Met God en de Geuzen

Deze uitspraak is toegeschreven aan prins Willem van Oranje, maar (nog) niet in zijn brieven of andere geschriften teruggevonden.

Ze zijn geciteerd door dominee J.J. Buskes uit de mond van de socialist H.P.L. Wiessing, die ergens meldde: `Willem de Zwijger zei: samen met de verdrukten door een beetje kwaad en veel goed heen, naar de vrijheid. Met God en de Geuzen’.

Wie weet de herkomst van deze woorden?

Vermelding

J.J. Buskes, `Met God en de Geuzen’, De Vrije Katheder 6 (1946/1947) 133 (no. 9, 28 juni 1946)