Dokkum


Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 370-371.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 14, 166.

Literatuur

Admiraliteit in Friesland, Dokkum 1599 : notulen- en resolutieboek van het zeekantoor voor convoyen en licenten van de hand van secretaris Johannes Saeckma / uitg. door M.H.H. Engels. – Leeuwarden : [Provinciale Bibliotheek van Friesland], 1999. – [142] p. : ill. ; 30 cm. Met lit. opg., reg.

De geuzen van Dokkum : een verhaal uit het begin van de tachtigjarige oorlog, spelend in Friesland en Groningen Ton Oosterhuis ; [kleurenomslag en illustraties : Frans Mettes]. – Naarden : A.J.G. Strengholt, cop. 1972

Geschiedenis van Dokkum, 1580-1600 : twintig jaren uit de historie van Noord-Oost Friesland tegen het einde der estiende eeuw / R. de Beer. – Dokkum, [1971]

Een Dockumer secretaris aan het einde der 16e eeuw / H.T. Obreen. In: It beaken : meidielingen fan de Fryske Akademy, ISSN 0005-738X: vol. 16 (1954), pag. 157-159.

De turfschippersjongen van Akkerwoude : een verhaal van avontuur uit het jaar 1572 / S.M. van der Galiën ; geïllustreerd door Hein Kray. – Groningen : Jan Haan, [1953]. – 183 p. ; 23 cm. – (Haan’s bibliotheek voor de jeugd).

De arrestatie van den abt van Dokkum in 1550 : verdacht van Lutheranisme / Paul Em. Valvekens. – [S.l.], 1939

Sippe Scheltema, of: de Dockumer furie troch de Waelen in ‘t jier 1572 : in forhael ut de tachtigjierige oarlog / D. Hansma. – Frêntsjer [Franeker] : Telenga, 1872. – [2], II, 54 p. ; 20 cm. Ook beschikbaar in microvorm.

Beschrijving van de Waalsche furie te Dokkum in 1572 / Hendricus a Bra ; vert. van J.G. Ottema. – [S.l.], [ca. 1850 ]

Dockum yn 1572 / v.d. Meer. In: Friesche Volksalmanak: (1849), pag. 73-83.