Brielle / Den Briel


Links

Historisch Museum Den Briel

De inneming van Brielle naar de voornaamste geschiedschrijvers

Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 288-289.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 144.

Nijhoff/Van Hattum, Bibliotheek van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw. ‘s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1953 > nr. 2 (K. van Alkemade en P. van der Schelling).

Literatuur

R. Slachmuylders, Alva’s Bloedraad en Voorne (1567-1572) : Uitgave van archiefstukken uit Brielle, Brussel en Den Haag (Den Briel, Historisch Museum, 2015).

De Brielse stadsartillerie tot de Vrede van Munster in 1648 / R. Slachmuylders ; Engelse vertaling samenvatting: UVA Talen BV, Amsterdam. – Brielle : Historisch Museum Den Briel, 2013, ©2013. – 72 pagina’s : illustraties ; 31 cm Met literatuuropgave. – Met samenvatting in het Engels. ISBN 978-90-805878-3-0 (gebonden) De classis Brielle 1574-1623 / Willem Gerrit Visser. – [S.l. : s.n.], [2013]. – 2 dl. ( CCLXXV p., 686 p.). ; 32 cm. Proefschrift Universiteit Leiden. – Met samenvatting in het Engels. Part I: Inleiding op de acta van de classis – Part II: Teksteditie van de acta Oog in oog met de martelaren van Gorcum / [Roy Tepe]. – Gorcum : Gorcums Museum, 2012. – 252 p. : ill. ; 20×20 cm. Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in het Gorcums Museum van 9 juni t/m 26 aug. 2012. – Met lit. opg. ISBN 978-90-78251-00-2

De martelaren van Gorcum : volgens het getuigenis van Guilielmus Estius geschreven in 1572 / B. Hartmann. – Oegstgeest : Colomba, 2009. – 80 p. : ill.. ; 24 cm. ISBN 978-90-73810-87-7

R. Ensel, ‘Baudrillard in Brielle. Over de historische cultuur van de Tachtigjarige Oorlog’, Tijdschrift voor Geschiedenis 121 (2008) 40-55

De tijdelijke dood / Geert De Sutter ; kleuren: Lighthouse Productions ; [eindred.: Thijs van Zaal … et al.]. – [Brielle] : Brielse Bisschoppelijke Commissie van het Bisdom Rotterdam ; Durbuy : Coccinelle BD, 2007. – 48 p. : tek. ; 31 cm. Verhaal gebaseerd op: De martelaren van Gorcum / D. de Lange. – Utrecht [etc.] : Het Spectrum, 1954. – (De zonnewijzer ; 6). – Stripboek. ISBN 978-2-930273-44-0 (Coccinelle) geb.

Anton van der Lem, Den Briel: Sint-Catharinakerk; Watergeuzen veroveren Brielle, 1 april 1572, in: Maarten Prak (red.), Plaatsen van herinnering : Nederland in de zeventiende en achttiende eeuw (Amsterdam: Bert Bakker, 2006) 24-35

De Brielsche Feesten van 1872 : ‘grooter feest is er nooit geweest’ / Marlite Halbertsma. In: Jubelfeest der jubilea : feestelijke herdenkingen in de negentiende eeuw; [met bijdragen van Joep Leerssen … et al.]. Speciaal nr. van: De negentiende eeuw = ISSN 1381-8546: vol. 26 (2002), afl. 1 (mrt), pag. 61-80.

De strijd rond Alva’s bril. Papen en geuzen bij de herdenking van de inname van Den Briel, 1572-1872 / Franciscus Antonius Groot. In: Bijdragen en Mededelingen betr. de Geschiedenis der Nederlanden: vol. 110 (1995), pag. 161-181.

Trouw aan Oranje / Piet Terlouw ; [ill. Dick van de Pol]. – Kampen : De Groot Goudriaan, cop. 1990

Brielle, stad der watergeuzen / J. Klok. – Oostvoorne : De Klokkestoel, 1989

Brielle : stad in de landen van Voorne / J. Klok. – Alphen aan den Rijn : Repro-Holland, 1980. – 99 p. : ill. ; 24 cm. Met lit. opg. ISBN 90-6471-759-1. Hierin pp. 41-44 over de Tachtigjarige Oorlog.

In naam van Oranje : Den Briel 1572-1972 / Jacques Klok. – Nijkerk : Callenbach, [ca. 1972]

Brielle in hervormingstijd / W. Troost, J.J. Woltjer. – 1972. In: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, ISSN 0165-0505: vol. 87 (1972), pag. 307-352.

De gehangenen in de turfschuur : Brielse julinacht 1572 / Th. van Vugt. – Hilversum : Gooi en Sticht, 1972

Doen den Briel eerst ouervallen was van de pyraten / J.P. Winsemius. – [Zaltbommel], [1968]. Overdr. uit: Spiegel der Historie; derde jaargang, no. 1/2, 1968, p. 44-49.

Ter beevaart naar de martelplaats van de H.H. martelaren van Gorkum te Brielle. – [S.l. : s.n.], [ca. 1950]

De inneming van Den Briel / door D. Wijnbeek. – Assen : Born, 1947

J.B. Black, ‘Queen Elizabeth, the Sea Beggars and the capture of Brille 1572’, The English Historical Review 1931, 30-47

Waarom de inneming van den Briel door de watergeuzen zoo belangrijk was: eenvoudig verteld / door W. Koning. – Steenwijk : Hovens Greve, [ca. 1900].

Hein de verrader of Brussel en Brielle in 1572 / door Gabrio. – Utrecht: Kemink, [1888 ]

Het innemen van Den Briel door de Watergeuzen op den 1 April 1572, in herinnering gebracht / B. ten Brink. – Utrecht : Van der Post, 1872

De Friesche Watergeuzen bij de inneming van den Briel in 1572 / W. Eekhoff. -[S.l.], 1872

1 April 1572 : de inneming van Den Briel door de Watergeuzen, de dageraad van Neerlands verlossing / C.F. Schoettelndreier. – Leeuwarden : Bokma, [1872].

Optocht gehouden te Haarlem, den 1sten April 1872. – Haarlem : [s.n.], [1872]. – ill. ; 29×36 cm
Leporelloboek, zonder tekst. – Met beschrijvend programma. – Boek wordt verfilmd.

1 April 1572 : de inneming van Brielle, naar de voornaamste geschiedschrijvers /[met bijdragen van Pieter Christiaanszoon Bor … et al.]. – Rotterdam : Hoog & Kruyt, 1872

De verrassing van Den Briel, of ‘t ongedachte gebeurd / door H. J. van Lummel. – Wageningen : Bronsveld, 1872
Voor drie-honderd jaren ; jrg. 3, nr. 2

De veerman van Den Briel : een verhaal voor ouders en kinderen : de gebeurtenis van 1 april 1572 / door een geus verteld. – Gouda : B.H. Maaskant, 1872

1572 – 1 April – 1872 : lijst van boeken, brochuren, platen, muziek, enz. uitgegeven ter gelegenheid van het feest van Neêrlands onafhankelijkheid : 1e vervolg. – Utrecht : Beijers, 1873. – P. XXIX-XLIX. ; 23 cm

Die Maertyrer von Gorkum : eine Darstellung der religioesen Verfolgungen gegen 19 katholische Niederlaender, welche am 9. Juli 1572 in der Naehe von Brille gemartert wurden / aus dem Franzoesischen uebersetzt von C.F. Trippe. – Soest : Nasse, 1865

De Watergeuzen en de inneming van den Briel (1568-1572) / J.J. Altmeyer; uit het Fr. door C.L. Görlitz. – Zwolle : van Hoogstraten & Gorter, [1864]. – 187 p. ;

Les gueux de mer et la prise de La Brille (1568-1572) / par J.-J. Altmeyer. – Bruxelles : Lacroix, Verboeckhoven, 1863. – 184 p. ; 18 cm