Norwich

Kaart van de verspreiding van het calvinisme in het Vlaamse Westkwartier in relatie tot de vluchtelingenkerken in Zuid-Engeland omstreeks 1560, in: De Reformatie. Breuk in de Europese geschiedenis en cultuur . Huib Leeuwenberg, Henk Slecht, Theo van Staalduine red. (Zutphen: WalburgPers, 2017), p. 223.

Pioniers en volgers : Leidse immigranten uit Norwich, 1577-1710 / R.C.J. van Manen. – Leids Jaarboekje 2011 : Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden 103 (2011) 48-80.

Rare books / Samuel Gedge Ltd. – Norwich : Samuel Gedge, [ca. 2009]. – 92 p. : ill. ; 24 cm. Catalogue VII, nr. 100: brief getekend bij mij Anthonis de Solemne, aan de koopman Bartolomeo Corsini in Londen.
Plaatsingscode UB Leiden: 2738 F 33

Godly reformers and their opponents in early modern England : religion in Norwich, c. 1560-1643 / Matthew Reynolds. – Woodbridge [etc.] : Boydell Press, 2005. – XVI, 310 p. : ill. ; 24 cm. – (Studies in modern British religious history, ISSN 1464-6625 ; vol. 10). Met bibliogr. en index. ISBN 1-8438-3149-X hc
Plaatsingscode UB Leiden: 9452 B 5

Norwich since 1550 / edited by Carole Rawcliffe and Richard Wilson with Christine Clark. – London ; New York : Hambledon & London, 2004. – xxix, 604 p. : ill, maps. ; 24 cm. Includes bibliographical references (p. [575]-577) and index. ISBN 1-85285-450-2
Plaatsingscode UB Amsterdam: H 06-2167

A catalogue of the donations made to Norwich City Library, 1608-1656 / Joy Tilley. – Cambridge : LP Publications ; Tempe, AZ : Medieval and Renaissance Texts and Studies, 2000. – IX, 120 p. : ill. ; 25 cm. – (Libri pertinentes ; no. 6). Oorspr. dissertation Sheffield. – Lit.opg.: p. 101-105. – Met index. ISBN 0-9518811-5-9 (LP). ISBN 0-86698-277-9 (Medieval and Renaissance Texts and Studies)
Plaatsingscode UB Leiden: T 4794 6

The quiet Reformation : magistrates and the emergence of Protestantism in Tudor Norwich / Muriel C. McClendon. – Stanford, Calif. : Stanford University Press, 1999. – XII, 340 p. : krt. ; 23 cm. Bew. van proefschrift Stanford University. – Met lit.opg. en index. ISBN 0-8047-3513-1 hardcover : alk. paper

Niederlaendische Exulanten im England des 16. und fruehen 17. Jahrhunderts / von Raingard Esser. – Berlin : Duncker & Humblot, cop. 1996. – 271 p. ; 24 cm. – (Historische Forschungen, ISSN 0344-2012 ; Bd. 55). Rugtitel: Niederlaendische Exulanten in England. – Oorspr. Dissertation Koeln, 1994. – Met lit.opg. en index.

The first printers in Norwich from 1567 : Anthony de Solempne , Albert Christiaensz & Joannes Paetz / by William K. Sessions & David Stoker. – York : Jackson Morley Sessions, 1987. – 106 p. : ill. ; 30 cm. – ([Greenback series ; no. 8]) Omslagtitel. – Rugtitel: Norwich printers from 1567.

The Walloons and their church at Norwich : their history and registers : 1565-1832 / by William John Charles Moens. – [Repr.]. – Nendeln/Liechtenstein : Kraus Reprint, 1969. – 2 dln in 1 bd. ( XVI,111 p.; 385 p.). ; 27 cm. – (The publications of the Huguenot Society of London ; vol. 1)
Fotomech. herdr. van 1e uitg.: London : Huguenot Society of London, 1887-1888. – Index.

De Nederduitsche vluchtelingenkerken der XVIe eeuw in Engeland en Duitschland in hunne beteekenis voor de Reformatie in de Nederlanden / Aart Arnout van Schelven. – ‘s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1908. – XXXII, 455 p. ; 25 cm Proefschrift Vrije Universiteit te Amsterdam.

The Walloons and their church at Norwich : their history and registers, 1565-1832, in two parts / by William John Charles Moens. – Lymington, [London] : [Huguenot Society of London], 1887-1888. – 2 dl. in 1 bd. ( XVI,111 p.; 385 p.). ; 27 cm. – (The publications of the Huguenot Society of London ; vol. 1). Met index.