Jaartallen


De Nederlanden: cultureel

(in opbouw)

1561

De abdij Bloemhof (Friesland) opgeheven

1573

Egmond: de watergeuzen verwoesten de eeuwenoude abdij
Haarlem: tijdens het beleg worden in het Karmelietenklooster wandschilderingen ontdekt van de portretten der Hollandse graven

1575

Oprichting van de universiteit te Leiden

1585

Oprichting van de universiteit te Franeker

1587

De Utrechtse St.-Salvatorkerk op last van het stadsbestuur gesloopt

1598

Plantijn-Moretus in Antwerpen bezorgt de eerste volledige publicatie van de Tabula Peutingeriana

1601

Abraham Gorlaeus (1549-1609), Dactyliotheca , een catalogus van gesneden edelstenen

1606

Leiden: geboorte van Rembrandt van Rijn (1606-1669)

1613

Franciscus Sweertius, Monumenta sepulcralia et inscriptiones publicae privataeque Ducatus Brabantiae (Antverpiae, apud Gasparum Bellerum)

1614

Oprichting van de universiteit te Groningen

1625

Joost van den Vondel, Palamedes

1632

Amsterdam: oprichting van het Athenaeum Illustrum
Delft: geboorte van Johannes Vermeer, Anthonie van Leeuwenhoek en Philippus Baldaeus

1634

Oprichting van de universiteit te Utrecht

1647

Domburg, Zeeland: aan het strand worden altaren gevonden, gewijd aan de godin Nehalennia