Harderwijk

In 1572 leidde graaf Willem van den Bergh, zwager van Willem van Oranje, een militaire campagne door Gelderland en Overijssel. Op 4 juli kwam hij met zijn opstandelingenleger aan bij Harderwijk. De stad had weinig manschappen tot haar beschikking voor de verdediging. Frederik van Zuylen van Nyevelt, de drost van het Kwartier van de Veluwe, had voldoende voorraden, maar slechts 100 tot 150 soldaten. De opstandelingen schoten een van de poorten kapot en staken een andere in brand. Binnen drie uur was Harderwijk in hun handen. Alleen de verdediging van het kasteel hield iets langer stand.

De troepen van Willem van den Bergh bleven korte tijd in Harderwijk. Inwoners van de stad Elburg boden in Harderwijk de sleutels van hun stad aan. De soldaten begonnen te morren, omdat ze hun geld niet hadden ontvangen. Van den Bergh nam ze mee naar Zutphen van waaruit hij strooptochten ondernam om zijn troepen tevreden te houden.

Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: 430-431

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave: summiere vermelding, p. 143, rechter kolom.

Nijhoff/Van Hattum, Bibliotheek van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw. ‘s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1953, nr. 273 (Schrassert)

Literatuur

Geschiedenis van Harderwijk / auteurs C.A. Bos … [et. al.] – red. J. Folkerts. – Amsterdam : Boom, 1998. – 240 p. : ill. ; 24 cm.