Mariembourg

Voormalige vestingplaats ten zuidoosten van Dinant. In het Duits: Marienburg, maar niet te verwarren met Marienburg in Pruisen. Het stadje werd als grensvesting gebouwd in 1546. Hoewel het de reputatie had oninneembaar te zijn werd de stad op 26 juni 1554 door verraad ingenomen door de Franse troepen van Hendrik II. Bij de Vrede van Cateau-Cambrésis kwam het terug aan de Nederlanden.

Anton van der Lem

Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 120.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 115, 360.

Literatuur

Charles van den Heuvel, `Mariembourg. Een eerbetoon aan de vestingbouwkundige activiteiten van Maria van Hongarije’, pp. 137-138 in: Maria van Hongarije : koningin tussen keizers en kunstenaars, 1505-1558 / Bob van den Boogert, Jacqueline Kerkhoff ; redactiecommissie: W.P. Blockmans, J. Bruyn ; A.M. Koldeweij (eindred.). – Zwolle : Waanders ; Utrecht : Rijksmuseum Het Catharijneconvent ; ‘s-Hertogenbosch : Noordbrabants Museum, cop. 1993. – 368 p. : ill., krt. ; 31 cm. Uitg. bij de gelijknamige tentoonstelling gehouden in het Rijksmuseum Het Catharijneconvent te Utrecht en het Noordbrabants Museum te ‘s-Hertogenbosch, van 11 september t/m 28 november 1993. – Met lit. opg. ISBN 90-6630-421-9 geb.ISBN 90-6630-420-0 (museumeditie) pbk.

Rob Wellens, `La forteresse de Mariembourg. Fondation, cession du territoire aux Pays-Bas (1546-1655)’, Revue belge de Philologie et d’Histoire 37 (1959) 343-373

De staatsman Prins Willem I als krijgsoverste / door W.E. van Dam van Isselt, in: Prins Willem van Oranje 1533-1933 (Haarlem: Tjeenk Willink, 1933), pp. 25-84, m.n. 30-31 (met kaartje).