Rehdiger, Thomas

Duits humanist en verzamelaar

Breslau / Wroclaw, 19 december 1540 – Keulen, 5 januari 1576

Biografie

Thomas Rehdiger wordt op deze site opgenomen omdat dank zij hem portretten van bekende tijdgenoten uit de Tachtigjarige Oorlog tot stand zijn gekomen of althans zijn gekopieerd. Vele van deze portretten zijn in de loop der eeuwen verloren gegaan; de overblijvende portretten bevinden zich thans in het Nationaal Museum van Wroclaw.

Thomas Rehdiger werd geboren te Breslau (het huidige Wroclaw), als elfde kind van Nikolaas Rehdiger. De familie was buitengewoon invloedrijk en welgesteld in het zestiende-eeuwse Silezië. Na een vooropleiding in zijn vaderstad studeerde Rehdiger in Wittenberg (1558) en Parijs (1561), waar hij de later bekende botanicus Carolus Clusius als ‘hofmeester’ aan zijn huishouding wist te verbinden. De onrust der tijden weerspiegelt zich in het wisselvallige verloop van Rehdigers studiereizen: in 1562 trok hij naar Leuven, in 1563 naar Bourges. Na verblijven in Breslau, Parijs en Valence reisde hij in de winter van 1566 naar Italië. Hier verbleef hij beurtelings in Padua, Bologna en Venetië. In de winter van 1568-1569 reisde hij door naar Napels, om daarna in het voorjaar naar zijn vaderstad terug te keren. Tegelijkertijd liet hij zijn hofmeester Neodicus boeken en manuscripten verzamelen. Na enige meningsverschillen met zijn familie vestigde hij zich in Keulen, waar hij een grote staat voerde. Behalve handschriften en boeken legde hij ook een Kunstkammer aan met schilderijen, munten, beeldhouwwerken en buitenissige voorwerpen. In 1571 bezocht hij nog Engeland, maar bij een reis naar Heidelberg had hij een ongeluk waarbij hij beeneter opliep, aan de gevolgen waarvan hij op 5 januari 1576 te Keulen overleed.

Bij testament had Rehdiger bepaald dat al zijn collecties in hun geheel in Breslau tentoongesteld dienden te worden. Door de ellende van de Dertigjarige Oorlog duurde het tot 1661 voor zijn verzamelingen publiek toegankelijk werden.

Portretten van tijdgenoten

Tot de portrettengalerij van Rehdiger behoorden ook portretten van bekende figuren uit de Nederlanden, zoals de graven van Egmond en Hornes. Hoe groot deze portrettengalerij is geweest, is moeilijk te reconstrueren. Na allerlei wisselvalligheden bevinden de resterende portretten zich in het Nationaal Museum van Wroclaw. De website van het museum (<