Chester, Edward

kolonel

Ca. 1544 – eind november, 1577

Biografie

De rond 1544 geboren Edward Chester was de zoon van sir William Chester, lord mayor van Londen in 1560. In 1572 vocht hij met zijn compagnie infanteriesoldaten bij Vlissingen onder bevel van Humphrey Gilbert. Eind oktober van dat jaar keerde hij terug naar Engeland. Tegen de politiek van de Engelse vorstin in, keerde hij in 1573 terug met zijn eigen regiment. Hoewel de troepen niet zeer bekwaam lijken te zijn geweest, hebben ze de zaak van de Opstand in de Nederlanden ondersteund. Eind 1573 benoemde Willem van Oranje hem tot kolonel van alle Engelse troepen. In mei 1574 werden zijn troepen verslagen in de omgeving van Leiden. Ook in 1577 stond Chester nog in dienst van Willem van Oranje, maar eind november kwam hij om bij een schipbreuk. Volgens Trim was zijn echtgenote Catherina vermoedelijk van Nederlandse oorsprong.

Raymond Fagel

Literatuur

Rory Rapple, Martial power and Elizabethan martial culture (Cambridge 2009)

D.J.B. Trim , ‘Edward Chester’, Oxford Dictionary of National Biography

Bernardino de Mendoza, Comentarios de las guerras de los Países Bajos (Guadalajara 1592).