Heiligerlee

Bron: Kroniek van de Opstand in de lage Landen, 1555-1609

Gegevens klooster Heiligerlee . Museum Slag bij Heiligerlee (Heiligerlee, z.j.)

Kloosters in Groningen . Museum Slag bij Heiligerlee (Heiligerlee, z.j.)

Van Heiligerlee en Munster: het begin en einde van een oorlog die tachtig jaar zou duren . Museum Slag bij Heiligerlee (Heiligerlee, z.j.)

Weten, weetjes over stamboom Oranje-Nassau: Wilhelmus, stadhouders, koningen, rustplaatsen, de spelers in de slag, monument . Museum Slag bij Heiligerlee (Heiligerlee, z.j.)

De 25 dagen van Nederland : beslissende momenten uit de vaderlandse geschiedenis / [red.: Paul Brood … et al.]. – Zwolle : Waanders ; [Den Haag] : Nationaal Archief, 2005-2006. – 25 dl. in 2 bd. : ill. ; 32 cm + krt. Aflevering 7: 23 mei 1568 : De slag bij Heiligerlee : 1555-1585 / [tekst: René van Stipriaan]. – cop. 2005. – P. 179-203

De slag bij Heiligerlee, 23 mei 1568 : lesbrief / R.E.F. Sanders. – Heiligerlee : [s.n.], 1997. – 12 p. : ill. ; .. cm

Monument graaf Adolf : rijksmonument ter nagedachtenis aan de Slag bij Heiligerlee in 1568 / [tekst & produktie: Vogel Partners]. – Groningen: Rijksgebouwendienst, [1997]

“The day the nation was born” : the battle of Heiligerlee, 1568 / L.L. Doedens. In: Exercise of arms : warfare in the Netherlands, 1568-1648: (1997), p. 57-67.

Met de Graven van Nassau op pad door de zestiende eeuw : een fietstocht door Oost-Groningen langs plaatsen die een belangrijke rol speelden in de eerste vijfentwintig jaar van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) / tekst Lammert Doedens ; routebeschrijving Sieneke Meijer. – Winschoten [etc.] : Stichting toerist [etc.], 1993. – 24 p. : ill. ; 24 cm

De overwinning bij Heiligerlee geschetst in haar militair-historische en politiek-cultureele beteekenis / door J.G.G.M. Hamm. – Leiden : Sijthoff, 1947

De onthulling van het gedenkteeken te Heiligerlee, in tegenwoordigheid van Z. M. den Koning, den 23 Mei 1873 : beschrijving der plechtigheid : toespraak van Dr. P. Hofstede de Groot en historische aanteekeningen met de portretten van Lodewijk en Adolf van Nassau. – Groningen : Noordhoff en Smit, 1873. – 31 p. : ill. ; 28 cm. Omslagtitel: Heiligerlee, 23 Mei 1873. – Ook beschikbaar in microvorm.

Platen van den slag bij Heiligerlee / J.T. Bodel Nijenhuis. In: Bijdragen tot de kennis van den tegenwoordigen staat der provincie Groningen: (1869), pag. 46-49.
Overdruk gepagineerd: p. 1-4.

  • De slag bij Heiligerlee. – Leeuwarden : G. T. N. Suringar, 1868
  • De slag bij Heiligerlee. – [S.l.] : [s.n.], [ca. 1868]
  • De slag bij Heiligerlee / door G.J. Dozy. – Deventer : Ter Gunne, 1868
  • De overwinning bij Heiligerlee / [R. Fruin]. – [Amsterdam : Mooy], 1868
  • De slag bij Heiligerlee, 1568 / door W. Bisschop. – Leeuwarden : Suringar, 1868

De slag bij Heiligerlee, den 23 Mei 1568 / door John Lothrop Motley. – ‘s Gravenhage : Van Stockum, 1868

Heiligerlee : herinnering aan den 23sten Mei 1568 / door H.J. van Lummel. – Utrecht : Kemink, 1868

De geuzenridder op het slagveld bij Heiligerlee; (23 mei 1568) / door D.H. Meijer. – Groningen : Geertsema, 1868

Inval van graaf Lodewijk van Nassau in de provincie Groningen. : slag bij Heiligerlee, 23 mei 1568. – [S.l.] : [s.n.], 1855

Graaf Lodewijk van Nassau, of De overwinning bij Heiligerlee : vaderlandsch toneelspel, in 3 bedrijven / door P. Vreede Bik. – Amsterdam : Westerman & Zoon, 1834

Heiligerlee : vaderlandsche dichtregelen ter herinnering aan den driehonderdjarigen sterfdag van Graaf Adolf van Nassau op den 23 mei 1568 te Heiligerlee gesneuveld / Gruno. – ‘s Gravenhage : Visser, 1868