Marie de Brimeu, prinses van Chimay

Megen?, 1550 – Luik, 18 april 1605

Biografie

Digitaal vrouwenlexicon van Nederland

Document

Paspoort voor Marie de Brimeu (1550-1605), hertogin van Croy en Airschot / afgegeven door Albert, aartshertog van Oostenrijk (1559-1621) en Isabella Clara Eugenia, infante van Spanje (1566-1633). – Brussel, 26 jan. 1600. – Papier, 1 bifol. (middendoor gescheurd)
Eigenhandig ondertekend. Medeondertekend door A. de Laloo. – Met opgedrukt zegel. – Marie de Brimeu, gravin van Meghen, weduwe van Lancelot de Berlaymont (-1578), trouwde in 1580 met Charles de Croy (1560-1612).
Herkomst: In 1913 gekocht bij antiquariaat J.A. Stargardt te Berlijn
Literatuur: Jaarverslag: Verslag KB (1866-): 1915, p. XXXV
Den Haag, KB : 72 D 32
Brieven en documenten ; nr. 3

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden : niet opgenomen

Biographie Nationale de Belgique : niet opgenomen

Nationaal Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Marie de Brimeu. Een Nederlandse Prinses uit de eerste helft van de tachtigjarige oorlog / J.L. van der Gouw. In: De Nederlandsche Leeuw : maandblad van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, ISSN 0028-226X: vol. 64 (1947), pag. kol 5-49.

Le duc Charles de Croy et d’Arschot et ses femmes Marie de Brimeu & Dorothée de Croy / par la Comtesse M. de Villermont. – Bruxelles : DeWit ; Paris : Champion, 1923 (Tamines : Duculot). – 268 p., [9] bl. pl. : facs., foto’s, grav. portr. ; 23 cm. Aan de kop van de titelpag.: Grands seigneurs d’autrefois. – Bibliogr.