Burgundius, Nicolaus


Nicolas de Bourgogne

Zuidnederlands rechtsgeleerde, dichter en historicus.

Enghien, 29 september 1586 – Brussel, 4 januari 1649

Biografie

Nicolas de Bourgogne werd geboren in Henegouwen als zoon van Nicolas de Bourgogne, raadsheer van Henri de Navarre en Anna Robyns. Hij studeerde rechten en letteren te Leuven. Na zijn licentiaat in de rechten te hebben gehaald, was hij actief als dichter en advocaat in Gent. Zijn goede naam als advocaat en zijn standaardwerk Tractatus controversiarum ad consuetudines Flandri (over met elkaar conflicterende privileges in Vlaanderen) bezorgden hem in 1627 het hoogleraarschap in de rechten te Ingolstadt. Vanaf 1621 werkte hij op aanraden van de kanselier Petrus Peckius aan een geschiedenis van de Koninklijke Nederlanden. Zijn drukke werkzaamheden beletten echter het schrijven van een grote synthese. Het boek dat hij uiteindelijk in 1629 uitgaf omvatte slechts de eerste negen jaar van de opstand in de Nederlanden. Hij beweerde daarbij gebruik te hebben gemaakt van de papieren van Viglius en Tisnacq en van alle brieven gewisseld tussen koning Filips II en Margaretha van Parma. In zijn boek was hij katholiek en koningsgezind en wees hij Willem van Oranje aan als de veroorzaker van alle ellende. Hij prees Filips II, al noemde hij ook enkele van diens gebreken. Na twaalf jaar keerde hij naar de Nederlanden terug, waar hij op 31 juli 1639 als raadsheer toetrad tot de Raad van Brabant.

Anton van der Lem

Werken

Nicolai Bvrgvndi … Historia Belgica. : Ab anno M.D.LVIII. – Ingolstadii, : ex officinâ Wilhelmi Ederi. Apud Joannem Bayr, 1629. – [8], 497, [3] p. ; in-4. – (?) 4 A-3P 4 3Q 2
Plaatsingscode UB Leiden: 1012 C 2

Nicolai Bvrgvndi I.C. et professoris ordinari codicis in Academia Ingolstadiensi, Historia Belgica ab anno M.D.L.VIII. – Ingolstadii : Apud Joannem Bayr, 1633 (Ingolstadii : Ex Officinâ Wilhelmi Ederi). – [6], 355, [2] p. ; in-8
Plaatsingscode UB Leiden: 398 G 10 en 1158 F 13

Nicolai Bvrgvndi I.C. et professoris ordinari codicis in Academia Ingol stadiensi : Historia Belgica ab anno M.D.L.VIII / Nicolaus Burgundius ; cum praef. Nic. Hier. Grundlingh. – Halae Magd, 1708. – .. p. ; .. cm

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden : niet opgenomen

Allgemeine Deutsche Biographie 3 (Leipzig, 1876) 619 (Wenzelburger) (Nikolas von Burgund)

Biographie Nationale de Belgique 2 (Bruxelles, 1868) 852-857 (J. Britz) (Nicolas de Bourgogne)

Nationaal Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek: niet opgenomen

Puteanus criticized by a former student, Nicolaus Burgundius / Frans Steyaert. – Amsterdam : Maarssen : APA Holland University Press ; Nijmegen : UB Nijmegen. In: Lias : sources and documents relating to the early modern history of ideas, ISSN 0304-0003: vol. 3 (1976), afl. 1, pag. 131-138.