabuuren …, Amsterdam, 1786, 10 dln., in dl. 2, p.212 (Van Someren). – l.o. : C.F. Fritsch fecit. – m.o. : [Titel]. – Van Someren I: 36.

Origine des trovbles et remvement d’affaires de pays de Flandre pendant le gouuernement du duc d’Alue, don Loïs de Requesens, du Comte de Mansfeld et de … don Jean d’Austrie, grant profligateur des Rebelles, nagveres decedé en la ville de Namur etc. – A Paris : par Jean d’Ongois, 1578. – 16 p. ; 8

Vriendelicke vermaninghe aen de heeren de Staten van Brabandt, Vlaenderen, &c. op de supplicatie by hen aen Don Loys de Requesens et de Cuniuga […] ouerghegheuen. – Delft, [A. Hendricksz.], 1574, 1574. – in-4. – A-B4 C1. TB 5395. – Knuttel 220.