Canto, Alonso del

Spaans betaalmeester in de Nederlanden

De betaalmeester Del Canto bouwde samen met de priester Lorenzo de Villavicencio een spionnagenetwerk op in de Nederlanden, Engeland en Duitsland, met als voornaamste doel het in de gaten houden van de Spaanse emigranten in hun contacten met het protestantisme. De koning had hem naar de Nederlanden gestuurd met aanbevelingsbrieven die hem recht gaven op ondersteuning bij het arresteren van vier Spanjaarden, die met name genoemd werden. Dit leidde onmiddellijk tot geruchten dat de Spaanse inquisitie ingevoerd zou worden. In Zwijndrecht – bij Antwerpen – liet Del Canto een Italiaanse en een Franse koopman, uit Engeland komend, arresteren op verdenking van ketterij. Maar vervolgens bekommerde hij zich niet meer om de gevangenen en ging hij andere slachtoffers maken. De gegevens die zij verzamelden gingen vaak eerst naar de invloedrijke secretaris Francisco de Eraso . Een belangrijk resultaat van de spionnagepraktijken van Del Canto was het terugroepen van Furió Ceriol naar Spanje. Del Canto heeft in ieder geval reeds sinds 1552 de functie van betaalmeester vervuld voor de artillerie in Mechelen.

Raymond Fagel

Literatuur

Alonso del Canto ontbreekt in de Nederlandse en Belgische biografische woordenboeken.

Gabrielle Dorren, ‘Lorenzo de Villavicencio en Alonso del Canto. Twee Spaanse informanten over de Nederlandse elite (1564-1566)’, Tijdschrift voor Geschiedenis 111 (1998) 352-376

Henry Kamen, Philip of Spain (New Haven, 1997)

R.W. Kinder en A. Gordon Kinder, ‘The pursuit of Spanish heretics in the Low Countries: the activities of Alonso del Canto 1561-1564’, Journal of Ecclesiastical History 30 (1979), 65-93

Court factions and the formulation of Spanish policy towards the Netherlands (1559-67) / by Paul David Lagomarsino. – [S.l.] : University of Cambridge, 1973. – 362 p. ; 30 cm
Proefschrift University of Cambridge.

De derde waerschouwinge ende vermaninghe aende goede, getrouwe regeerders ende ghemeinte vanden lande van Brabant, teghen de calumnien vanden cardinael van Granvel, nieu bischoppen, Viglius, Morillon, theologiennen van Loeven, dekens, prochianen, moniken, Alonso Delcanto, ende andere inquisiteurs haren aenhangers. – [S.l.] : [s.n.] [= Vianen, Albert Christiaensz.], s.a. [1566]. – in-8. – A 8 (A8 blanco). TB 1500.