Martins of Mertens, Jacques

Vlaams jurist, lid en voorzitter van de Raad van Vlaanderen

?, ? Gent, 6 maart 1574

Biografie

Jacques Martins of Martens, ook Mertens geschreven, werd door Karel V op 26 februari 1546 (nieuwe stijl) benoemd als raadsheer in de Raad van Vlaanderen. Filips II benoemde hem in 1558 tot president. In de uitoefening van zijn functie is hij op 6 maart 1574 overleden. In augustus 1566 kreeg hij te maken met een samenscholing voor zijn deur van op omwenteling beluste lieden, maar Martins was zo dapper eropaf te stappen, waarbij het bij bedreigingen bleef. Op 9 augustus 1567 werd hij door de landvoogdes belast met een onderzoek naar de ongeregeldheden tijdens de beeldenstorm in Gent, Oudenaarde, Ronse en Deinze. De hertog van Alva stelde hem ook aan als lid van de Raad van Beroerten, waar hij zich met name met Vlaamse dossiers diende bezig te houden. Na de terechtstelling van Egmond en Horne werd Martins bedankt voor zijn lidmaatschap: zijn vacatie- of presentiegelden zijn hem berekend over de periode 18 september 1567 13 juni 1568. Hij had een gelijknamige zoon, die echter de opstandelingen was toegedaan en met wie het daarom tot een breuk was gekomen. De jonge Martins had deelgenomen aan de inname van Den Briel en was nadien nog in hetzelfde jaar als vaandrig omgekomen in het leger van Willem van Oranje.

Anton van der Lem

Literatuur

Jacques Martins ontbreekt in de biografische woordenboeken

Le conseil des troubles / par Alphonse L. E. Verheyden. – Flavion-Florennes : Ed. Le Phare [etc.], 1981. – 356 p. : ill. ; 20 cm. – (Histoire du protestantisme en Belgique et au Congo Belge ; t. 11) Lit.opg. – Indices

Edmond Poullet ed., Correspondance du cardinal de Granvelle, 1565-1586 (12 dln., Bruxelles, 1877-1896) I, 119, n. 1; 402; II, 505.

Louis Prosper Gachard ed., Correspondance de Philippe II sur les affaire des Pays-Bas (5 tom., Bruxelles 1848-1879) II, 361

Rapport à M. le Ministre de l’Intérieur sur les archives de la Chambre des Comptes de Flandre, à Lille, et sur les travaux à y exécuter dans l’intérêt de l’histoire de la Belgique / par Louis Prosper Gachard. – Bruxelles, 1836. – in-8 , p. 383