Sonoy, Diederik

Nederlands edelman en militair, aanvoerder van de Watergeuzen en bevelhebber van Willem van Oranje in het Noorderkwartier.

Kalkar, 1529 – Pieterburen (Groningen), 2 juni 1597

Biografie

[volgt]

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden XVII, 2 (Haarlem, 1874) 852-857

Allgemeine Deutsche Biographie 34 (Leipzig, 1892) 658-661 (P.L. Muller)

Biographie Nationale de Belgique : niet opgenomen

Nationaal Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek V (Leiden, 1921) 773-775 (P.J. Blok)

Nouvelle Biographie Nationale : niet opgenomen

Het verraad van het Noorderkwartier : oorlog, terreur en recht in de Nederlandse Opstand / Henk van Nierop. – Amsterdam : Bakker, 1999. – 343 p., [16] p. pl. : ill. ; 24 cm.

Het “Hof van Sonoy”. Bouw- en bewoningsgeschiedenis / P.C. van der Eerden. In: Artistiek en ambachtelijk : architectuur, kunsten en nijverheid in Alkmaar 14e-20e eeuw (Hilversum : Verloren, 1993), p. 9-56.

Heerde en omgeving in de 80-jarige oorlog. 1579, Bentinck, Sonoy, Hulsbergen. De ellendige tachtiger jaren / A. Klein Kranenburg. In: Heerde historisch : bijdragen en mededelingen van de Heerder Historische Vereniging, ISSN 1573-6024: vol. 16 (1991), pag. 89-92, 144-150.

Derik Snoeij. De beroemde geuzenaanvoerder Dirk Sonoy / F. Gorissen. In: Jaarboek, ISSN 0773-2414: vol. 6 (1984), pag. 17-22.

De toren van het hof van Sonoy in 1875 voor afbraak gespaard / A.J. Elte. In: Alkmaar in veelvoud: (1977), p. 160-162.

De kleine landedelman in de Nederlandse opstand (vóór 1572). Dirk Sonoy (1529-1597) / J.L. Jonckheer. In: Liber amicorum Lauwerys: (1976), p.133-151.

Tweemaal: het Hof van Sonoy / P.J.M. de Baar, D.P. van Wigcheren. In: Alkmaars jaarboekje …: vol. 8 (1972), pag. 113-116; vol. 10 (1974), pag. 182.

Portretten van Diederik Sonoy / E. Pelinck In: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, ISSN 1385-4984: vol. 20 (1966), pag. 145-148.

Een geuzenedelman onder ‘t beleg van Haarlem / J.-L. Jonckheer. In: Miscellanea historica in honorem Leonis van der Essen : universitatis catholicae in oppido Lovaniensi iam annos XXXV professoris. – Bruxelles [etc.] : Éditions universitaires [etc.], 1947. – 2 dln. (lxxiii, 1065 p.). : portr. ; 25 cm. – (Recueil de travaux d’histoire et de philologie. 3e série ; 28-29), deel II, 579-594

Cort verhael van tghene ghehandelt is metten oversten Sonoy, ende den soldaten leggende binnen Medenblick. – Delf, A. Hendricxs pr., 1588, 1588. – in-4. – A-C4. Tp., l. 5: yegelijck. – TB 2876. – Knuttel 828.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 753

Verantwoordinge Didrichs Sonoy Gouverneur ende Ouerste inden Norderquartier van Hollandt op zekere beschuldiginghe by zyne Gen. den Grave van Hohenloe teghens hem in druck uitghegheven. – Tot Utrecht, : by Jan Corneliszoon …, 1588. – [8] p. ; in-4. Knuttel 826.
Plaatsingscode UB Leiden: KL. GES 1588

Cort verhael van tghene ghehandelt is metten oversten Sonoy, ende den soldaten leggende binnen Medenblick: Waer wt een yegelick mach verstaen den oorspronck ende voortganck vande ondanckbaerheyt, wederhooricheyt, muyterie … ende violente proceduren byden voorsz oversten selfs … binnen Medenblick ghebruyckt. – Tot Delf, : by Aelbrecht Hendricxs. …, 1588. – [24] p. ; in-4. – A-C 4. Met de Holl. leeuw in de tuin op titelpag. – Knuttel 827. Tiele 337.