Armada invencible

Spaans. Nederlands: Onoverwinnelijke vloot

Literatuur

 De Nederlanden en de Armada 

Vermeir, René, ‘The ransoming of prisoners taken from the Armada, 1589-1590’, Notes and Queries 62 (2015) 59-64

Anton van der Lem, De strijd om de Vlaamse havens tijdens de Tachtigjarige Oorlog, in: Dirk de Vries, Oostende verloren, Sluis gewonnen, 1604 : een kroniek in kaarten. Catalogus bij een tentoonstelling in de Leidse universiteitsbibliotheek van 12 augustus – 12 september 2004 (Leiden: Universiteitsbibliotheek, 2004) 9-26 

The Defeat of the Spanish Armada / Garrett Mattingly ; introd. by J.H. Elliott. – London : Folio, 2002. – xxv, 445 p. : ill., krt. ; 26 cm. First published : Great Britain : Jonathan Cape, 1959 ; Second ed. published by Pimlico, 2000 ; This ed. follows the text of the second ed., with minor emendations. – Met lit. opg. en index.

Zeeland en de opkomst van de Republiek : handel en strijd in de Scheldedelta, c. 1550-1621 / Victor Enthoven. – [S.l. : s.n., 1996]. – XIII, 449 p. : graf., tab. ; 24 cm. Proefschrift Rijksuniversiteit te Leiden.

ISBN 90-803045-1-4. In het bijzonder: pp. 151-160. De Spaanse Armada / samenst. Alan Ereira. – Hilversum : TELEAC/NOT, 1996. – (20 min.). : kleur + handleiding (11 p.). Uitz. 7 okt. 1996. Schooltelevisie programma over de Spaanse Armada

Parker, Geoffrey, `Was Parma ready? The Army of Flanders and the Spanish Armada in 1588′, in: Hugo Soly, René Vermeir red., Beleid en bestuur in de oude Nederlanden. Liber amicorum prof.dr. M. Baelde (Gent, 1993) 279-297

Hugo O’Donnell y Duque de Estrada, ‘The army of Flanders and the invasion of England 1586-8’, in: England, Spain and the Gran Armada, 1585-1604 : essays from the Anglo-Spanish conferences, London and Madrid 1988 / ed. by M.J. Rodríguez-Salgado and Simon Adams. – Edinburgh : Donald, 1991, pp. 216-235. De Spaanse Armada : de tocht en ondergang van de onoverwinnelijke vloot in het jaar 1588 / W.A. Knoops, F.Ch. Meijer. – Grave : Dedicon, [1990]. – 1 daisy-rom (07 uur, 50 minuten) (mannenstem). : geluid

Nederlands gesproken. – Integrale weergave van het boek: Amsterdam : De Bataafsche Leeuw, 1988. – 104 p. – Met lit. opg.

De ondergang van de Spaanse Armada : de mislukte aanval van Filips II op Engeland, 1587-1589 / Garrett Mattingly ; [vert. uit het Engels: G.W.M. van Kalmthout ; bew.: Anneke Hoff-de Lange]. – 3e, geheel herz. dr. – Amsterdam : Agon, cop. 1988. – 365 p. : krt. ; 22 cm. Vert. van: The defeat of the Spanish Armada. – Londen : Cape, 1959. – Oorspr. titel: De Armada : zeven dagen die wereldgeschiedenis maakten. – Amsterdam : Elsevier, 1959. – (Elsevier pocket ; A 39). – Met lit. opg., reg.

ISBN 90-5157-012-0

De ondergang van de Armada / A.Th. van Deursen. – Apeldoorn : Willem de Zwijgerstichting, 1988. – 32 p. ; 21 cm. – (Reformatorische stemmen). Met bibliogr. ISBN 90-72462-01-7

Geoffrey Parker, ‘If the Armada had landed’, in: idem, Spain and the Netherlands 1559-1659 : Ten studies. [Without place] : Collins, 1979, pp. 135-147.

De Armada : zeven dagen die wereldgeschiedenis maakten / Garrett Mattingly ; [uit het Engels vert. door G.W.M. van Kalmthout]. – Amsterdam [etc.] : Elsevier, 1962. – 288 p. : ill. ; 18 cm. – (Elsevier pocket ; A 39). Vert. van: The defeat of the Spanish Armada. – 1959

J.B. van Overeem, ‘Justinus van Nassau en de Armada van 1588’, Marineblad 53 (1938) 821-830

Alexandre Farnèse, prince de Parme, gouverneur général des Pays-Bas, (1545-1592) / Léon van der Essen ; avec une préf. par Henri Pirenne. – Bruxelles : Librairie nationale d’art et d’histoire, 1933-1937. – 5 dl. Deel 5, hoofdstukken V en VI.

Farnèse et l’Armada / par Henri Malo. Dans: Feuilles d’Histoire, 1912, pp. 481-489 [in KB Den Haag, niet gezien, A.v.d.L.]

La question de Flessingue et l’embouteillage d’Anvers / par Henri Malo. – Paris, 1911. – p. 260-273. ; 23 cm,

Overdruk uit: Mercure de France, no. 326, 16 januari 1911. Overdruk aanwezig in Zeeuwse Bibliotheek. [niet gezien, A.v.d.L.]

Leeninge tot equipage. – [Leiden] : [Raadhuis-pers], 1588. – in-plano

Gedrukt in civilité-letter. – Opgelegde lening aan inwoners van Leiden ten bate van de Hollandse oorlogsvloot om in zee te komen, de vloot van de vijand (Alexander Farnese) het uitvaren uit de Vlaamse havens te beletten en de Spaanse armada afbreuk te doen. Met aantekeningen in handschrift..

Vvaerachtighe verclaringhe van de Armade des conincx van Spaengien, van Lisbona gheseylt, nae Enghelandt ende dees landen en̄ vande gheweldighe teghenstandt der coninginne van Enghelandts Armade, die haer vernielt, verdreuen, ende naegheiaecht hebben van Pleymuyen tot inde Noort Zee … – Ghedruckt tot Amstelredam, : by Cornelis Claesz. …, [1588]. – portr. van Filips in houtsn. op de titelpag. – [A] 4

Keerzijde titelpag. bedrukt. – Bevat ook: Hier volcht de sententie die ouer langhe ouer dees Nederlanden, sonder onderscheyt ouer catholijcken ende andere ghegheuen in Spaengien deur de meesters vanden heylighe inquisitie. – Van der Wulp 699. Knuttel 844.

De Armada algemeen 

The Spanish Armada / Robert Hutchinson. – London : Weidenfeld & Nicolson, 2013. -404 p. ; 22 cm. With chronology.

England and the Spanish Armada : the necessary quarrel / James McDermott. – New Haven, CT [etc.] : Yale University Press, cop. 2005

La armada invencible / Garrett Mattingly ; trad. de Jorge Argente. – Madrid : Turner, [2004]. – 390 p. ; 22 cm. – (Armas y letras / Turner). Vert. van: The Armada. – Boston [etc.] : Houghton Mifflin [etc.], 1959.

ISBN 84-7506-661-5

The confident hope of a miracle : the true history of the Spanish Armada / Neil Hanson. – London : Corgi, 2004. – 667 p., [16] p. of plates. : ill (some col.), col. maps, col. ports. ; 20cm

Formerly CIP. – Originally published: London: Doubleday, 2003. – Includes bibliographical references and index. ISBN 0-552-14975-6 (pbk)

Marlowe’s soldiers : rhetorics of masculinity in the age of the Armada / Alan Shepard. – Aldershot [etc.] : Ashgate, cop. 2002. – VIII, 248 p. ; 24 cm. Met lit. opg. en reg. ISBN 0-7546-0229-X (alk. paper)

The voyage of the Armada : the Spanish story / David Howarth. – 1st Lyons Press ed. – Guilford, Conn : Lyons Press, 2001. – 256 p. : ill. ; 21 cm. Oorspr. uitg.: New York : Viking Press, 1981. – Index and bibliogr. ref. ISBN 1-58574-424-7

The Armada campaign 1588 : the great enterprise against England / written by Angus Konstam ; battlescene plts. by Howard Gerrard ; [ed.: Anita Hitchings ; ill. by The Black Spot ; cartogr. by The Map Studio]. – Oxford : Osprey Military, 2001. – 96 p. : ill., krt. ; 25 cm. – (Campaign ; 86). Met lit. opg., index. ISBN 1-84176-192-3

The Spanish Armada / Colin Martin and Geoffrey Parker. – Rev. ed. – Manchester [etc.] : Mandolin, 1999. – xx, 295 p. : ill. ; 24 cm. Oorspr. uitg.: London : Hamish Hamilton, 1988. – Incl. bibliogr. ref. and index.

ISBN 1-901341-14-3 (pbk)

The enterprise of England : the Spanish Armada / Roger Whiting. – Stroud : Sutton ; New York : St. Martin’s Press, 1995. – 248 p. : ill, krt. ; 25 cm. – (Illustrated history paperback series). Oorspr. uitg.: 1988. – Met lit. opg. ISBN 0-7509-0993-5 (pbk)

The return of the armadas : the last years of the Elizabethan war against Spain, 1595-1603 / R.B. Wernham. – Oxford : Clarendon Press, 1994. – xiv, 452 p : ill. Met index.

Brags and Boasts : propaganda in the year of the Armada / Bertrand T. Whitehead. – Stroud : Sutton, 1994. – xiii, 226 p. : ill. ; 25 cm ISBN 0-7509-0613-8

The Spanish Armada of 1588 : historiography and annotated bibliography / Eugene L. Rasor. – Westport, CT. [etc.] : Greenwood Press, 1993. – XVIII, 277 p. ; 24 cm. – (Bibliographies of battles and leaders, ISSN 1056-7410 ; no. 10). Met lit. opg. en index. ISBN 0-313-28303-6 : alk. paper

La Armada de Flandes : política naval española y guerra europea, 1568-1668 / R.A. Stradling ; [trad. de Pepa Linares]. – Madrid : Catedra, 1992. – 342 p. : krt., tab. ; 22 cm. – (Historia. Serie mayor)

Vert. van: The Armada of Flanders : Spanish maritime policy and European war, 1568-1668. – Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 1992. – Met lit. opg., reg. ISBN 84-376-1128-8

The Armada of Flanders : Spanish maritime policy and European war, 1568-1668 / R.A. Stradling. – Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 1992. – xix, 276 p. : krt., tab. ; 24 cm. – (Cambridge studies in early modern history). Met lit. opg., reg. ISBN 0-521-40534-3

England, Spain and the Gran Armada, 1585-1604 : essays from the Anglo-Spanish conferences, London and Madrid 1988 / ed. by M.J. Rodríguez-Salgado and Simon Adams. – Edinburgh : Donald, 1991. – XV, 308 p. : ill., krt. ; 26 cm. Met lit. opg. en index. ISBN 0-85976-300-5

“La Invencible” vista desde la nunciatura de Madrid / J. Ignacio Tellechea Idígoras. – Salamanca : Universidad Pontificia de Salamanca. Servicio de Publicaciones, 1989. – 148 p. ; 24 cm. – (Bibliotheca Salmanticensis. Dissertationes ; 6). Met index. ISBN 84-7299-233-0 (pbk)

Armada 1588-1988 / M.J. Rodríguez-Salgado and the staff of the National Maritime Museum. – London [etc.] : Penguin Books, 1988. – 295 p. : ill., krt. ; 27 cm. Catalogus van de tentoonstelling National Maritime Museum, Londen 20 april-4 september 1988, en Ulster Museum, Belfast 12 oktober 1988-8 januari 1989. – Met lit. opg., reg. ISBN 0-14-010301-5

The Spanish Armada / Colin Martin & Geoffrey Parker. – London : Hamish Hamilton, 1988. – 296 p., [28] p. pl. : ill. ; 25 cm. Met index en lit. opg. ISBN 0-241-12125-6

Armada : a celebration of the four hundredth anniversary of the defeat of the Spanish Armada, 1588-1988 / Peter Padfield. – London : Gollancz ; Annapolis, Md : Naval Institute Press, cop. 1988. – 208 p. : ill. ; 30 cm

Met bibliogr. – Index. ISBN 0-575-03729-6 ISBN 0-87021-006-8

Schatten van de Armada / [wetensch. coörd.: Laurence Flanagan … et al. ; ; vert. Lieven Bracke … et al.]. – Brussel : Gemeentekrediet, 1985. – 207 p. : ill. ; 30 cm. Catalogus van een tentoonst., georg. door het Ulster Museum te Belfast en het Gemeentekrediet van Belgie͏̈ van 30 okt. 1985 tot 26 jan. 1986 in Passage 44, Brussel. – Bibliogr.: p. 205.

De Spaanse Armada : zeven dagen die wereldgeschiedenis maakten / Garrett Mattingly ; [vert. uit het Engels door G. W. M. van Kalmthout]. – Grave : Dedicon, [1983]. – 1 daisy-rom (16 uur, 30 minuten) (mannenstem). : geluid. Vert. van de oorspr. boekuitgave: The Armada. – 1959. – Nederlands gesproken. – Eerder verschenen o.d.t.: De Armada. – Integrale weergave van het boek: Amsterdam [etc.] : Elsevier, 1980. – 280 p., [16] p. pl. – Met lit.opg.

“La otra Invencible,” 1574 : España y las potencias nórdicas / Magdalena Pi Corrales. – Madrid : San Martín, [1983]. – 226 p. : ill. ; 21 cm. Instituto de Historia y Cultura Naval. – Bibliography: p. [223]-226.

ISBN 84-7140-219-X

The great enterprise : the history of the Spanish Armada / as revealed incontemporary documents selected and edited by Stephen Usherwood. – London : Bell & Hyman, 1982. – 192 p. : ill. ; 26 cm. Oorspr. uitg.: London : Folio Society, 1978. ISBN 0-7135-1309-8

The voyage of the Armada : the Spanish story / David Howarth. – London [etc.] : Collins, 1981. – 256 p., [12] p.pl. : ill. ; 24 cm. Met index. – Bibliography: pp. 248-249. – Includes index. ISBN 0-00-211575-1

De Spaanse Armada : zeven dagen die wereldgeschiedenis maakten / Garrett Mattingly ; [vert. uit het Engels door G. W. M. van Kalmthout]. – Amsterdam [etc.] : Elsevier, 1980. – 280 p., [16] p. pl. : ill. ; 22 cm

Vert. van: The Armada. – 1959. – Eerder verschenen o.d.t.: De Armada. – Met lit.opg.ISBN 90-10-02902-6

Full fathom five : wrecks of the Spanish Armada / by Colin Martin ; with appendices by Sydney Wignall. – London : Chatto and Windus, 1975. – 288 p., IV, 16 p. pl. : ill., krt. ; 23 cm. Met lit.opg. en index.

ISBN 0-7011-2071-1

The Elizabethan Navy and the Armada of Spain. – Greenwich [Eng.] : National Maritime Museum, 1975. – viii, 102 p. : ill. ; 30 cm. – (Maritime monographs and reports ; no. 17)

Cover title. – Consists of The Elizabethan Navy and the Spanish Armada by D. W. Waters, reprinted from the Mariner’s mirror, v. 35, no. 2, April 1949 and The documents illustrating the history of the Spanish Armada, edited by G. P. B. Naish, reprinted from the Naval miscellany, v. iv, 1952. – Includes bibliographies.Treasures of the armada / Robert Sténuit ; transl. [from the French] by Francine Barker. – Newton Abbot : David & Charles, cop. 1972. – 282 p. : ill. ; 22 cm. Vert. van: Les trésors de l’Armada. – Met index.

ISBN 0-7153-5601-1

The Spanish Armadas / Winston Graham. – London : Collins, 1972. – 288 p. : ill. ; 26 cm. Bibliogr.: p. 278-280. – Met index. ISBN 0-00-221842-9. ISBN 978-0-00-221842-9

Queen Elizabeth and the revolt of the Netherlands / Charles Wilson. – London [etc.] : Macmillan, cop. 1970. – XIV, 168 p. : ill., krt., portr. ; 23 cm. Met lit. opg. en index. ISBN 0-333-06037-7De Armada : zeven dagen die wereldgeschiedenis maakten / Garrett Mattingly ; [uit het Engels vert. door G.W.M. van Kalmthout]. – Amsterdam [etc.] : Elsevier, 1962. – 288 p. : ill. ; 18 cm. – (Elsevier pocket ; A 39). Vert. van: The defeat of the Spanish Armada. – 1959.

The Armada / by Garrett Mattingly. – Boston [etc.] : Houghton Mifflin [etc.], cop. 1959. – XVI, 443 p. : ill., krt. ; 21 cm. index. ISBN 0-395-08366-4

The defeat of the Spanish Armada / Garrett Mattingly. – London : Cape, [1959]. – 382 p., [14] p. pl. : ill., krt. ; 24 cm. Met lit. opg. en index.

De onoverwinnelijke vloot : naar berichten van opvarenden en tijdgenooten / J. Brouwer. – 2e dr. – Amsterdam : Van Kampen, 1943. – 207 p., [9] p. pl. : ill. ; 20 cm. – (Patria ; 13). 1e dr.: 1938.

La Armada invencible : documentos procedentes del archivo general de Simancas : 1587-1589 / seleccionados por Enrique Herrera Oria ; transcritos por Miguel Bordonau y Angel de la Plaza. – Valladolid : “Casa social católica”, 1929. – XV, 488 p. ; 25 cm.

The Names of the nobility, gentry, and others, who contributed to the defence of this country at the time of the Spanish invasion, in 1588 : with a brief account of their spirited and patriotic conduct on that occasion. – London : pr. for Leigh and Sotheby, York-Street …., 1798. – VIII, 72 p. : ill. ; .. cm

The papists powder-treason : deo trin-vni Britanniæ bis ultori, in memoriam classis invincibilis subversæ submersæ; proditionis nesandæ detectæ disiectæ. To God, in memory of His double deliverance from ye invincible navie, and ye unmatcheable powder-treason. Dem Drey=Einigen bott zu ehren: zur ewigen gedechtnuf einer zwyffarhen erettimg vott der inuber=wottlighen Spanischen Armado; und der versluchfen pulver vereachfrey. – [S.l : s.n, 1689]. – 1 sheet ([1] p.) : ill. – (Early English books online)

At lower right edge of illustration: Invented by Samuell Ward precher of Ipswich, now repeated by a transmariner. A. 1689. – Text is mixed English, Latin, and German. – Reproduction of the original in the Henry E. Huntington Library and Art Gallery. – Electronic reproduction. Ann Arbor, Mich : UMI, 1999- (Early English books online). Digital version of: (Early English books, 1641-1700 ; 1879:13). – Wing (2nd ed.), W810B.

The papists powder treason : 1588, Deo trin-vni Britanniae bis ultori in memoriam classis invincibilis subversae submersae : proditionis nesandae detectae disiectae : To God, in memorye of his double deliverance from ye invincible navie and ye unmatcheable powder treason, 1605 / invented by Samuell Ward. – [London] : Printed and sould by P. Stent, sould by Iohn Overton, [1680?]. – 1 broadside : chiefly ill. – (Early English books online)

Reproduction of original in the Harvard University Library. – Electronic reproduction. Ann Arbor, Mich : UMI, 1999- (Early English books online). Digital version of: (Early English books, 1641-1700 ; 1319:15). – Wing, W810A.

Englands remembrancer : a true and full narrative of those two never to be forgotten deliverances, the one from the Spanish invasion in eighty eight, the other from the hellish powder plot, November 5, 1605 : whereunto is added the like narrative of that signal judgement of God upon the papists, by the fall of the house in Black-Friers, London, upon their fifth of November, 1623 / collected for the information and benefit of each family by Sam. Clark. – [London?] : Printed by J.O. for John Rothwel, 1657. – [7], 100 [i.e. 109] p. – (Early English books online). Reproduction of original in the Huntington Library. – Electronic reproduction. Ann Arbor, Mich : UMI, 1999- (Early English books online). Digital version of: (Early English books, 1641-1700 ; 1226:5). – “Books formerly published by this author”: on 5 unnumbered pages between pages 65 and 66. – Wing, C4510.

Leeninge tot equipage. – [Leiden] : [Raadhuis-pers], 1588. – in-plano

Gedrukt in civilité-letter. – Opgelegde lening aan inwoners van Leiden ten bate van de Hollandse oorlogsvloot om in zee te komen, de vloot van de vijand (Alexander Farnese) het uitvaren uit de Vlaamse havens te beletten en de Spaanse armada afbreuk te doen. Met aantekeningen in handschrift..

Vvaerachtighe verclaringhe van de Armade des conincx van Spaengien, van Lisbona gheseylt, nae Enghelandt ende dees landen en̄ vande gheweldighe teghenstandt der coninginne van Enghelandts Armade, die haer vernielt, verdreuen, ende naegheiaecht hebben van Pleymuyen tot inde Noort Zee … – Ghedruckt tot Amstelredam, : by Cornelis Claesz. …, [1588]. – portr. van Filips in houtsn. op de titelpag. – [A] 4

Keerzijde titelpag. bedrukt. – Bevat ook: Hier volcht de sententie die ouer langhe ouer dees Nederlanden, sonder onderscheyt ouer catholijcken ende andere ghegheuen in Spaengien deur de meesters vanden heylighe inquisitie. – Van der Wulp 699. Knuttel 844.

Cort verhael vande groote victorie die Godt almachtich de Conincklijcke Mayesteyt van Enghelant verleent heeft over de Spaensche Armade, den 1. july stylo novo, anno 1588, uut de Coronia gheloopen. – Ghedruckt met consent. – [S.l.] : [s.n.], [1588]. – [4] p. : houtsn. een veldslag voorstellende. ; 18 cm

Bevat ook: Verclaringhen ende specificatie ghedaen by don Diego de Piementello … oudt XXIX jaren ende is nu ghenomen desen X augusti. – Zie Knuttel 845 en 847.

Discovrs de la deffaicte des Anglois et Holandois par le prince de Parme, deuant la ville de Flecingue, le vingtdeux-iéme de Ianuier dernier, et de la grande armée nauelle du roy d’Espagne, de combien elle est composee de voilles, et de tout ce qu’elle à faict du depuis qu’elle est sur mer. – Rouen : Pierre Courant, 1588. – 8 p. ; 16 cm. Petit 499.

Ad serenissimam Elizabetham angliae reginam Theodor. Beza. – Excusum Londini : G. B[ishop] & R. N[ewbery], 1588. – 1 sheet ([1] p.). – (Early English books online)

Verses in 8 languages on the defeat of the Spanish Armada. – Printers’ names from STC.

Nieumaren vande Spaensche vlote, getrocken wte depositie van twee bootsghesellen. – Vtrecht, J. Corneliszoon, 1588, 1588. – in-4. – [A]2. TB 3752.

Nieuwe tijdinghe van de victorie welcke Godt heeft ghegheuen de Engelsche armeye ouer die van Spaengien. – Vtrecht, [J. Corneliszoon], 1588, 1588. – in-4. – [A]2. B 3744.

Copie van sekere antwoorde aende Staten, op t’versoeck van meerder secours. – [Copy:] Londen, pr. T. Barcker, 1588, 1588. – in-4. – A4. Issued by the queen of England 05-02-1588. – A3, l. 8: tgouuernement.

Sekere verclaringhen wt Yrlandt, aengaende het verlies ende benautheden der Spaenscher armado[!] toegheuallen op de west custen van Yrlandt. – Amstelredam, pr. C. Claesz., 1588, 1588. – in-4. – A-B4. TB 5716. – Knuttel 837 / Knuttel 837a.

Vvaerachtighe verclaeringhe van de armade des conincx van Spaengien […] en̄ vande gheweldighe teghenstandt der coninginne van Enghelandts armade. – Amstelredam, pr. C. Claesz., [1588], [1588]. – in-4. – [A]4. TB 5490. – Knuttel 844 / Knuttel 844c.

Breeder verclaringhe van don Diego de Piementel, opper veltheer ouer de Tierce van Cicilien. – Copy: Den Haech, [1588], [1588]. – 8 p. ; in-4. – [A]4

TB 788. – Titel is geselecteerd voor digitalisering voor de Universiteit van Leiden in het kader van het Google Books-project. – Knuttel 848.

Cort verhael vande groote victorie die Godt almachtich de conincklijcke mayesteyt van Enghelandt verleent heeft, ouer de Spaensche armade. – [Amsterdam, C. Claesz, 1588], [1588]. – in-4. – [A]2. TB 2860. – Knuttel 846.

Die wonderlijcke groote Armade, die zijne Mag-t, den Coninck van Spaengien heeft toegerust op Enghelandt, met groot ghetal van volck, so wel te peerde als te voet, ende t’ghewelt van schepen ende galiassen, die dese armade gaen met groote oueruloedicheyt van victualie, als buschuyt, wijn, vleys, vis, rijs ende caesen, ende alle dinghen oueruloedich dat nootelijck is totten crijch. – Ende nu gedruckt tot Gent : by Hans van Salenson, … 1588. – 4 p. ; in-4°. Met houtsnee op den titel. – Oorspr. uitg.: Ghedruckt en ciuilien by Antonio Gomes. – Knuttel 832. – Petit 497.

Discovrs de la deffaicte des Anglois et Holandois par le prince de Parme, deuant la ville de Flecingue, le vingtdeux-iéme de Ianuier dernier, et de la grande armée nauelle du roy d’Espagne, de combien elle est composee de voilles, et de tout ce qu’elle à faict du depuis qu’elle est sur mer. – Rouen : Pierre Courant, 1588. – 8 p. ; 16 cm

Copie vā sekere antwoorde aende Staten, op t’versoeck van meerder secours, ghegeuen wt Groenwits, den vijfden februarii, M.D. lxxxviii.. – [Copy:] Londen, pr. T. Barcker, 1588, 1588. – [7] p. ; in-4. – A4

Issued by Queen Elizabeth I of England 05-02-1588. – Printed in Utrecht by H. van Borculo (TB 1335). – Titel is geselecteerd voor digitalisering voor de Universiteit van Leiden in het kader van het Google Books-project. – Knuttel 829.