Tienen / Tirlemont


Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 82-83.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 107.

Kaarten

Veroveringe van Thienen : anno 1635. – Schaal [ca. 1:11.500] ; . – [Utrecht etc. : Wed. van Snellaert etc.], [1652]. – 1 krt. : kopergrav. ; 27 x 35 cm
Ook in: I. Commelin, Frederick Hendrick van Nassauw prince van Orangien zyn leven en bedryf. – Utrecht [etc.] : Wed. van Snellaert [etc.], 1652. – Titel linksonder. – Met aant. (linksboven): Fig. 21, Fol. 215. – Rechtsonder: Ontmoeting van paarden en voetvolk. – Muller, Beredeneerde beschrijving van Nederlandsche historieplaten, nr. 1735.
Plaatsingscode UB Leiden: COLLBN Port 69 N 50

Veroveringe van Thienen : anno 1635. – Schaal [ca. 1:11.500] ; . – [Amsterdam : Jodocus Janssonius], 1651]. – 1 krt. : kopergrav. ; 28 x 37,5 cm
Ook in: I. Commelin, Frederick Hendrick van Nassauw prince van Orangien zyn leven en bedryf. – Amsterdam : Jodocus Janssonius, 1651. – Titel rechtsonder. – Met aant. (rechtsboven): Fig. 21, Fol. 215. – Linksonder: Zigeunervrouw met voetvolk. – Muller, Beredeneerde beschrijving van Nederlandsche historieplaten, nr. 1734.
Plaatsingscode UB Leiden: COLLBN Port 69 N 50

Het vlvchten van den Prince van Orangien met de Hollantsche ondersaten, voor d’aensicht des Prince van Spagnien, met de Keysersche Croaten. – Gedruct buyten Amsterdam : In den Haen al sonder kam, [ca.1635]. – [8] p. ; in-4
Plaatsingscode UB Leiden: 194 D 17

Literatuur

Dichters en studenten trekken ten oorlog : over het zeventiende-eeuwse pamflet ‘Den ombyt van Leuven’ / Karel Porteman. – Leuven : Peeters. – p. 83-114. : ill
In: Kabaal!: feest en strijd in de Nederlandse literatuur; Elke Brems, An Faems, Eveline Vanfraussen (red.): (2004), p. 83-114.

Tienen 1635 : geschiedenis van een Brabantse stad in de zeventiende eeuw : Tienen, van 19 oktober tot 15 december 1985 / [samenst. catalogus: Jean-Marc De Pluvrez … et al. ; vert.: Arlette Bruyninckx ; foto’s Harrie Spelmans]. – [Tienen : Gemeentebestuur ; Museum Het Toreke], [1985].

Histoire de la ville et des institutions de Tirlemont, d’après des documents authentiques, la plupart inédits / par P.V. Bets. – Louvain : Fonteyn, 1860-1861. – 2 dl. : ill., krt. ; 19 cm

Veldtogt der Franschen en der Hollanders in België, ten jare 1635, en Onze-lieve-vrouw van troost te Thienen / uit het Fransch, van P.V. Bets ; vert. door L.W. Schuermans. – Loven : Fonteyn, 1859. – 118 p. : ill. ; 19 cm.

Campagne des Français et des Hollandais dans les provinces Belges, en 1635, et Notre-Dame consolatrice de Tirlemont / par P.V. Bets. – Louvain : Fonteyn, 1859. – vi, 111 p. : ill. ; 18 cm
Plaatsingscode UB Leiden: 320 F 27

Relatie vande entreprise op de stadt Thienen geschiet. Ende geexploicteert den 27. februarij 1646. Door capiteyn luytenant Grison, ende Jean Remacq, cornet vande compagnie vande graef van Pompey.. – ‘sGraven-hage, L. Breeckevelt pr., 1646, 1646. – [8] p. ; in-4. – A4. Tiele 3076.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1646: 33

In XXVIII. vexilla Hispanica ducibus strenuissimis heroibus Grisonio et Remacqvio, Thenensi praesidio erepta, Hagae in aula suspensa. – ‘s-Gravenhage : Ludolph Breeckevelt, 1646. – 1 p. ; plano. Petit 2318.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 4913

Lyste vande ghevangene officieren, ghekreghen binnen de stadt Thienen den seven-ende-twintighsten februarii 1646. – ‘s-Gravenhage : Ludolph Breeckevelt, 1646. – 1 p. ; plano. Behorend bij THYSPF 4911.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 4912

Extract uyt een missive van Maestricht vanden 28. februarij 1646. waer in verhaeldt werdt het gheluckigh progres van ‘t overrompelen der stadt Thienen …. – ‘s-Gravenhage ; Ludolph Breeckevelt, 1646. – 1 p. ; plano
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 4911

Thenæ et Brabantia vltra Velpam, qvae olim Hasbaniae pars / I.B. Gramaye. – Brvxelae : ex officina Ioannis Mommartii, 1606
In Nederland alleen in KB Den Haag en UB Tilburg