Beets

Dorp in Noord-Hollands Noorderkwartier, ten Noorden van de Beemster.

Deze tekening is gemaakt door de historicus en geograaf P.H. Witkamp. Het was zijn bijdrage aan de huldeblijk voor Nicolaas Beets, die bij zijn 70ste verjaardag een kistje aangeboden kreeg met kaarten als deze. Hoewel de meeste gelukwensen beperkt bleven tot een handtekening, een foto of enkele woorden, maakte Witkamp er een aantrekkelijke collage van, met een afbeelding van Beets in 1575 en in zijn eigen tijd (1884). Origineel: UB Leiden, Ltk Beets 68 I.