Guerra de Flandes

Spaans. Vertaling: Oorlog in Vlaanderen.

In het Spanje van Filips II werd de strijd tegen de `rebellen’ of `ketters’ in de Nederlanden in het Spaans aangeduid met `Guerra de Flandes’ of `Vlaamse oorlog’. Vlaanderen als belangrijkste gewest in de Nederlanden fungeert dus in deze uitdrukking als pars pro toto – het onderdeel waarmee het geheel werd aangeduid. In de zeventiende eeuw verving de naam van Holland geleidelijk die van Vlaanderen en sprak men van `Guerra de Holanda’.