Willem Ysbrantsz Bontekoe

Schipper en ontdekkingsreiziger

1587-1657

Literatuur

Het journaal van Bontekoe / hertaald door Thomas Rosenboom ; ingel. en geann. door Vibeke Roeper. – Amsterdam : Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2001. – 137 p. : ill., krt. ; 20 cm. Het ware verhaal van een legendarische schipbreuk naar modern Nederlands overgebracht door Thomas Rosenboom. ISBN 90-253-0304-8

Journael ofte Gedenckwaerdige beschrijvinghe : de wonderlijke avonturen van een schipper in de Oost, 1618-1625 / Willem Ysbrantsz Bontekoe ; ingel. en van comment. voorz. door V.D. Roeper ; [red.: Piet Boon … et al.]. – Amsterdam : Terra Incognita, cop. 1996. – 165 p. : ill., krt. ; 24 cm + krt. – (Terra incognita). Oorspr. titel: Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe vande Oost-Indische reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn. – Hoorn : Jan Jansz Deutel, 1646. – Met lit. opg.
ISBN 90-73853-08-7

Bontekoe : de schipper, het journaal, de scheepsjongens / Karel Bostoen … [et al.]. – Zutphen : Walburg Pers, cop. 1996. – 96 p. : ill. ; 21×21 cm
Uitg. in samenw. met Stichting Nederlands Scheepvaartmuseum. – Met lit. opg. ISBN 90-6011-948-7

Op reis met schipper Bontekoe : een 17de eeuws reisverhaal / John R. Brozius ; [eindred.: Volkert J. Nobel … et al. ; foto’s: Marcel Rob]. – Hoorn : Stichting Vrienden van het Westfries Museum, 1994. – 19 p. : ill. ; 30 cm
Afl. 14. – Uitg. t.g.v. de gelijknamige tentoonstelling in het Westfries Museum, Hoorn, van 29 juli tot en met 18 september 1994. – Met lit.opg.

Het journaal van Bontekoe : de gedenkwaardige beschrijving van de reis naar Oost-Indië van schipper Willem IJsbrantsz. Bontekoe uit Hoorn, in de jaren 1618 tot en met 1625 / bew. door Lennaert Nijgh ; met een bijdrage van Piet Boon. – Schoorl N.H. : Pirola, 1989. – 144 p. : ill. ; 25 cm. – (Pirola maritiem). Oorspr. titel: Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe vande Oost-Indische reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn : begrijpende veel wonderlijcke en gevaerlijcke saecken hem daer in wedervaren : begonnen den 18. December 1618. en vol-eynd den 16. November 1625. – Hoorn : Deutel, 1646. – Met lit. opg.
ISBN 90-6455-089-1 geb.

De gedenkwaardige reizen van Willem Ysbrantsz. Bontekoe / [inleiding van Ellen Zijlmans-van der Groen]. – Utrecht ; Antwerpen : Het Spectrum, 1978. – 141 p. : zw. ill. ; 18 cm. – (Prisma-boeken ; 1827)
Met de oorspronkelijke gravures. – Oorspr. titel: Journael ofte gedenckwaerdighe beschrijvinghe van de Oost-Indische Reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn …. – Oorspr. uitg.: Hoorn : Jan Jansz. Deutel, 1646. ISBN 90-274-0955-2

Wonderlijke geschiedenissen : enkele prozageschriften uit de 17e eeuw / [samenst., inl. en toel. van M.C.A. van der Heijden]. – 3e dr. – Utrecht [etc.] : Spectrum, 1976. – 302 p. : ill. ; 19 cm. – (Spectrum van de Nederlandse letterkunde ; 11). 1e dr.: 1971. – Bevat: Amoris laconismi = Liefdes kort-sprake / Jacob Cats; Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn; Het leeven en eenige bysondere voorvallen van Passchier de Fyne. ISBN 90-274-3545-6

Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn : die gefahrvolle Reise des Kapitäns Bontekoe : 1618-1625 : und andere Logbücher und Schiffsjournale holländischer Seefahrer des 17. Jahrhunderts : mit 33 zeitgenössischen Darstellungen, Faksimiles und Karten / Hrsg., [aus dem Niederländischen] übertr. und komment. von M.R.C. Fuhrmann Plemp van Duiveland. – [Tübingen : H. Erdmann Verl.], cop. 1972. – 439 p. : ill. ; 21 cm
Vert. van: Journael ofte gedenckwaerdig beschryvinghe van de Oost-Indische reyse van Willem Ysbrandtsz. Bontekoe. – 1646.

Journael, ofte Gedenckwaerdige beschrijvinghe vande Oost-Indische reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe : begrijpende veel wonderlijcke en ghevaerlijcke saecken hem daer in wedervaren : begonnen den 18. Dec. 1618 en vol-eynt den 16. Nov. 1625 : waer by ghevoeght is het Journael van Dirck Albertsz. Raven, als oock verscheyden gedenckwaerdige geschiedenissen, op veel plaetsen verb. en een groot deel verm. / Willem Ysbrantsz Bontekoe. – Amsterdam : P.N. van Kampen, 1971. – VIII, 80 p. : ill. ; 21 cm. Facs. herdr van oorspr. uitg.: Hoorn, 1648.

Journaal / van Willem Ysbrantsz Bontekoe ; uitg. naar de oorspronkelijke tekst met woordverklaringen door Clara Eggink. – Haarlem : Tjeenk Willink, 1957. – 159 p. : ill. ; 21 cm. 1e uitg. 1646. – Oorspr. uitg.: 1646.

Journalen van de gedenckwaerdige reijsen van Willem Ysbrantsz. Bontekoe, 1618-1625 / uitgeg. door G.J. Hoogewerff. – ‘s-Gravenhage : Nijhoff, 1952. – L, 211 p., [10] uitsl. bl. pl. : facs., portr., krt. ; 26 cm. – (Werken uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging ; 54)
1e uitg.: 1646. – Met lit. opg., reg. – Vgl. Tiele, Mémoire, p.213-226.

Journaal of gedenkwaardige beschrijving van de Oostindische reis van Willem Ysbrantszoon Bontekoe van Hoorn / [in hedendaagsch Nederlandsch overgeschreven door René Verbeeck ; tekstill. ontworpen door Pistor]. – Brussel : Steenlandt, [1943]. – 164 p. : ill. ; 20 cm. – (De volksreeks ; 5). Franse titelpagina luidt: De avontuurlijke reis van Bontekoe.

Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse / van Willem Ysbrantsz Bontekoe ; opnieuw uitg. en van aant. voorz. door G.J. Hoogewerff. – 2e herz. dr. – Utrecht : Oosthoek, 1930. – xli, 171 p., [16] bl. pl., [2] p. pl. : ill. ; 23 cm. – (Herdrukken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde ; no. 1). Met lit.opg., reg. – 1e dr. van deze editie: 1915.

Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse / van Willem Ysbrantsz Bontekoe van Hoorn ; uitg. en van aant. voorz. door W.H. Staverman. – Amsterdam : Meulenhoff, 1930. – 142 p., [10] bl. pl. : ill. ; 19 cm. – (Dietse letteren ; 1)

Memorable description of the East Indian voyage, 1618-1625 / [by] Willem IJsbrantsz. Bontekoe ; transl. from the Dutch by C. B. Bodde-Hodgkinson and P. Geyl ; with an introd. and note by P. Geyl. – New York : McBride, 1929. – VIII, 168 p. : ill. ; 23 cm. – (The Argonaut Series)

De wonderlijke avonturen van Willem Ysbrantsz. Bontekoe / door J.J. Moerman ; geïll. naar een oude uitgave. – Groningen [etc.] : Wolters, 1924. – 163 p. : ill., portr. ; 19 cm. – (‘t Boeiende boek). Omslag-, rug- en voortitel: Bontekoe’s reizen. – Met uitgeversreclame op 1 pag. en op voor- en achterplat.

Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reijse / van Willem Ysbrantsz Bontekoe ; opnieuw uitg. en van aant. voorz. door G.J. Hoogewerff. – Utrecht : Oosthoek, 1915. – 150 p., [16] bl. pl. : ill. ; 23 cm. – (Herdrukken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde ; nr. 1). Oorspr. uitg. 1646. – Met lit. opg.: p. [147]-150.

Cariyosipun Kapitan Bontÿæeku / saking tÿæembung wÿæelandi kajawekakÿæen dening Raden Kartawinata = De reis van kapitein Bontekoe / vert. uit het Nederlandsch in het Javaansch door Raden Karta Winata. – 2de dr.. – Batavia : Landsdrukkerij, 1883. – 112, IV, IV p. ; 21 cm. In Javaans schrift.

Carita Tuwan Kapitan Willem IJsbrandtszoon Bontekoe / tina Basa Walanda dipindahkÿæen kana Basa Sunda ku Raden Kartawinata = Reis van den kapitein Willem IJsbrandszoon Bontekoe / uit het Nederlandsch in het Soendaasch overgebracht door Raden Kartawinata. – [S.l. : s.n.], 1874 (Batavia : Kantor Citak Kangjeng Gupermen = Batavia : Landsdrukkerij). – 91 p. ; in-8. Jav. kar.

Journaal of gedenkwaardige beschrijving van de achtjarige en zeer avontuurlijke reize van Willem IJsbrandtsz. Bontekoe, gedaan naar Oost-Indien. – Haarlem : Weeveringh, 1860. – .. p. ; in-4. – (Nederlandsche volksboeken uit Jan Davids boekekraam / uitgeg. door J.H. van Lennep ; 1)

Gedenkwaardige beschrijving, van de achtjarige en zeer avontuurlyke reise van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn, gedaan na Oost-Indien, bevattende vele wonderlijke en gevaarlijke zaken, my op dezelve reise wedervaren : ook is hier bygevoegt een verhaal van Dirk Albertz. Raven, kommandeur op ‘t schip Spitsbergen, gedestineert na Groenland. – Te Amsterdam : By B. Koene, [ca. 1820]. – 64 p. : Met titelvign. ; 21 cm
Waller 307 ; Buisman 261. – Tiele, Mémoire, no.202. – 1e uitg.: 1646.

Journaal, Ofte Gedenkwaardige Beschryvinge, van de Oost-Indische Reyze van Willem Ysebrants Bontekoe, van Hoorn…Begonnen den 18 December 1618. Ende vol-eynd den 16 November 1625. Waar by gevoegt is ‘t Journaal van Dirk Alberts Raven… / Willem Ysbrantsz Bonte-Koe ; Dirck Albertsz Raven. – Tot Amsterdam : By Joannes Kannewet, 1778. – [2]p, 76 p. : 7 houtsneden. ; in-4
Portret op titelblad. – Journaal Raven afzonderlijke uitgave. – Tiele (Mem.), 197. – Landwehr, 399.

Journaal ofte gedenkwaardige beschryvinge, wegens de wonderbaerlyke Oost-Indische reyze, van Willem Ysebrants Bontekoe van Hoorn, begrypende veel wonderlyke ende gevaarlyke zaaken, hem op dezelve reyse wedervaren. : Begonnen den 18. december 1618. ende vol-eynd den 16 november 1625. ; Waar by gevoegt is ‘t Journaal van Dirk Alberts Raven … : zynde op nieuws vermeerdert met nog zeven gedenkwaardige geschiedenissen, op veel plaatzen verbetert, een groot deel vermeerdert …. – Te Amsterdam : by Barent Koene, boekdrukker#op de Lindegragt#, 1777. – [4], 76 p. : titelill. (portr.), ill. ; in-4
Landwehr (VOC) 400. Buisman 255. Verhoeven (Journaal van Bontekoe: Bibliogr.) 1777-02.

Journael ofte gedenkwaerdige beschryvinge, van de acht-jarige, ende seer avontuurlijke reyse, van Willem Ysbrantsz Bontekoe van Hoorn, gedaen na Oost-Indien, begrypende veel wonderlyke ende gevaerlyke zaaken, hem op deselve reyse wedervaren. : Ook is hier bygevoegt een verhaal van Dirk Albertz. Raven, commandeur op ‘t schip Spitsbergen, gedestineert na Groenland. – Tot Dordrecht : gedrukt by Adriaan Wolpot …, 1766. – 64 p. : 7 houtsneden. ; in-4
Gedeeltelijk in 2 kolommen gedrukt. – Adres bij de uitgeversnaam: boekverkooper op de Voorstraet over ‘t Stadhuys. – 1e uitg.: 1646.

Journaal, ofte Gedenkwaardige beschryvinge, van de Oost-Indische reyze van Willem Ysebrants Bontekoe, van Hoorn… : Begonnen den 18 december 1618. Ende vol-eynd den 16 november 1625. Waar by gevoegt is ‘t Journaal van Dirk Alberts Raven, als ook nog zeven gedenkwaardige geschiedenissen … – Tot Amsterdam : By Joannes Kannewet, 1756. – [4], 76 p. : ill. (hsn), portr. ; in-4
Bevat ook met doorl. pag. en sign.: Journaal, van de reyze gedaan by den commandeur Dirk Albertsz. Raven, na Groenland, in ‘t jaar 1639. – Tiele (Bibl.) 159 (noot). Landwehr (VOC) 399 noot.

Journaal, ofte gedenkwaardige beschrijvinge van de Oost-Indische reyse van Willem Ysebrants Bontekoe van Hoorn : begrypende veel wonderlyke en gevaarlyke saken, hem daar in wedervaren : begonnen den 18 December 1618 : ende vol-eynd den 16 November 1625 : waar by gevoegt is ‘t Journaal van Dirk Alberts Raven, als ook nog Seven gedenkwaardige geschiedenissen …. – t’Amsterdam : by Isaac van der Putte …, 1738. – 76 p. ; 8°

Journael, ofte gedenkwaerdige beschryvinge van de Oost-Indische reyse van Willem Ysbrants Bontekoe van Hoorn : begrypende veel wonderlyke en gevaerlyke saken hem daar in wedervaren : begonnen den 18 December 1618 : ende vol-eynd den 16 November 1625 : waer by gevoegt is ‘t Journael van Dirk Alberts Raven, als ook verscheyden gedenkwaerdige geschiedenissen, op veel plaetsen verbetert, een groot deel vermeerdert, en met schoone platen verçiert. – t’Amsterdam : by d’Erve van de Wed. Gysbert de Groot, boek-verkoper#op den Nieuwen Dijk, het derde huys van de Arm-steeg, in de Groote Bybel#, 1736. – 76 p. : ill. ; in-8

Journaal, ofte Gedenckwaardige beschrijvinge van de Oost-Indische reyse van van Willem Ysbrantsz Bontekoe, van Hoorn, begrypende veel wonderlycke ende gevaarlycke saken, hem daar in weder-varen… : waer by gevoegt is ‘t Journal van Dirk Alberts Raven, …. – T’Amsterdam : By de Wed. van Gysbert de Groot, 1716. – 76 p. : houtsneden. ; 20 cm
1e uitg.: 1646.

Journael, ofte gedenckwaerdighe beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse van Willem Ysebrantsz, Bonte-koe van Hoorn. Begrijpende veel wonderlijcke ende gevaerlijcke saecken hem daer in weder-varen : begonnen den 18 December, 1618 ; ende vol-eynd den 16 November, 1625. Waer bij gevoeght is het journael van Dirck Albertsz. Raven, als oock verscheyden ghedenckwaerdige geschiedenissen, op veel plaetsen verbetert, en een groot deel vermeerdert, en met schoone platen verçiert. – t’Amsterdam, : by Abraham de Wees .., 1659 (Tot Campen, : gedruckt by Gerrit vander Tollen ..). – [4], 76 p. : ill. ; in-4

Journael ofte gedenckwaerdighe beschrijvinghe van de Ost-Indische reyse / van Willem Ysbrantsz Bonte-koe van Hoorn, begrijpende veel wonderlijcke ende ghevaerlijcke saecken hem daer in weder-varen : begonnen den 18. Decemb. 1618. en vol-eyndt den 16. Novemb. 1625; waer by gevoeght is het journael van Dirck Albertsz Raven … [als de uitg. van 1648 doch iets minder behelzende]. – Dordrecht, A.Andriesz, 1655. – .. p. : ill. ; in-4

Journael ofte gedenckwaerdighe beschrijvinghe van de Ost-Indische reyse van Willem Ysbrantsz Bonte-Koe van Hoorn …. – Amsterdam : Joost Hartgers, 1650 ([s.l.] : Christoffel Cunradus). – 76 p. : titelvignet (gegrav. portr. van Bontekoe) en grvs. binnen de tekst. ; 20 cm
Volgt met doorlopende paginering: Journael van de reyse by Dirck Albertsz. Raven, in 1639. – P.A. Tiele: Ned. bibliogr. van land- en volkenkunde , nr. 159.

Journael ofte gedenckwaerdighe beschrijvinghe van de Ost-Indische reyse/ van Willem Ysbrantsz Bonte-koe van Hoorn, begrijpende veel wonderlijcke ende ghevaerlijcke saecken hem daer in weder-varen : begonnen den 18. Decemb. 1618. en vol-eyndt den 16. Novemb. 1625; waer by gevoeght is het journael van Dirck Albertsz Raven, als oock verscheyden gedenckwaerdige geschiedenissen, op veel plaetsen verbetert en een groot deel vermeerdert, mitsgaders met meer kopere platen als voor deze gedruckt. – Utrecht : [L. de Vries], 1649. – 78 p. : ill. ; 19 cm
Met titelvignet.

Iournael, Ofte Gedenckwaerdige beschrijvinge van de Oost-Indische Reyse van Willem Ysbrantsz Bonte-Koe van Hoorn…Begonnen den 18.Decemb.1618.en vol-eyndt den 16.Novemb.1625. Waer by gevoeght is het Journael van Dirck Albertsz Raven… / Willem Ysbrantsz Bonte-Koe ; Dirck Albertsz Raven. – t’Utrecht : By Lucas de Vries, 1649. – [2]p, 78 p. : 13 kopergravures. ; in-4
Vignet op titelp (Spitsbergen). – Journaal Raven afzonderlijke uitgave. – Tiele (Mem.), 176. – Landwehr, 383.

Journael ofte gedenckwaerdighe beschrijvinghe van de Ost-Indische reyse van Willem Ysbrantsz Bontekoe van Hoorn, begrijpende veel wonderlijcke en ghevaerlijcke saecken hem daer in weder-varen, begonnen den 18. December 1618. en vol-eynd den 16. November 1625; waer by gevoeght is het journael van Dirck Albertsz Raven, als oock verscheyden gedenckwaerdige geschiedenissen, op veel plaetsen verbetert en een groot deel vermeerdert. – Amsterdam : Joost Hartgers, 1648. – 76 p., [1] bl. ill. ; 19 cm

Journael ofte Gedenckwaerdige Beschrijvinghe van de Oost-Indische Reyse van Willem Ysbrantsz Bonte-Koe van Hoorn…Begonnen den 18.December 1618. en vol-eynd den 16.November 1625. Waer by gevoeght is het Journael van Dirck Albertsz Raven… / Willem Ysbrantsz Bonte-Koe ; Dirck Albertsz Raven. – t’Amstelredam : voor Joost Hartgers, 1648. – [2]p [1]pl 76 p. : titelvignet en 1 uitsl.plt. met 6 ill. ; in-4
Nadruk : Begin ende Voortgangh… / [Isaac Commelin]. – 1645. Journaal Raven met afzonderlijk titelblad. Twee afzonderlijke uitgaven.. – In: Oost-Indische Voyagien. – dl. 1 nr. 10a. – 2e dr. – 1648. – Tiele (Mem.) ; 8,174. – NHSM I, 106. – Landwehr, 381.

Iovrnael ofte gedenckwaerdighe beschrijvinghe vande Oost-Indische Reyse van Willem Ysbrantsz Bontekoe van Hoorn : begrijpende veel wonderlijcke en ghevaerlijcke saecken hem daer in wedervaren, begonnen den 18. december 1618 en vol-eynt den 16. november 1625; waerby ghevoeght is het iournael van Dirck Albertsz. Raven, als oock verscheyden gedenckwaerdige geschiedenissen, op veel plaetsen verbetert en een groot deel vermeerdert. – Hoorn : J.J. Deutel, 1648. – 80 p. ; 19 cm

Journael ofte Gedenckwaerdige beschrijvinge van de Oost-Indische reyse / van Willem IJsbrantsz. Bontekoe. Begrijpende veel wonderlijcke en ghevaerlijcke saecken hem daer in weder-varen. Begonnen den 18. Dec. 1618 en vol-eynd den 16. Nov. 1625. Waer by gevoeght is Het journael van Dirck Albertsz. Raven, enz. – Amstelredam : voor Joost Hartgers, 1648. – .. p. : ill. ; in-4
Het journaal van Raven met afzonderlijk titelblad. – Twee verschillende uitgaven. – Tiele (Mém.) 173.

Journael ofte Gedenckwaerdige beschrijvinghe vande Oost-Indische reyse van – Begrijpende veel wonderlijcke en gevaerlijcke saecken hem daer in wedervaren; begonnen den 18. December 1618. en vol-eynd den 16. November 1625 / Willem IJsbrantsz Bontekoe ; waarachter: [Journael ofte beschrijvinge van de reyse ghedaen by Dirck Albertsz. Raven nae Splitsberghen, in den Jare 1639]. – Tot Hoorn : ghedruckt by Isaac Willemsz. voor Jan Jansz. Deutel, boeck-verkooper#op ‘t Oost in Biestkens Testament#, 1646. – * A-I. : Met ill. ; in-4
Colofon: t’Haerlem, gedruckt by Thomas Fonteyn, 1646. – Met opdracht van J. J. Deutel aan de bewindhebbers van de O.-I. Compagnie “ter camere van Hoorn”, en lofdichten op het Journaal van I. B. Berckhout, A. P., I. F. S.[Sleutel] en I. W. P.[Paeuw]. – Afwijkend van de beschrijving in Tiele, Mémoire, no. 169.
Plaatsingscode UB Leiden: 1365 G 62: 1-2