Staten van Zeeland

Het bestuur van de districten van Zeeland, beooster en bewester Schelde, en de regering van de steden verschilden niet wezenlijk van die in Holland.
De Staten waren samengesteld uit drie leden, ieder met één stem, de abt van Middelburg, de edelen, die beide tezamen het platteland vertegenwoordigden, en de vijf goede steden. Als de Staten niet vergaderd waren, werden de lopende zaken afgedaan door de abt, de eerste edele, en de pensionaris van de provincie.

Voor verdere toelichting zie: [Thorbecke]/Fruin/Colenbrander, 
Staatsinstellingen (ed. 1922), 83-86.