Geertruidenberg


Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 296-297.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 229-230 (Sint-Geertruydenberghe).

Nijhoff/Van Hattum, Bibliotheek van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw. ‘s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1953 > nr. 218 (I. van Nuyssenburg).

Litteratuur

Overleven buiten de Hollandse tuin : Raamsdonk, Waspik, ‘s Gravenmoer, Capelle, Sprang en Besoijen tijdens de Tachtigjarige Oorlog / Han Verschure. – [S.l.] : Verschure, 2004. – 499 p. : ill. ; 25 cm. Met index, lit. opg. ISBN 90-9017873-2 geb.

Beeldig Geertruidenberg : een stad in de kaart gekeken / door Arjan van Loon, Martin Robben en Bas Zijlmans ; m.m.v. Piet van Loon en Ton van de Hulsbeek. – Geertruidenberg : Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’, cop. 1999.

Het beleg en de inneming van Geertruidenberg door prins Maurits in 1593 en de gevolgen van de oorlogvoering voor de bevolking van Geertruidenberg en omgeving / H.L. Zwitzer … [et al.]. – Geertruidenberg : [s.n.], 1993

Waterland als woestijn : geschiedenis van het Kartuizerklooster ‘Het Hollandse Huis’ bij Geertruidenberg 1336-1595 / J.G.M. Sanders. – Hilversum : Verloren ; [Dordrecht] : Historische Vereniging Holland, 1990. – 238 p. : ill. ; 26 cm. – (Hollandse studiën ; 25)
Ook verschenen als proefschrift Leiden. – Met lit. opg., reg. – Met samenvatting in het Frans.
ISBN 90-70403-26-9

Groenveld, S., ”Den Huijsman wordt er heel verermt’. Gevolgen van de oorlogvoering voor de bevolking van Geertruidenberg en omgeving, ca. 1593′, in: De Dongebode 19 (1993) 54-85.

Korte beschryving der stad en vesting Geertruidenberg. – Dordrecht, 1846.

Korte beschrijving van Geertruidenberg, in deszelfs opkomst, bloeistand, in- en uitwendige aangelegenheid, en voorname lotgevallen, zoo in het burgerlijke als kerkelijke : voorafgegaan door eene plegtige jubelreden, ter tweede vereeuwing van de eerstgebeurde verlossing dier stad uit de magt der Spanjaarden, op den laatsten der Oogstmaand’ MDLXXIII en gevolgd van eenige historische bijlagen: / door Izaak van Nuyssenburg… – Te Dordrecht, : bij A: Blussé en zoon …, 1774 (Te Rotterdam, : ter drukkerije van Stefanus Mostert). – [8], 200 p. ; in-8

Oratio panegyrica et carmina epicinia de vrbe Gertrvdisberga, ante annos quatuor persidiâ præsidiarorum militum hosti venditâ, nunc postliminiò Dei beneficio recuperatâ, auspiciis & ductu illustrissimi principis Mavritii, comitis à Nassou &c. gubernatoris Hollandiæ, Zelandiæ, &c. recitata in Collegio theologico illustrissimorum D. D. Ordinum Hollandiae & West Frisiae / [cum praefatione Hieremias Bastingius]. – Lvgdvni Batavorvm : apud Franciscum Raphelengium, 1593. – [ii] + 35 p. ; in-4
Plaatsingscode UB Leiden: 759 G 66 en THYSIA 1855: 1

Bref discovrs povr donner contentement, a tovs cevx qvi ne cognoissans la verité, parlent indiscretement de la serenissime roine d’Angleterre, du seigneur baron de VVyllughby Gouuerneur general de son secours es Prouinces vnies des Pays bas, et de la nation angloise: à raison de certain placcat du 17 d’auril 1589, stile nouueau, mis en lumiere par aucunes personnes particulieres, comme se dict, soubs le nom des Estatz Generaux desdites Provinces. Par lequel discours vn chacun est prié et requis, de parler bien et en honneur des actions desdits Estats Generaux legitimement assemblés. Traduit de l’Anglais. – Z.pl., z.n,, 1589. – iv + 54 p. ; 20 cm Petit 520.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 803