Delgadillo, Hernando

Secretaris van Alva betrokken bij de organisatie van de nieuwe bisdommen in de Nederlanden. In 1574 stelde hij ‘dat niet de Prins van Oranje de Nederlanden verloren liet gaan, maar wel de soldaten geboren in Valladolid en Toledo’. Muitende soldaten waren in zijn visie de oorzaak van veel problemen.

Raymond Fagel

Literatuur

Ontbreekt in de Belgische en Nederlandse biografische woordenboeken.

“Brabant in het verweer” : loyale oppositie tegen Spanje’s bewind in de Nederlanden van Alva tot Farnese : 1567-1578 / door Gustaaf Janssens. – Kortrijk-Heule : UGA, 1989. – 442 p. : ill. ; 24 cm. – (Standen en landen ; 89) Lit.opg.: p.[31]-96. – Met genealogische tab. ISBN 90-6768-151-2