Steenwijk


Gedicht

Steenwijk ontzet

Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 411.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 156-157.

Nijhoff/Van Hattum, Bibliotheek van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw. ‘s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1953 > nr. 208 (W. Nagge, Weghwijser door de Provincie Overyssel, 1724), p. 208.

Literatuur

Rennenberg voor Steenwijk / door A. Delachaux ; geïllustreerd. – [S.l. : s.n.], [ca. 1930]. – 188 p. : ill. ; 25 cm. Serie Triumf. – Ook beschikbaar in microvorm.

Het verraad van Rennenberg : een verhaal uit het beleg van Steenwijk / naar het Engelsch van Harriette E. Burch. – Nieuwe uitg. – Leiden : E.J. Brill, [ca. 1895]

De bevrijding van Steenwijk door Prins Maurits in 1592 : schrijvers uit vroegeren en lateren tijd op eenvoudige wijze naverteld / door H. van Dalfsen. – Steenwijk, 1892

Diederik en Sabina (Count Rennenberg’s treason) : een verhaal uit het beleg van Steenwijk / naar het Engelsch van Harriette E. Burch ; door Clara ; (met vier gekleurde platen). – Leiden : E.J. Brill, [1888]

De moedige hopman, of Het beleg van Steenwijk 1580-1581 : een verhaal uit den tachtigjarigen oorlog / door J.C. Luitingh. – 2e dr. – Utrecht : J.H.van Peursem ; Utrecht : J.van Boekhoven, [1887]

Count Rennenberg’s treason : a tale of the siege of Steenwick / by Harriette E. Burch. – [London] : The religious tract society, [1887]. – 488 p. : ill. ; 20 cm. Geb.

Steenwijk verdedigd door Johan van den Kornput 1580-1581 / Willem Koning ; naar oorspr. bronnen bew. ; uitgeg. bij gelegenheid van den 300-jarigen gedenkdag van het ontzet door H. Spanjaard en A. Smit. – Steenwijk, 1881

Feestboekje : Programma der feestelijkheden te Steenwijk, op den 23sten Februari 1881, ter herdenking van Steenwijks ontzet in 1581. – Steenwijk, [1881]

Geschiedkundige herinneringen aangaande de voormalige vestingen Steenwijk, Kuinre en Blokzijl / bijeenverz. door S.F. Klijnsma. – Meppel : Gelderman, 1853.

Het beleg van Steenwijk : geschiedkundig verhaal uit de XVIe eeuw / W. Storck. – Groningen, 1841

Vertheidigung von Steenwijk und Jakobea, Königin der Niederlande : zwei Erzählungen aus den Niederlands-Geschichten des XV. und XVI. Jahrhunderts / von J.M. Rath. – Nürnberg [etc.] : Zeh, 1827. – 320 p. ; 18 cm. – (Hammerschläge ; Tl. 1)
Plaatsingscode UB Leiden: 1755 F 43

Die belegeringe, besettinge ende ontsettinge der stadt Steenwijck. / By Wilhelmus Lanius Doccum. – [Leeuwarden, P.H. van Campen], 1581, 1581. – in-4. – A-C4 D2 TB 3018. – Knuttel 571.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 469

Kaarten

[Steenwijk door den Graaf van Rennenberg vergeefs belegert]. – [Nederland], [1621]. – 1 krt. ; 12,5×17 cm
Kaart van: Steenwijk, Nederland. – Kopergr naar Hogenberg. – Uit Bor, 1621. – Muller Historieprenten N 828. – Beschrijving naar fiche-catalogus Bodel Nijenhuis.
Plaatsingscode UB Leiden: COLLBN Port 45 N 50

[Mislukte belegering van Steenwijk door den Graaf van Rennenberg, Anno 1580 en 1581]. – [Nederland], [17e E.]. – 1 krt. ; 26×34 cm. Kaart van: Steenwijk, Nederland. – Kopergravure (naar J. Luyken?). – Niet vermeld bij Muller Historieprenten. – Beschrijving naar fiche-catalogus Bodel Nijenhuis.
Plaatsingscode UB Leiden: COLLBN Port 45 N 48

[Steenwijk door den Graaf van Rennenberg vergeefs belegert in den Jaaren 1580 en 1581]. – [Nederland], [17e E.]. – 1 krt. ; 26×34 cm. Kaart van: Steenwijk, Nederland. – Niet vermeld bij Muller, Historieprenten. – Beschrijving naar fiche-catalogus Bodel Nijenhuis.
Plaatsingscode UB Leiden: COLLBN Port 45 N 47

[Steenwijk door den Graaf van Rennenberg vergeefs belegert in den Jaaren 1580 en 1581]. – [Nederland], [17e E.]. – 1 krt. ; 26×34 cm. Kaart van: Steenwijk, Nederland. – Ets door J. Luyken. – Niet vermeld bij Muller Historieprenten. – Beschrijving naar fiche-catalogus Bodel Nijenhuis.
Plaatsingscode UB Leiden: COLLBN Port 45 N 46

[Steenwijk door den Graaf van Rennenberg vergeefs belegert]. – [Nederland], [17e E.]. – 1 krt. ; 12,5×17 cm. Kaart van: Steenwijk, Nederland. – Kopergr naar Hogenberg. – Uit Baudart. – Muller Historieprenten N 828. – Beschrijving naar fiche-catalogus Bodel Nijenhuis.
Plaatsingscode UB Leiden: COLLBN Port 45 N 49