Wittman, Tibor

? – 1972

Hongaars historicus, hoogleraar geschiedenis te Szeged.

Tibor Wittman wijdde een aantal studies aan de geschiedenis van de Nederlanden. Zijn monografie over de geuzen in de Vlaamse steden is uit het Hongaars in het Frans vertaald en alleen in deze taal als boekuitgave verschenen. Een algemener boek over de Nederlandse Gouden Eeuw werd vertaald vanuit het Hongaars in het Duits. Daarnaast wijdde Wittman enkele studies aan de geschiedenis van Latijns-Amerika.

Anton van der Lem

Werken

Az “árforradalom”

(Budapest, 1957) = La “révolution des prix” et les premiers éléments de relations sur le marché mondial (1566-1618) [Gueux, p. 19, n. 30; p. 33, n. 50]

`A propos de la genèse et du caractère de la guerre de Trente Ans’, Századok (1957), nr. 5-6 (en hongrois) [Gueux, p. 17, n. 25]

Quelques problèmes relatifs à la dictature révolutionnaire des grandes villes de Flandre, 1577-1579 : (contribution à l’histoire de la terreur de Hembyze)

(Budapest, 1960) (Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae ; 40)

`Quelques conclusions de l’étude de la révolution des Pays-Bas en Belgique et en Union Soviétique’, Századok (1958) [Gueux, p. 15, n. 20]

`El presunto carácter “turco” del absolutismo español del Siglo de Oro’, Anuario del Instituto de Investigaciones Historícas 7 (1964) [Gueux, p. 98, n. 1]

`España en “la Monarquía Española” de Campanella’, Acta Hist. Univ. Szegediensis 15 (1964) [Gueux, p. 106, n. 21]

`Apuntes para los métodos de investigación de la decadencia castellana (siglos XVI y XVII)’, Studia Historica (Budapest, 1965) [Gueux, p. 98, n. 2]

Németalföld aranykora

(Budapest, 1965)

Vertaald als: Das Goldene Zeitalter der Niederlande (Budapest, 1975)

II. Fülop

(Budapest, 1967) (Biografie van Filips II) [Gueux, p. 111, n. 34]

Les Gueux dans les “bonnes villes” de Flandre (1577-1584)

(Budapest, 1969)

Besprekingen hiervan door:

H.G. Koenigsberger, Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis 50 (1972) 134-137

Bernhard Töpfer, Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 17 (1969) 1615-1616

J.J. Woltjer, `Een Hongaars historicus over de Opstand’, Tijdschrift voor Geschiedenis 84 (1971) 94-96

Literatuur

Robert DuPlessis, Lille and the Dutch Revolt. Urban stability in an era of revolution (Cambridge, 1991)