Moron, Guillaume de, baron de Perny

? – Valladolid, september 1565

Biografie

Moron was een edelman uit Savoye en dienaar van Emanuel Filibert, hertog van Savoye . Deze beval hem aan bij kardinaal Granvelle , wiens familie rijk gegoed was in de Franche-Comté . Moron kwam echter onder de invloed van Egmond en Oranje en keerde zich tegen de kardinaal en diens partij. Aan het eind van 1564 verrichte hij onderzoek in de Franche-Comté naar onregelmatigheden in het beheer van de zoutmijnen, die onder supervisie stonden van een broer van Granvelle, Thomas de Perrenot, heer van Champagny. Ook de prins van Oranje had grote belangen in de zoutmijnen van Bourgondië geërfd hij zat dan ook mede achter de aanstelling van Moron. Granvelle en diens vrienden wisten hem echter zo te sturen dat hij zonder resultaten bereikt te hebben naar Brussel terugkeerde. Vervolgens zonden Egmond en Oranje hem naar Spanje, om de koning over de aangelegenheden in de Vrijgraafschap te informeren. In Spanje echter werd Moron op 25 juli 1565 door het Heilig Officie (de inquisitie) gearresteerd. Twee maanden later werd hij levend verbrand. Het lot dat hem getroffen had, werd door Hendrik van Brederode voorgelezen aan het Verbond der edelen.

Anton van der Lem

Literatuur

Moron ontbreekt in de biografische woordenboeken

Correspondance franaise de Marguerite dAutriche, duchesse de Parme, avec Philippe II. J.S. Theissen, H.A. Enno van Gelder ed. (3 tom., Utrecht, 1925-1942) I: 1; II: 1-6, 8-11, 14n, 17n, 58n, 114n, 178

Philippe II et la Franche-Comté : La crise de 1567 : ses origines et ses conséquences : étude d’histoire politique, religieuse et sociale / par Lucien Febvre. – Paris : Honoré Champion, 1911. – LVI, 783 p. ; 25 cm. Proefschrift Parijs. – Met lit.opg.
Plaatsingscode UB Leiden: in bewerking.

Correspondance de Marguerite dAutriche, duchesse de Parme, avec Philippe II. L.P. Gachard ed. (3 tom., Bruxelles, 1867-1881) III: 336, 471, 555

Edmond Poullet ed., Correspondance du cardinal de Granvelle, 1565-1586 (12 dln., Bruxelles, 1877-1896) I: 48 (biografische noot hier), 89, 92, 600: prins van Oranje deelt 30 augustus 1565 aan Lodewijk van Nassau de arrestatie van Moron mee. II: 606; III: 58, 579

Louis Prosper Gachard ed., Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas (5 tom., Bruxelles 1848-1879) I, 324, 336, 342, 357

G. Groen van Prinsterer, Archives ou correspondance inédite de la maison dOrange-Nassau. Première série (8 dln., Leiden, 1835-1847) I, 421-422.

Friedrich Schiller, Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung (oorspronkelijke uitgave: Leipzig, 1788) in: Schillers Werke : Nationalausgabe XVII: Historische Schriften : erster Teil. Karl-Heinz Hahn ed. (Weimar, 1970), S. 170 (ein gewisser Protestant)