Laloo, Alonso de

?, – Brussel, 18 augustus 1608

Secretaris van de graaf van Hornes, nadien koninklijk ambtenaar en vertrouweling

Biografie

Lalloo begon zijn carrière als secretaris van Filips van Montmorency, graaf van Hornes . In januari 1566 vertrok hij naar Spanje om de klachten van Hornes over te brengen. Eind februari 1567 keerde hij naar de Nederlanden terug; hij nam toen een brief mee van Montigny en Bergen aan Margaretha van Parma. Na de komst van Alva in de Nederlanden verzekerde deze Laloo van zijn hartelijke gezindheid jegens de graaf van Hornes en hoopte hij dat deze weldra zijn opwachting in Brussel zou komen maken. Laloo haastte zich deze gunstige houding aan zijn meester over te brengen. Gelijk met Hornes werd ook Laloo gearresteerd. Na korte tijd kwam hij weer op vrije voeten, hetzij omdat hij onschuldig was, hetzij na het verstrekken van gevoelige informatie. Hij moet opdrachten voor Alva hebben uitgevoerd, want in 1570 ontving hij een betaling van 100 ponden voor een zaak die hem door de hertog was toevertrouwd. Bovendien ontving hij nog eens 200 ponden voor het vertalen van stukken uit het Nederlands. Op 1 juli 1578 werd hij griffier van de Raad van Financiën. Op 2 januari 1580 zag hij zich benoemd tot secretaris bij de Raad voor de Nederlanden in Madrid. Filips gebruikte hem voor verschillende missies, o.a. naar de Nederlanden. Laloo bleek in de Madrileense raad niet met Fonck overweg te kunnen, trots als ze allebei waren. In 1588 lag hij ook overhoop met de voorzitter van de Raad, Dammant, die verklaarde de arrogantie van Laloo niet langer te kunnen verdragen. Laloo op zijn beurt was geïrriteerd dat de voorzitter zijn brieven verbeterde en was van mening dat hij beter Frans en Latijn kende dan de voorzitter. Dammant wenste een andere secretaris van de Raad. Laloo huwde een Vlaamse vrouw, die hem de heerlijkheid Leeuwergem bracht (halverwege Oudenaarde en Aalst). In 1590 verhief Filips II hem tot ridder. Na het overlijden van de koning kwam Laloo in dienst bij de aartshertogen Albert en Isabella.

Anton van der Lem

Brieven

Brieven (9, periode 1566-1567) van Alonso de Laloo aan Filips van Montmorency, graaf van Hornes (Horn), alle in het Spaans: UB Leiden, Leeszaal Bijzondere Collecties, ms. PAP 2 (1, s.v. Montmorency) en PAP 3 (8, s.v. Hoorne)

Literatuur

Laloo ontbreekt in de Belgische en Nederlandse biografische woordenboeken. How to save a life? : Alonso de Laloo, secretary to the count of Horn, on a mission to the Spanish court (1566-1567) / Liesbeth Geevers. – p. 71-87. In: Agentes e identidades en movimiento : España y los Países Bajos, siglos XVI-XVIII: (2011), p. 71-87.

Gevallen vazallen : de integratie van Oranje, Egmont en Horn in de Spaans-Habsburgse monarchie (1559-1567) / Elisabeth Marieke Geevers. – Amsterdam : Amsterdam University Press, cop. 2008. – 252 p. ; 24 cm. – (Amsterdamse Gouden Eeuw reeks, ISSN 1875-9599). Auteursnaam op omslag: Liesbeth Geevers. – Ook verschenen als online resource. – Proefschrift Universiteit van Amsterdam. – Met lit. opg., reg. – Met een samenvatting in het Engels. ISBN 978-90-8964-069-7

Joseph Lefèvre, Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas. Deuxième partie. Recueil destiné à faire suite aux travaux de L.-P. Gachard (4 tom., Bruxelles 1940-1960) I, 711; II, 60, 62, 64, 137, 138, 263, 267, 294; III: 98, 141, 153, 166, 208, 224, 265, 266, 332 (conflict met Dammant), 352, 378, 407, 440, 473; IV: 52, 131, 137, 147, 148, 193, 232, 234, 238, 242, 247, 249, 251, 261, 285, 320, 326, 328, 329, 334, 337, 389, 409, 410, 412, 414, 422, 425, 428, 432, 441, 442, 446, 449, 452, 456, 457, 461-463, 465-467, 478.

Correspondance franaise de Marguerite dAutriche, duchesse de Parme, avec Philippe II. J.S. Theissen, H.A. Enno van Gelder ed. (3 tom., Utrecht, 1925-1942) III, 202, 235

Edmond Poullet ed., Correspondance du cardinal de Granvelle, 1565-1586 (12 dln., Bruxelles, 1877-1896) II, 356, 366, 597; III, 2, 21, 95-96, 116, 117, 195; VIII, 20, 99 (L. volgt in Spanje Dennetières op), 103, 183 (in Namen); IX, 11, 60, 64, 73, 143, 197, 199, 273, 315, 318, 432; X, 183, 342, 396; XI, 35 (hier de data van benoemingen en overlijden),161; XII, 141, 479, 585, 626.

Louis Prosper Gachard ed., Correspondance de Philippe II sur les affaire des Pays-Bas (5 tom., Bruxelles 1848-1879) I, xiv, ccv, 563, 573, 576, 646; IV, iv.

Louis Prosper Gachard, Lille, 195 (brief uit 1563; Matthieu Kuysten andere secretaris van de graaf van Hornes), 390 (vertalingen uit het Nederlands)