Aitsinger, Michael (baron on Eytzing, Eytzinger)

Obereitzing bei Ried (Oostenrijk), (1530-1535?) – Bonn, begin 1598

Stammend uit een Oostenrijks geslacht werd Aitsinger in 1549 voor zijn opvoeding naar Wenen gestuurd. Zijn vader was in dienst van keizer Ferdinand I. In 1553 ging hij voor studie naar Leuven, een verblijf dat onderbroken werd door een reis naar Italië, waarbij hij ook het concilie van Trente bezocht. In 1568 was hij in Brussel ooggetuige van de onthoofding van Egmond en Horn. Door een ruzie raakte Aitsinger in gevangenschap tot 1573; vijf jaar later vertrok hij uit Brussel. Sedert 1581 was hij in Keulen gevestigd, waar hij vanaf 1583 zijn Relationes historicae , verslagen van recente gebeurtenissen, liet verschijnen. Zijn belangstelling voor aardrijkskunde en occulte wetenschappen is in al zijn werken te zien. Hij had contacten met het Huis der Liefde. Zijn laatste jaren bracht hij in armoede door.

Werken

1.1. De leone Belgico, eiusque topographica atque historica descriptione liber … Rerumque in Belgio gestarum, inde ab anno Christi MDLIX usque ad annum MDLXXXIII perpetua narratione continuatus. Coloniae Ubiorum 1583 [522 pp.; f], 1585, 1586, 1587, 1588, [1596], [1605].
Bijna alle drukken telkens vermeerderd tot het jaar van uitgave. De druk van 1583 was de eerste door de auteur erkende na twee edities van 1581 en 1582.

De editie van 1588 is beschikbaar via Google Books .

1.2. Niderländische Beschreibung , in hochteutsch, und historischer weiss gestelt, auff den Belgischen Löwen, der Sibenzehen Provintzen dess gantzen Niderlandts, was sich darinnen zugetragen hat, vom Jar 1559 biss auff gegenwürtiges 1584 Jar. Köln 1584. 3 Bde. 1585-1587.

2. Thesaurus principum hac aetate in Europa viventium : quo progenitores eorum, tam paterni quam materni, simul ac fratres et sorores, inde ab origine reconduntur, usque ad annum a Christo nato 1590. Libellus historiarum studiosis non minus utilis, quam cognitu necessarius. Coloniae Agrippinae 1590 [223 pp.; 8], 1591, 1592.

Google Books (versie uit 1591).

Literatuur

Samuel de Wind, Bibliotheek van Nederlandsche Geschiedschrijvers (Middelburg, 1835) 204-208

Allgemeine Deutsche Biographie V (Leipzig, 1877) 777-778 (Titus Tobler)

Neue Deutsche Biographie I (Berlijn, 1953) 119-120 (Karl H. Salzmann)

Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek VI (Leiden, 1924) 17-18 (H. Brugmans)

Haitsma Mulier/Van der Lem, Repertorium van Geschiedschrijvers in Nederland , 1500-1800, nr. 6.

B.A. Vermaseren, De katholieke Nederlandse geschiedschrijving in de 16e en 17e eeuw over de opstand (2de druk, Leeuwarden, 1981)

W. Bonacker, `Le baron Michael von Eitzing et la `Belgici Leonis Chorographica”‘, Revue belge de philologie et d’histoire 37 (1959) 959-966

F. Stieve, `Über die ältesten halbjährigen Zeitungen oder Messrelationen und insbesondere über deren Begründer Freiherr Michael von Aitzing’, Abhandlungen der historischen Klasse der Kön. Bayerischen Akademie der Wissenschaften 16, 1 (1883) 177-265