Hattem

Gelders vestingstadje, op de linkeroever van de IJssel, vijf kilometer ten zuiden van Zwolle.

In het jaar 1629 had Frederik Hendrik het beleg voor ‘s-Hertogenbosch geslagen. Om hem daar vandaan te lokken deed het keizerlijke leger onder Montecucculi een aanval op Overijsel en Gelderland. De inname van Amersfoort bracht grote schrik teweeg in de Republiek. De inwoners van Hattem werden aangevallen door een regiment troepen onder leiding van Salazar, maar de burgers wisten de aanval af te slaan. Nadat Nederlandse troepen de stad Wezel hadden verrast – voorraadplaats van de keizerlijken – moesten deze hun inval afblazen. Kort daarop gaf ‘s-Hertogenbosch zich over. Daarmee kwam ook een eind aan de benauwenis van het stadje Hattem.

Anton van der Lem

Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: 428-429

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave: summiere vermelding, p. 14 rechterkolom en 143 rechterkolom.

Nijhoff/Van Hattum, Bibliotheek van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw. ‘s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1953 > verwijst naar: A. van Slichtenhorst, Geldersse geschiedenissen, 1653 (en 1654), 281.

Literatuur

Historische bibliografie Hattemiana, of Wat in de loop der tijden over de stad, omgeving en inwoners is geschreven / Bijeengebracht door H.J. Veldkamp. – Kampen : IJsselakademie, 1993. – 208 p. : ill. ; 21 cm.

L. Hoogers, ‘Aanval op Hattem tijdens de Tachtigjarige Oorlog in 1629’, Heemkunde Hattem 25 (1985) 85-88.

H.J. Busé, Hattem in 1629 : een roemrijke bladzijde uit zijn geschiedenis (Hattem : Drij Schipper, z.j. [19XX]) (aanwezig in Rozet Bibliotheek Centrum, Arnhem).