Ieper / Ypres


Literatuur

Beggars, iconoclasts, and civic patriots : the political culture of the Dutch Revolt / Peter Arnade. – Ithaca, N.Y. [etc.] : Cornell University Press, 2008. – xiv, 352 p. : ill. ; 25 cm. Titel op omslag: Beggars, iconoclasts, & civic patriots. – Met lit. opg., index. ISBN 978-0-8014-4681-8 cloth. ISBN 978-0-8014-7496-5 pbk
Plaatsingscode UB Leiden: 3109 G 25. Hierin een hoofdstuk over Ieper.

Vesting Ieper : wandeling in een historisch landschap / Lieven Stubbe [et al…]. – Antwerpen : Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, cop. 2003. – 60 p. : ill. ; 28 cm. ISBN 90-76099-56-1 pbk

Maddens, N., `Een verslag over de toestand in de kasselrij Ieper (1589)’, in: Liber amicorum Dr. J. Scheerder (Leuven, 1987) 95-106

Ieper tuindag : zesde eeuwfeest : een bundel historische opstellen / een uitg. van de Stedelijke Culturele Raad Ieper onder red. van Romain Vinckier. – Ieper : Stedelijke Culturele Raad, 1983. – xv, 216 p., 28 p. pl. : ill. ; 25 cm

Geschiedenis van het oud-dominikanen klooster te Ieper (1263-1797) / Jordanus Piet de Pue. – Leuven : Paters Dominikanen, [1982]. – 175 p. : ill. ; 23 cm. Oplage van 700 gen. ex.
Plaatsingscode UB Leiden: 1020 D 51: 3

De Beeldenstorm / J. Scheerder. – Bussum : De Haan ; Haarlem : Fibula-Van Dishoeck, 1974, pp. 28-33

Backhouse, M., `Dokumenten betreffene de godsdiensttroebelen in het Westkwartier: Jan Camerlynck en tien zijner gezellen voor de Ieperse vierschaar (1568-1569)’, Bulletin de la Commission Royale d’Histoire 138 (1972) 79-381

Boucquey, Raoul, `De hervorming in de kasselrij Ieper van 1522 tot 1576′, onuitgegeven verhandeling Katholieke Universiteit Leuven (Leuven, 1971)

Camerlynck, Beatrijs, `De hervorming in de stad Ieper tussen 1520 en 1567′, onuitgegeven verhandeling Katholieke Universiteit Leuven (Leuven, 1970)

Clerck, P. de, `De priesteropleiding in het bisdom Ieper (1565-1626)’, Annales de la Société d’Émulation de Bruges 100 (1963) 7-67

Kritisch onderzoek betreffende de oorlogvoering van het Spaans leger in de Nederlanden in de XVIe eeuw / door L. van der Essen. – Brussel : Paleis der Academiën, 1950-1960. – 9 dl. ; 27 cm. Vanaf dl. 2 o.d.t.: Kritische studie over de oorlog(s)voering van het Spaanse leger in de Nederlanden tijdens de XVIe eeuw. – Met lit.opg.
IX: De capitulatie van Ieper en Brugge en de grote nood te Gent (1584). – 1960. – 20 p. – (Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Letteren ; jrg. 22, nr. 2) Met lit. opg.
Plaatsingscode UB Leiden: Open Magazijn kast 14762, V 4058 22: 2

Kritisch onderzoek betreffende de oorlogvoering van het Spaans leger in de Nederlanden in de XVIe eeuw / door L. van der Essen. – Brussel : Paleis der Academiën, 1950-1960. – 9 dl. ; 27 cm
Vanaf dl. 2 o.d.t.: Kritische studie over de oorlog(s)voering van het Spaanse leger in de Nederlanden tijdens de XVIe eeuw. – Met lit.opg.
VIII: Tot na de omsingeling van Ieper, Brugge en Gent (1583). – 1959. – 24 p. – (Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Letteren ; jrg. 21, nr. 2). Met lit. opg.
Plaatsingscode UB Leiden: Open Magazijn kast 14762, V 4058 21: 2

Ieper door de eeuwen heen / J.E. Cornillie ; [uitg. door J. Deconinck en Octaaf Mus]. – Ieper, 1950. – 376 p. : ill., krt., pl. ; 27 cm
Bibliogr. – Reg.

Vandamme, L., `Een calvinistische gemeente te Ieper tijdens het Wonderjaar’, in: H.R. Boudin e.a. (red.), De hervorming in het Ieperse in heden en verleden (z.pl., z.j.) 41-42

A. Viaene, `De graaf van Egmond te Ieper in de beroerde jaren 1566-1567′, Westvlaamsch Archief voor Geschiedenis, Oudheidkunde en Folklore 1 (1939) 25-34

Documents relatifs aux excès commis à Ypres par les Iconoclastes les 15 et 16 août 1566 / par G. Des Marez. – Bruxelles : Hayez, 1925. – p. [95]-127. ; 24 cm
Overdr. uit: Bulletin de la Commission royale d’histoire ; T. 89 (1925).

Le Protestantisme à Ypres dans les envrions de 1578 à 1584 d’après des comptes contemporains / A.C. de Schrevel. – Louvain, 1913. – … p. ; in-8
Extrait de: Analectes pour servir à l’histoire ecclésiastique de la Belgique ; 39. (3e Sér., 9).

Documents relatifs aux excès commis à Ypres par les Iconoclastes (le 15 et 16 août 1566) / par G. Des Marez. – Bruxelles : Hayez, 1897. – 38 p. ; in-8 o
Extrait de: Bulletins de la Commission royale d’histoire ; 5e Sér., 7:5.

Ypriana : notices, études, notes et documents sur Ypres / Alphonse Vandenpeereboom. – Bruges : Aimé de Zuttere, 1878-1883. – 7 dl. : ill., krt. ; 25 cm. 1: Les Halles d’Ypres. – 2: La Chambre des Echevins. – 3: Origines. – 4: Du mouvement communal à Ypres : esquisses historiques : 1271-1348. – 5: Tuindag et Notre Dame de Tuine. – 6: Jansenius; Les Frères Mineurs Franciscains; Le Chapitre de Saint Martin. – 7: Ypres et ses Comtes Léliarts; Attaque et défense des institutions communales.

Mémoire justificatif du magistrat d’Ypres, sur les troubles religieux arrivés en cette ville, en 1566 & 1567, avec pièces a l’appui : suivi de documents inédits concernant la Réforme à Ypres / publ. par I. L. A. Diegerick. – Bruges : De Zuttere, 1874-1877. – 4 dl. ; 23 cm. – (Documents du XVIe siècle, faisant suite à l’inventaire des chartes ; t. 1-4)

Inventaire analytique et chronologique des chartes et documents appartenant aux archives de la ville d’Ypres / publié par I.L.A. Diegerick. – Bruges : Vandecasteele-Werbrouck, 1853-1868. – 7 dl. ; 22 cm. I. 1101-1324. II. 1324-1399. III. 1400-1470. IV. 1470-1499. V. 1500-1547. VI. 1547-1599. VII. Supplément.

Historia episcopatus Iprensis, ex autographis dni Gerardi de Meestere / collecta cura et studio duorum dioec. Brug. sacerdotum [C. Carton et F. van de Putte]. – Brugis : Vandecasteele-Werbrouck, 1851. – [VIII], IV, 38, 180 p. : ill. ; 31 cm. – (Recueil de chroniques, chartes et autres documents concernant l’histoire et les antiquités de la Flandre-Occidentale. Première série, Chroniques générales de Flandres)

Analectes Yprois ou recueil de documents inédits concernant la ville d’Ypres / publiés par J.L.A. Diegerick. – Bruges : Vandecasteele-Werbrouck, 1850. – 210 p. : facs. ; 23 cm. Bevat: Épisode de l’histoire d’Ypres, sous le règne de Marie de Bourgogne, 1477.

Cort Verhael van ‘t ghonne binnen de stadt van Ypre en daer omtrent ghepasseert is de religie aengaende, tzijdert juny 1566 tot omtrent half ougst 1567. Uitg. door F. van de Putte, in: Annales de la Société d’Émulation de Bruges 6 (1844) ….