Ernst van Oostenrijk

Wenen, 15 juni 1533 – Brussel, 20 of 21 februari 1595

Ernst van Oostenrijk was de tweede zoon van keizer Maximiliaan II. Filips II benoemde hem in 1594 tot gouverneur-generaal van de Nederlanden en het was de bedoeling dat Ernst zou trouwen met Isabella van Oostenrijk, de oudste dochter van de koning. Door de vroege dood van Ernst, is hiervan niets gekomen. Ernst van Oostenrijk leunde sterk op twee Spaanse adviseurs, op het lid van de Raad van State Ibarra en op veldheer Fuentes. Na de dood van Ernst werd zijn jongere broer Albertus met de landvoogdij belast en huwde deze met Isabella.

Anton van der Lem

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden V (Haarlem, 1859) 203-204

Allgemeine Deutsche Biographie 6 (Leipzig, 18..) 297-298 (von Zeissberg)

Biographie Nationale de Belgique VI (Bruxelles, 1878) 645-650 (Ch. Rahlenbeck)

Deutsche Biographische Enzyklopädie 3 (München etc., 1996) 160

Nationaal Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Neue Deutsche Biographie 4 (Berlin, 1959), 617 (Karl Eder)

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek III (Leiden, 1914) 354-357 (S.P. Haak)

The ceremonial entry of Ernst, archduke of Austria, into Antwerp, June 14, 1594 = Descriptio publicae gratulationis, spectaculorum et ludorum, in adventu sereniss. principis Ernesti archiducis Austriae, ducis Burgundiae, comitis Habspurgi, aurei velleris equitis, Belgicis provinciis a regia majestate catholica praefecti, anno MDXCIIII, XVIII. kal. Julias, aliisque diebus Antiverpiae editorum / text by Johannes Bochius ; engravings by Pieter Van der Borcht, after designs by Marten de Vos ; to which is added a suppl. of plates from the royal entry of Albrecht and Isabella, Antwerp, 1599 ; introd. by Hans Mielke. – New York : Blom, 1970. – XXIII, 174 p. : ill. ; 34 cm
Herdr. van de uitg. Antverpiae : ex officina Plantiniana, 1595 en van de uitg. Antverpiae : ex officina Plantiniana, 1602, oorspr. verschenen o.d.t. Pompae triumphalis et spectaculorum, in adventu et inauguratione serenissimorum principum Alberti et Isabellae, Austriae archiducum, Burgundiae ac Brabant. ducum, S.R. Imperii Marchionum, in eiusdem principatus metropoli Antverpia exhibitorum.
Plaatsingscode UB Leiden: KUNSTG 281-N/Z-XVI =1970(1595)-Boc(fol.)

L’Archiduc Ernest, sa cour, ses dépenses : détails sur son voyage de Prague à Bruxelles (1593-1595) / V.A.J.M. Coremans. – Bruxelles, 1847. – .. p. ; in-8
Plaatsingscode UB Leiden: 1016 F 33

Descriptio publicae gratulationis, spectaculorum et ludorum, in adventu sereniss. principis Ernesti archiducis Austriae, …an MDXCIII, XVIII Kal. Julias, aliisque diebus Antverpiae editorum / cui est praefixa De Belgii principatu a Romano in ea provincia imperio ad nostra usque tempora brevis narratio ; cum carmine Panegyrico in ejusdem principis Ernesti … adventum ; accessit denique Oratio funebris in archiducis Ernesti obitum …. / omnia a Joanne Bochio. – Antverpiae : ex officina Plantiniana [, apud Viduam et Joannem Moretum], 1595. – 174 p. : ill. ; 38 cm
Aanvulling impressum ontleend aan colofon. – Titel 2de titelpagina op p. 49: Descriptio gratulationis publicae, spectaculorum. – Met gravures van Petrus Vander Borcht. – Bevat tevens: 1. De Belgii principatu, a Romano in ea provincia imperio, ad nostra usque tempora brevis narratio. 2. Panegyricus in serenissimi principis Ernesti, Austriae archiducis … 2. Oratio in obitum serenissimi principis Ernesti, Austriae archiducis.
Plaatsingscode UB Leiden: 189 A 2

The aunswere of the Lords the estates generall of the vnited Prouinces of the Low-Countries, to the letter of the Archduke of Austria, hereafter inserted. : together with vvith the proposition done in the name of the sayde Arch-duke to the forenamed state, by Otto Hartius, and Jeronimus Coomans, learned in the laws. : also the extract of certain letters, written out of the campe before Groning. – London, : printed by John Wolfe, 1594. – 16, 6 p. ; in-4ÿê
Printed first at Middelburgh, : by Rich. Schilders. – Knuttel 913.

Antwoort van de heeren Staten generael der vereenichde Nederlantsche provincien, ghegheven in sGraven-haghe den xxvii Maij 1594, op seker missive vanden ertshertoghe van Oostenrijcke aende selve heeren Staten gheschreven opten sesten Mey daer voor ende propositie daertot den xvien vande selve maent, ter vergaderinghe vande voorsz. heeren Staten ghedaen / hier is mede by ghevoeght den voorsz. brieff van den eerts-hertogh Ernestus, met de propositie by Otto Hartius ende Jeronimus Comans rechtgeleerde volgende de causule inde selve brieven gheinsereert, ghedaen ; mitzgaders de confessie ofte bekentenisse van Michiel de Renichon gheboren van Templou, pastoor tot Bossier etc., noopende de moordadighen aenslach by hem voornenomen [!] tegen de persone van zijne Excie. Grave Maurits van Nassau, ende de gevolche sententie tegen hem ghegheven den iii Junii 1594. – In s’Gravenhaghe : by Aelbrecht Heyndricsz, 1594. – 21 cm
Typographia Batava 220.

Antwoort vande … Staten generael …, ghegheven in s Graven-haghe den XXVII Maij 1594. Op seker Missive vanden Ertshertoghe van Oostenrijcke, aende selve … staten gheschreven …, ende de Propositie daer wt … ghedaen. Hier is mede by ghevoecht den voors. brieff … met de Propositie … Mitzgaders de … bekentenisse van Michiel de Renichon, … – In s’Gravenhaghe : by Aelbrecht Heyndricksz, 1594. – 8 p. ; in-4
Tiele 371. – Knuttel 906.
Plaatsingscode UB Leiden: Kl.Gesch. 1594

Adventoria, serenissimo avstriae archidvci Ernesto, cvm pro rege catholico Belgivm administraturus peteret, atque in itinere, a … pricipe ivlio Herbipoli, apparatu perquam magnifico, ineunte Decembri, Anno M.D.XCIII exciperatur, Gratulationes, faustaeque precationis ergo, a studiosa Collegij Societatis Iesv iuuentute conscripta. – Herbipoli : e typographio Gergij Fleischmanni, anno 1593. – 40 p. ; in 4ÿê
Knuttel 897b.