1572


Mechelen geplunderd door het Spaanse leger

Uit: A. Valerius: Nederlandtsche Gedenck-clank , 1943 (herdrukt naar de oorspronkelijke uitgaaf van 1626), 64.

Wat baggert aen myn hert, wat doet my so ontstellen?
Och! ’tis om dat ick ‘t volck sie so vervaerlyck quellen.
Men sucht, men ducht, men weent, men steent, men klaegt, men
Dat ja een steenen hert hier over sich ontfermt. [kermt,

‘tGejammer heeft geen eynd’, men hoorter niet als klagen;
Och sal u volck, o God! noch lang dees plagen dragen?
En dus geslagen syn! help Heer eens datmen’t voelt!
Merckt hoe’t vergoten bloet nu over straten spoelt!