Mechelen

www.beeldbankmechelen.be

Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 60-65.

Literatuur

De hemel in tegenlicht : macht en devotie in het aartsbisdom Mechelen / [hoofdred. Gerard Rooijakkers ; vert. Michael Lomax ; bijdragen van Barbara Baert … et al.]. – Tielt : Lannoo, cop. 2009. – 280 p. : ill. ; 27 cm. Uitg. ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in Mechelen, Lamot, 21 maart 2009-21 juni 2009. – Uitg. in het kader van het evenement Stadsvisioenen in Mechelen, 2009. – Met lit. opg., index.
ISBN 978-90-209-8290-9

Mechelen : lieu de mémoire van de Bourgondische Nederlanden / Walter Prevenier. – Brussel : Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, 2001. – 13 p., [3] p. pl. ; 26 cm. – (Academiae analecta / Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten ; N.R., nr. 9)

A bishop’s tale : Mathias Hovius among his flock in seventeenth-century Flanders / Craig Harline and Eddy Put. – New Haven, CT [etc.] : Yale University Press, cop. 2000. – X, 387 p. : ill. ; 22 cm. Met lit.opg. en index.

H. Installe, `Verwoesting en wederopbouw te Mechelen in de zestiende eeuw’, in: Verwoesting en wederopbouw van steden, van de middeleeuwen tot heden. Handelingen van het 18de internationaal colloquium te Spa, 10-12.ix.1996 (Brussel, 1999) 155-184

Peter Stabel, Filip Vermeylen, Het fiscale vermogen in Brabant, Vlaanderen en in de heerlijkheid Mechelen : de Honderdste Penning van de hertog van Alva (1569-1572) (Bruxelles : Academie Royale de Belgique, Commission Royale d’Histoire, 1997)

Le Grand Conseil du Malines de 1580 à 1590. In: Les juridictions supérieures : actes des Journées internationales tenues à Leeuwarden du 20 au 23 mai 1993 / textes réunis et présentés par Olav Moorman van Kappen: (1994), p. 7-17.

Guido Marnef, Het Calvinistisch bewind te Mechelen, 1580-1585 (Kortrijk-Heule, 1987)

Brabants calvinisme in opmars: de weg naar de calvinistische republieken te Antwerpen, Brussel en Mechelen, 1577-1580 / G. Marnef. – In: Bijdragen tot de geschiedenis, ISSN 0006-2286: vol. 70 (1987), pag. 7-21.

A. Jans, `Voorschriften over het boekenbezit van de pastoors in het aartsbisdom Mechelen (1574-1597)’, in: Liber amicorum Dr. J. Scheerder (Leuven, 1987) 73-74

E. van Autenboer, `Mechelen in de 16de eeuw: Schade wordt toegebracht en hersteld’, Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen 89 (1985) 197-242

J. Briels, `De emigratie uit Mechelen naar de Noordelijke Nederlanden omstreeks 1572-1630′, Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen 89 (1985) 251

Guido Marnef, `Mechelen en de opstand; Van beeldenstorm (1566) tot reconciliatie (1585)’, Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen 88 (1984) 49-63

E. van Autenboer, `De Hervorming te Mechelen, 1566-1585 ‘, Noordgouw 19/20 (1979-1983) 47-62

B. Roosens, Het arsenaal van Mechelen en de wapenhandel (1551-1567) (Gent, 1978)

Kritisch onderzoek betreffende de oorlogvoering van het Spaans leger in de Nederlanden in de XVIe eeuw, nl. de bestraffing van opstandige steden / door L. van der Essen. – Brussel : Paleis der Academiën, 1950-1960. – 9 dl. ; 27 cm. Vanaf dl. 2 o.d.t.: Kritische studie over de oorlog(s)voering van het Spaanse leger in de Nederlanden tijdens de XVIe eeuw. – Met lit.opg.
I: Tijdens het bewind van Alva. – 1950. – 36 p. ; 26 cm. – (Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Letteren ; jrg. 12, no. 1). Met lit. opg., pp. 21-26
Plaatsingscode UB Leiden: Open Magazijn kast 14762, V 4058 12: 1

E. van Autenboer, Een pamflet over de Mechelse beeldenstorm ([Mechelen], 1949)

Geschiedenis der stad Lier / A. Bergmann ; met platen naar teek. van J.B. de Weert. – Lier [etc.], 1873. – VI, 67 p. : ill. ; in-8. Index.

Louis Prosper Gachard ed., Correspondance de Philippe II sur les affaire des Pays-Bas (5 tom., Bruxelles 1848-1879) II, 299: Brief van Esteban Prats aan de koning over de plundering van Mechelen.

Geschiedenis van de stad en de heerlykheid van Mechelen / door Jean David. – Leuven : Vanlinthout, 1854. – 550 p. : ill. ; 20 cm

Oude drukken:

Deductie ende relaes van den staet ende conduite van die van de stadt ende provincie van Mechelen … sedert den 28 Meert 1565 … tot 9 October 1566. – Loven, [1770]. – in-12. Uitgeg. door: G. D. de Azevedo y Bernal.

Chronyke van Mechelen / R. Valerius ; vermeerdert met Een kort verhael van het Leven en Schriften van den Auteur … – Mechelen, [1765]. – xlviii, 191, xxiv p. ; in-8
Kroniek voor de jaren 720-1680.
Plaatsingscode UB Leiden: [volgt; binnengekomen 12 december 2011]

Niderlendischer Beschreibung, der dritte theyl, welcher (vber die Sieben Graffschafften, vnd vier Hertzogthumb) auch die funff Landtschafften, oder Dominia begreiffet, sambt den furnemsten Stäten, vnd darin gelegnen Flecken, vnd was sich darin zugetragen, vom Jar nach Christi gebuert 1559. bisz aufss Jar, 1588 / durch Michaelem Eyzinger avstriacvm. – Gedruckt in der keyserlichen Reichs Statt Cölln, : bey Gerhardt von Campen, : in verlegung Heinrich Nettessem, 1587. – [8], 345-467 p. ; in-4 Bewerking van: De leone belgico, Keulen, 1583. – Vervolg op: Niderländische Beschreibung in Hochdeutsch … Keulen, 1584-1585. Het gedeelte over Mechelen: pag. 465-467.

Declaration des jvstes causes du saccaigement de la ville de Mailine (ged. 4 Oct. 1572). – [S.l.], [1572]. – 1 blad. ; fol. Knuttel 196. Door Alva in het licht gegeven Bor, I: 409-410.