Zoutkamp

De schans te Zoutkamp / Herman J. Versfelt. In: Stad & lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen, ISSN 1384-4091: vol. 15 (2006), afl. 4 (4e kwartaal), pag. 12-16.

De verovering van Zoutkamp in 1589 / P. van den Burg. In: Bulletin van de Historische Kring “De Marne”: Serie 11, (1989), afl. 1-2, pag. 15-21. Met lit.opg.

De sterkte Zoutkamp in de loop der eeuwen / P.J. Ritsema. In: Nederlandse historiën : populair tijdschrift voor (streek) geschiedenis, ISSN 0166-3801: vol. 6 (1972), pag. 143-147.