Brederode, Hendrik van

Nederlands edelman en veldheer, voorman van het Verbond der Edelen

Brussel, 20 december 1531 – 15 februari 1568, slot Harenburg bij Recklinghausen

Biografie

[volgt]

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden II, 3e stuk (Haarlem, 1855) 1249-1259

Allgemeine Deutsche Biographie 3 (Leipzig, 1879) 280-281 (P.L. Muller)

Biographie Nationale de Belgique II (Bruxelles, 1868) 924-929 (Th. Juste)

Nationaal Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Neue Deutsche Biographie

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek X (Leiden, 1937) 121-125 (Jan Romein)

Nouvelle Biographie Nationale : niet opgenomen

Op weg naar tachtig jaar oorlog : het verhaal van de eeuw waarin ons land ontstond : over de voorgeschiedenis en de eerste fasen van de Nederlandse opstand / J.J. Woltjer. – [Amsterdam] : Balans, cop. 2011. – 498 p., [16] p. pl. : ill., krt. ; 24 cm/ Met lit. opg., reg. ISBN 978-90-5018-838-8 geb.

De Grote Geus : Hendrik van Brederode / A. van Hulzen. In: De Nederlanden ‘extra muros’ : jaarboek: (2001), afl. 23, pag. 5-32.

Hendrik van Brederode, de grote reus / [tekst: Jos de Meyere]. – Vianen : Stichting Stedelijk Museum Vianen, cop. 1997. – 32 p. : ill. ; 25 cm

De Grote Geus en het falende Driemanschap / door A. van Hulzen. – Hilversum : Verloren, 1995. – 142 p. : ill. ; 24 cm. Rugtitel: De Grote Geus. – Met reg. ISBN 90-6550-500-8

Zorgen over Bergen en de Bergermeer : De nalatenschap van Hendrik van Brederode, 1568-1611 / H. Schoorl. – Zutphen : De Walburg Pers
In: Kennemer historie : uit de geschiedenis van Alkmaar en omstreken: (1987), p. 63-98.

Hendrik van Brederode: ja of nee? Een reactie / J.H. Verhoog. In: In het land van Brederode : historisch tijdschrift voor het Land van Vianen, ISSN 0929-466X: vol. 5 (1980), afl. 2-3, pag. 1-2.

Hendrik van Brederode: ja of nee? / J.A.L. de Meyere. In: In het land van Brederode : historisch tijdschrift voor het Land van Vianen, ISSN 0929-466X: vol. 4 (1979), pag. 6-8.

Hendrik van Brederode: een portret van een adellijk rebel / B. Visser. In: Groniek : onafhankelijk Gronings historisch studentenblad, ISSN 0169-2801: vol. 5 (1971-1972), pag. 246-252.

Kwartierstaat van Hendrik (12e) Heer van Brederode, Heer van Vianen en Ameiden, (4e) Burggraaf van Utrecht / A.R. Kleyn. In: Gens nostra = Ons geslacht : maandblad der Nederlandsche Genealogische Vereeniging, ISSN 0016-6936: vol. 21 (1966), pag. 316-317.

De achtergrond van het bezoek van Hendrik van Brederode aan Amsterdam / F.J. Dubiez. In: Ons Amsterdam : maandblad van de Gemeentelijke Commissie Heemkennis, ISSN 0166-1809: vol. 16 (1964), pag. 290-297.

Zij die naast de groten staan in onze geschiedenis. I. Hendrik van Brederode II. Ernst Casimir van Nassau Dietz III. Willem George Frederik, Prins van Oranje en Nassau IV. Koenraad van Beuningen / G.T. Campagne. In: Ons leger : algemeen orgaan voor weermachtsbelangen : officieel orgaan van de Koninklijke Nederlandsche Vereeniging “Ons Leger”, ISSN 0030-2724: vol. 45 (1961), afl. 11, pag. 14-20; afl. 12, pag. 18-26; vol. 46 (1962), afl. 1, pag. 22-29; afl. 2, pag. 14-17; afl. 3, pag. 32; afl. 5, pag. 30.

Genealogie der Heren van Brederode / door A.W.E. Dek. – Den Haag : Centraal Bureau voor Genealogie, 1959. – 42 p. : ill. ; 25 cm
Overdr. uit: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie ; 13, 1959, pag. 18.

Le role d’Henri de Brederode et la situation juridique de Vianen pendant l’insurrection des Pays-Bas / H. de La Fontaine Verwey. – Lille [etc.], [1958]. – 8.
Overdr. uit : Mémoires de la Soc. d’histoire du droit des pays flamands, picards et wallons ; no. 4 (Mélanges dédiés à la mémoire de Raymond Monier).

Das Festmahl der Bettler : Roman / Johann Fabricius ; Übers. aus dem Holländischen von Rosina M. Fuchs. – Wien : Paul Zsolnay, cop. 1951. – 489 p. ; 21 cm
Vert. van De grote geus. – ‘s-Gravenhage : Leopold, 1949.

The beggars’ banquet / Johan Fabricius. – London [etc.] : Heinemann, [1951]. – 385 p. ; 21 cm. Translation of: De grote geus.

Hendrik van Brederode en de drukkerijen van Vianen : een episode uit het voorspel van de tachtigjarige oorlog / [H. de La Fontaine Verwey ; met aanhangsel door Marten Jacops, Leo Gilkens]. – Den Haag, [1949]. – 42 p. : ill. ; 25 cm. Koptitel. – Overdr. uit: Het Boek ; 30, 1.

[Over: Fabricius, Johan. De grote geus: roman. ‘s-Gravenhage, 1949] / M.G.J. Teerink. In: Ontmoeting : letterkundig en algemeen-cultureel maandblad: vol. 5 (1950-1951), pag. 236.

De grote geus : roman / Johan Fabricius. – ‘s-Gravenhage : Leopold ; [S.l.] : [s.n.], 1949. – 451 p. ; 24 cm. Vie romancée!

[Over : Brederode te Amsterdam. Veen, J.S. van. Briefwisseling tusschen Margaretha van Parma en Charles de Brimeu, graaf van Megen, stadhouder van Gelderland, 1560-1567. Uitgeg. door de Vereeniging Gelre] / H. Brugmans. In: Amstelodamum : orgaan van het Genootschap Amstelodamum, ISSN 0165-9278: vol. 2 (1915), pag. 4-6.

Hendrik van Brederode te Amsterdam in 1567 : geschiedkundig overzicht uit echte bronnen geput en met authentieke bewijzen gestaafd / door P. Scheltema. – Amsterdam, : G. Portielje, 1846. – [6], 128 p. ; in-8

Hendrick, graaf van Brederode, mede-grondlegger der Nederlandsche vrijheid, verdedigd : wederwoord aan Mr. G. Groen van Prinsterer / van M.C. van Hall. – Amsterdam : Müller, 1845. – [2], 128 p. ; in-8

Antwoord aan Mr. M. C. van Hall, staatsraad, kommandeur der Orde van den Nederlandschen leeuw en lid van het Koninklijk Nederlandsch instituut : (over a. Hendrick, Graaf van Brederode; b. Uitgave van brieven; c. Historische kritiek) / door G. Groen van Prinsterer. – Leiden : S. en J. Luchtmans, 1844. – 104 p. ; 24 cm. Ook beschikbaar in microvorm. – Van Alphen 2495.

Hendrick, graaf van Brederode, mede-grondlegger der Nederlandsche vrijheid, verdedigd / M.C. van Hall. – Amsterdam : Johannes Müller, 1844. – XVI, 241 p., [5] bl. pl. : ill. ; 22 cm

Over een oud Amsterdamsch volksdeuntjen / Door W. Bilderdijk. – Te Leyden : L. Herdingh en zoon, 1824. – 15, [1] p. ; in-8. Oorspr. verschenen in: Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen Benevens mengelwerk … Tweede stuk. Voor 1808. No. 11.

Hendrik van Breederode : uitgesproken ter opening van de algemeene vergadering der Hollandsche Maatschappij van fraaije Kunsten en Wetenschappen / H. Tollens Cz. – [Leyden : D. du Mortier en zoon], [1822]. – Gepag. [241]-254. ; in-8. – (Werken der Hollandsche Maatschappij van Fraaij Kunsten en Wetenschappen ; 5 : 4). Saakes 7 (1823), p. 429. – Rede.

Hendrik van Breederode : uitgesproken ter opening van de algemeene vergadering der Hollandsche Maatschappij van fraaije Kunsten en Wetenschappen, op den 11den van herfstmaand, des jaars 1819 / door H. Tollens Cz. – [S.l. : s.n.], 1819. – 16 p. ; 22 cm

Over een oud Amsterdamsch volksdeuntjen. – ‘s Gravenhage, ca.1808. – 5 p. ; 23 cm. Getek.: B. (= W. Bilderdijk]. Artikel over het liedje “Heer Heinderik” = Hendrik van Brederode

Lofreden op Hendrik van Brederode / M. C. V. H. – [S.l.] : [s.n.], [ca. 1794]. – 30 p. ; 23 cm. M. C. V. H. = Maurits Cornelis van Hall. – NNBW 10, 125.

Willem, de Eerste of het tweede eeuwfeest der vaderlandsche vryheid; zoo in de kerke, als in den burgerstaat, door het bloed van dezen, en andere edele en brave vaderlanderen, als in een kostelyk cement, gelegd, vervolgens by den Munsterschen vrede bevestigd, en als nog, onder het loffelyk bestier van … Willem den Vden. gehandhaafd en verheerlykt. Dienende tot een contrast tegen den Brederode, van den hoogl. P. Burmannus Secundus; op dat blyke aan wien van beiden men de eere der grondlegging van deze dierbare vryheid … verschuldigd zy; / door J.P. van Overmeer… – In ‘s Gravenhage, : by Engelbert Boucquet, 1767. – 80 p. ; in-8. – A-E 8. Gedicht met historische aantekeningen. – Knuttel 18926.

Petri Bvrmanni secvndi Brederodivs, sev Libertatis Batavae secvlaria altera, in nonas Apriles anni MDCCLXVI incidentia. : Carmine elegiaco celebrata in … Amstelaedamensivm athenaeo d. XX Octobris, ejusdem anni. – Amstelaedami, : apud Petrum Mortier …, 1766. – 100 p. ; in-4. – A-M 4 N 2
Bevat ook gedichten van o.a.: Adrianus van Royen ; J. Schrader ; Janus Grotius. – Ook beschikbaar in microvorm. – Van Alphen 1255.

Copie de la lettre escripte par le seigneur de Brederode, tant en son nom, que au nom des gentilzhommes confederez, du viiie. de feurier xv. soixante sept : ensemble des deux requestes y ioinctes : et de la responce sur ce donnée au dict seigneur de Brederode, par la ducesse de Parme etc. regente. – Bruxelles : chez Michiel de Hamont, 1567. – 19 p. ; 18 cm (4-o) Vert. van: W. 162. – Zie: Te Water, Verbond der Edelen IV, blz. 255-275.