Loterijen

Het verschijnsel van de loterijen in de Nederlanden zou door Margaretha van Parma zijn ingevoerd. Dit item is in voorbereiding.

Literatuur

Van goede doelen en loterijen : een biografie van de stichting Algemene Loterij Nederland / Ben Schmitz. – [Nijmegen] : Valkhof Pers, cop. 2009. – 178 p. : ill. ; 23 cm. Met lit. opg., reg. ISBN 978-90-5625-302-8 geb.

Loterijen in Europa : vijf eeuwen geschiedenis / [auteurs Bruno Bernard … et al. ; eindred. Hans Devisscher ; vert. Annie Gay]. – [Gent] : Snoeck-Ducaju, [1994]. – 287 p. : ill. ; 31 cm. Uitg. bij het 60-jarige bestaan van de Nationale Loterij. – Met index. ISBN 90-5349-149-X geb.

Loterijen en literatuur in de Nederlanden (16de en 17de eeuw) / Hubert Meeus. – Brussel : Algemeen Rijksarchief. – p. 104-136. : facs., ill. – . (Dossiers / Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, Educatieve Dienst . 3de Reeks ; 2). In: Geschiedenis van de loterijen in de Zuidelijke Nederlanden (15de eeuw – 1934): [dossier bij de gelijknamige tentoonstelling in het Algemeen Rijksarchief, Brussel, 21 april – 25 juni 1994] = Histoire des loteries dans les Pays-Bas Méridionaux (XVe siècle – 1934): dossier accompagnant l’exposition du même nom aux Archives générales du Royaume, Bruxelles, 21 avril – 27 juin 1994; [co¨ord. Ilse Eggers, Lieve de Mecheleer, Maurits Wynants]: (1994), p. 104-136.

Geschiedenis van de loterijen in de Zuidelijke Nederlanden : catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in het Algemeen Rijksarchief van 21 april tot 25 juni 1994 / [red. Ilse Eggers]. – Brussel : Algemeen Rijksarchief, 1994. – 81 p. ; 30 cm. –  (Catalogus / Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, Educatieve Dienst ; 123)

Rapportage van het stageonderzoek naar de historie van de staatsloterij en oudere stedelijke loterijen / A.C. Simone Meijerink. – Den Haag : Nederlandse Staatsloterij, 1991. – 24 p. : ill. ; .. cm. Stageverslag.

Daer compt de lotery met trommels en trompetten! : loterijen in de Nederlanden tot 1726 / Anneke Huisman, Johan Koppenol. – Hilversum : Verloren, 1991. – 125 p. : ill. ; 20 cm. –  (Zeven Provinciën reeks ; dl. 3)
Met lit. opg. ISBN 90-6550-109-6

De Haarlemse loterij van 1606-1607 : Loterijen en loterijrijmpjes / Kitty  Kilian. In: Haerlem : jaarboek …, ISSN 0927-0728:  (1989-1990), pag. 8-37.

Loterijen in de Nederlanden gedurende de 15e, 16e en 17e eeuw / Johan Koppenol. – Leiden : Rijksuniversiteit, 1989. – 65 p. ; .. cm. Stageverslag Renaissance vakgroep Nederlands, Rijksuniversiteit Leiden.

Loterijen en loterijfeesten in de zestiende eeuw / Johan Koppenol. In: Nieuwsbrief van het Gezelschap van de 16de Eeuw, ISSN 0928-8619:  (1989), afl. 3 (jan), pag. 16-24.

Zilveren prijzen bij twee Leidse loterijen uit het begin van de 16de eeuw / C.W. Fock. In: Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken, ISSN 0922-6699: vol. 73 (1981), pag. 39-48.

De loterijen van 1549 en 1574 ten voordele van de Bogardenschool / W. Dezutter. – Brugge : Stedelijk Museum voor Volkskunde. In: 125 Jaar Stedelijke Nijverheidsschool / red. W. Dezutter, Marc Goetinck: (1979)

Geschiedenis der loterijen in de Nederlanden : eene bijdrage tot de kennis van de zeden en gewoonten der Nederlanders in de XVe, XVIe, en XVIIe eeuwen / met aant., bijl., loterijkrt. en plt. door G.A. Fokker. – Amsterdam : Frederik Muller, 1862. – VI, XII, 275 p. : uitsl. facs., plt. ; 24 cm