Mook(erhei)

Dorp in het noorden van de tegenwoordige Nederlandse provincie Limburg, op de linkeroever van de Maas, ten zuiden van Nijmegen. Toen Alva vanuit Brussel in 1572 zijn strafexpeditie tegen de noordelijke provincies begon, moest hij bij Mook een pontonbrug laten slaan voor zijn troepen. Dit was de eerste keer in de Nederlandse geschiedenis dat een pontonbrug diende voor militair transport. Na op de rechteroever te zijn gekomen kon hij koers zetten naar het noorden, om vanuit het oosten Zutphen te straffen en via de vaste brug aldaar over de IJssel naar het westen te trekken.

Op de zogeheten Mookerhei werd op 14 april 1574 een invasieleger van Lodewijk en Hendrik van Nassau vernietigend verslagen door Sancho d’Avila, bevelhebber van de Habsburgse troepen in Antwerpen.

Anton van der Lem

Literatuur

Simon Groenveld, ‘De Nederlanden en de Guliks-Kleefse erfopvolging, ca. 1592-1614. Oorlogsdreiging voor en tijdens het Twaalfjarig Bestand’, in: idem, Facetten van de Tachtigjarige Oorlog : Twaalf artikelen over de periode 1559-1652. – Hilversum : Verloren, 2018, pp. 209.

Beschouwingen rond de slag bij Mook / H.H.E. Wouters. – ill., krt. In: De maasgouw : weekblad voor Limburgsche geschiedenis, taal- en letterkunde, ISSN 1380-4170: vol. 93 (1974), pag. kol 129-164.

De blokkade van Zalt-Bommel : dagverhaal van Gasparus de L’Agarge, geestelijke, behoorende tot het gevolg van Gillis de Berlaimont, heer van Hierges; hierin vindt men bijzonderheden wegens het voorgevallene voor Zalt-Bommel en omstreken, ook wegens den slag op de Mokerheide, 1574 / uitgeg. en toegelicht door H.F.M. Huybers en J. Kleyntjens. – Arnhem : Gouda Quint, 1925

De slag van Mook 14 April 1574 / door J.L. Meulleners. – [S.l. : s.n.] ; Maastricht, 1893

De beoordeeling van Alva en van Oranje voorkomend in het opstel: Legertochten tusschen Maastricht en Mook (1568-1575) / nader toegelicht en gehandhaafd door J.L. Meulleners. – Maastricht : “Le Courrier de la Meuse”, 1891

Legertochten tusschen Maastricht en Mook, sedert 1568 tot 1575, en gelijktijdige belastingen en inkwartieringen te Elsloo / door J.L. Meulleners. – [S.l. : s.n.], 1889