Carrión

Kapitein

Bernardino de Mendoza beschrijft de deelname van een kapitein Carrión aan de aanval op Leiden in 1574. Het is onduidelijk om wie het precies gaat. Er is een kapitein Alonso Ruiz de Carrión die in 1571 deelnam aan de slag bij Lepanto. De Spaanse specialist van de tercios Juan L. Sánchez noemt op een helaas niet meer beschikbare website de naam van kapitein Lázaro Carrión die aanwezig was bij Lepanto in 1571 en daarna met Valdés naar de Nederlanden was gekomen. Van deze Lázaro is echter verder niets bekend.

Er is nog een derde optie. In 1595 publiceerde Juan Carrión Pardo, afkomstig uit Toledo, een tractaat getiteld Tratado de como se deben formar los quatro esquadrones en que milita nuestra nación española (Lissabon 1595). Daarin stelt hij ten tijde van de hertog van Alva in de Nederlanden te hebben gevochten als kapitein van de infanterie en in zijn tractaat noemt hij verder de naam van Francisco de Valdés. Hij hoorde namelijk in de plaats Rina (in Flandes) de hertog van Alva spreken met Francisco de Valdés en Chiappino Vitelli.

In het belangrijke Nederlandse toneelstuk over het beleg van Leiden van Jacob Duym uit 1606 komen twee Spaanse hoplieden voor, Carion en Alonso, als de enige met name genoemde Spaanse soldaten naast Francisco de Valdés. In het uiterst succesvolle toneelstuk van Reinier Bontius over het beleg heten ze in de editie van 1645 ‘Carion Capiteyn’ en Don Allonso, dus een kapitein en een edelman. In de editie uit 1659 zijn hun namen kolonel Carion Lopes Gallio en bevelhebber Allonso dell Viaz. Deze laatste komt in andere edities ook voor als Alonso del Visa. Duidelijk is dat hier gebruik gemaakt wordt van de historische kolonel Alonso López Gallo.

Raymond Fagel

Literatuur

www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Ceneton

Luís Costa e Sousa, Alcácerquibir e a guerra de quinhentos (uma perspectiva arquitectónica) https://dadospdf.com (geraadpleegd 22 mei 2020).

Juan Luis Sánchez Martín, ‘Los capitanes del soldado Miguel de Cervantes’, Revista de Historia Militar 2 (extraordinario) (2016) 173-232

Cobi Bordewijk, ‘Lof zij den helden’. Vier eeuwen Leidse stedentrots op het toneel (Den Haag 2005)

David García Hernán en Enrique García Hernán, Lepanto: el día después (Madrid 1999)

Bernardino de Mendoza, Comentarios de las guerras de los Países Bajos (Guadalajara 1592)