Haméricourt, Gérard de

Eerste bisschop van Sint-Omaars

Binche, 1504 – Sint-Omaars, 17 maart 1577

Biografie

Gérard de Haméricourt werd geboren als zoon van Henri de Haméricourt, proost en baljuw van Binche , en Elisabeth van Spangen. Een oom van zijn moeder was Antoon van Bergen, abt van St. Bertin in in St. Omaars. Al op vijftienjarige leeftijd trad Gérard toe tot de orde van de benedictijnen – zijn habijt kreeg hij uit handen van zijn oudoom. Na zijn studie in Parijs werd Haméricourt tot priester gewijd op 23 september 1530. Vijf jaar later maakte hij deel uit van het bestuur van de abdij van Sint-Winoksbergen , en in 1545 werd hij op zijn beurt abt van St. Bertin. In 1561 stichtte hij aan deze abdij een armencollege, om minvermogende jongeren te kunnen laten studeren. Na de verwoesting van het bisdom Terwaan door Karel V in 1553 en de bisschoppelijke herindeling van de Nederlanden werd Haméricourt de eerste bisschop van het nieuwe bisdom St. Omaars . Hij werd benoemd op 11 maart 1561 en bevoegd verklaard op 31 maart 1563. Hij bleef abt van St. Bertin, om uit de inkomsten van deze abdij zijn onkosten als bisschop te kunnen bestrijden. Op 12 september 1563 werd hij in Brussel tot bisschop gewijd en op 10 oktober hield hij in St. Omaars zijn plechtige intrede. Hij was een goed bestuurder en ontwikkeld man en had in zijn bisdom veel te stellen met de religieuze en sociale onlusten. In zijn bisdom hield hij jaarlijks een provinciale synode om de noden van de kerk te bespreken en te bestrijden. In 1565 maakte hij met zijn collega-bisschoppen Martin Rythovius van Ieper en Antoine Havet van Namen, deel uit van de commissie die de regering moest adviseren inzake de ketterijbestrijding. In 1569 stichtte hij een opleidingsseminarie voor jezuïeten, het Waals college geheten, ter onderscheiding van het Engels college, waar jezuïeten uit Engeland werden opgeleid. Vanaf 1571 kreeg hij te kampen met een slechter wordende gezondheid en op 17 maart 1577 is hij overleden. Zijn stoffelijk overschot werd op zijn verzoek begraven bij de jezuïeten, die hem in 1667 bijzetten in de kapel van hun nieuwe lyceum. Sinds 1955 ligt Haméricourt begraven in de kathedraal van St. Omaars.

Anton van der Lem

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden : niet opgenomen

Biographie Nationale

Biographie Nationale de Belgique : niet opgenomen

Dictionnaire de Biographie Française : XVII (Paris, 1989) 552 (A. Chapeau)

Nationaal Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Nouvelle Biographie Nationale : niet opgenomen

De oprichting der nieuwe bisdommen in de Nederlanden onder Filips II, 1559-1570 / M. Dierickx. – Antwerpen : Standaard-Boekhandel ; Utrecht : Het Spectrum, 1950. – 347 p. : ill., krt. ; 25 cm. Oorspr. diss. Rome, Greg. – Lit. opg. – Reg.

Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en 17e eeuw / L.J. Rogier. – Amsterdam : Urbi et Orbi, 1945-1947. – 3 dl. : ill. ; 25 cm + losse kaarten Met lit. opg en index.

O. Bled, Les évêques de S.-Omer, I (1898) 67-192