Rechtspraak in Utrecht

Op het platteland van Utrecht bestond nog buurrecht, dat echter meer en meer door schepenrecht naar het voorbeeld van Holland verdrongen werd. Deze plattelandsgerechten hadden enkel in civiele, niet in criminele zaken rechtspraak. De steden daarentegen, Montfoort uitgezonderd, hadden rechtspraak in beide soorten van zaken. Sedert 1530 stond het opperste rechtsgebied aan het Hof, dat gelijke bevoegdheid had als het Hof van Holland, en bovendien in criminele zaken van het platteland uitsluitend, en in civiele concurrerend met andere gerechten bij eerste aanleg recht sprak.

Voor verdere toelichting zie: [Thorbecke]/Fruin/Colenbrander, 
Staatsinstellingen (ed. 1922), 127-129.