Grondvesting van de Republiek

Na het mislukken van verschillende pogingen om een nieuwe landsheer te vinden, die de vrijheid ontzien en tegen de verlaten vorst beschermen zou, kwamen de `Geunieerde Provinciën’ eindelijk in het voorjaar van 1588 ertoe om als republieken, in een bondsstaat verenigd, zichzelf te regeren.
Door de omstandigheden begunstigd, verdreven zij de vijand uit het gebied van de zeven noordelijke gewesten, en veroverden zij bovendien een gedeelte van Vlaanderen en Brabant, dat als extra verdedigingsbastion moest dienen. Deze Staat – in de geschiedschrijving gewoonlijk aangeduid als Republiek der Verenigde Nederlanden – wist zich voortdurend te handhaven. In 1609, bij het sluiten van het Twaalfjarig Bestand, werd zij door Spanje in haar onafhankelijkheid erkend.

Voor verdere toelichting zie: [Thorbecke]/Fruin/Colenbrander, 
Staatsinstellingen (ed. 1922), 174-180.