1567


Den spaenschen coninck es comen int lant

Exemplaar Bibliotheque generale de l’Universite te Luik, 1986, f3v, nr. 3.
Herkomst transcriptie: Willem Kuiper, naar bron, kritisch.

Een nieu liedeken van dij geusen
Den spaenschen coninck es comen int lant
Vivere papist.
Die roemsche doen onderstant
Als een goet crist.
Vivere b[a]rgoende, spijt hugonist
Vivere papist.

Die bagou[.]osen naer haer goet duncken.
Vivere papist.
Sij meynde die roemsche kercke te brecken.
Sij hebben ghemist.
Vivere burgoende et cetera.

Calvinus leeringhe es niet dan spijt.
Vivere papist.
Haren kerckhoff es daer buyten ghewyt
Al daermen pist.
Vivere burgoende. et cetera.

Sij hebben soe menighen mensche bedroghen
Vivere papist.
Sij lieghen mij sonder berghen met hooghen.
Doer des duvels list.
Vivere burgoede. et cetera.

Met schoonen worden hebben sij den mensche[n] bedroeghen.
Vivere papist.
Hermannus es met dat ghelt ghevloden.
Dat nimant en wist.
Vivere borgoende. et cetera.

Orloff prince op dit termijn.
Vivere papist.
Calvinus leeringhe es niet dan spijt
Als stinckende mist.
Vivere borgoende. et cetera.