Beverwijk

Stadje aan het Wijkermeer, op de landengte tussen de Noordzee en het Wijkermeer, had het in 1572 en 1573 veel last van doortrekkende troepen, zowel van Geuzen als van Spanjaarden, met name tijdens de belegering van Haarlem (december 1572 – juli 1573) en het beleg en ontzet van Alkmaar (8 oktober 1573). De straatnaam De Schans verwijst nog naar de versterking van waaruit zowel de landweg als het Wijkermeer kon worden bestreken, nadat de woningen en andere gebouwen volledig waren neergehaald.

Anton van der Lem

Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 342.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 232.

Nijhoff/Van Hattum, Bibliotheek van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw. ‘s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1953 > nr. 64 (A. van den Burgh).

Literatuur

Zegepralend Kennemerland / J. van Venetien

Uit het verleden van Midden-Kennemerland