Wat gebeurde er vandaag tijdens de Tachtigjarige Oorlog?

Januari

dag

heilige

gebeurtenis

1 2 3 4 5 6 1579 Unie van Atrecht 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1597 Slag bij Turnhout 25 26 27 28 29 1584 Geboorte Frederik Hendrik
1587 Stanley en York leveren Deventer en de schans bij Zutphen uit aan de Spanjaarden 30 31 Februari

dag

heilige

gebeurtenis

1 2 3 4 5 6 1595 Verrassing van Hoei 7 8 1575 Oprichting Universiteit Leiden 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Matthias 1557 Geboortedag Matthias van Oostenrijk 25 26 27 28 29 Maart

dag

heilige

gebeurtenis

1 1572: Koningin Elisabeth verbiedt de Watergeuzen nog langer gebruik te maken van Engelse havens 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1585 Parma neemt Brussel 11 12 13 14 15 16 17 18 1582 Aanslag op Oranje door Juan Jauregui 19 Jozef 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April

dag

heilige

gebeurtenis

1 1572 Watergeuzen nemen Den Briel in 2 3 4 5 1566 Aanbieding van het Smeekschrift der Edelen 6 7 8 9 1609 Twaalfjarige Bestand 10 Job 11 1572 Vlissingen en Veere voor de prins 12 13 14

Lidwina van Schiedam

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Geboortedag Willem van Oranje 25 26 27 28 29 30 Mei

dag

heilige

gebeurtenis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pancratius

13

Servatius

Onthoofding Johan van Oldenbarnevelt 14

Bonifatius

15 16 17 18 19 20 21 1572 Enkhuizen voor de prins 22 23 1568: Slag bij Heiligerlee 24 25 1572: Lodewijk van Nassau verrast Bergen 26 27 28 29 30 31 Juni

dag

heilige

gebeurtenis

1 2 3 4 5 1568: Onthoofding van Egmond en Horne 6 7 8 9 10 1584 Anjou overlijdt in Frankrijk 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Johannes de Doper 1579 Zware aanval door Farnese op Maastricht 25 26 27 28 29 Petrus en Paulus 1579 Inname van Maastricht door Farnese 30 Juli

dag

heilige

gebeurtenis

1 2 1576 Mondragon neemt Zierikzee
1600 Slag bij Nieuwpoort 3 4 5 6 7 8 9 Martelaren van Gorcum 1572 Martelaren van Gorcum in Brielle vermoord 10 1584 Willem van Oranje in Delft vermoord 11 12 13 14 15 16 1587 Maurits neemt Axel 17 18 1572 Eerste vrije Statenvergadering van Holland 19 1585 Parma neemt Mechelen 20 21 1568 Slag bij Jemmingen 22 1581 Plakkaat van Verlatinghe 23 24 1594 Reductie van Groningen 25 26 27 28 29 30 31 Augustus

dag

heilige

gebeurtenis

1 2 1578 Slag bij Rijmenam 3 4 5 6 7 8 9 10 Laurentius 1556 Overwinning van Egmond bij St.-Quentin: Filips II sticht San Lorenço del Escorial
1566 Begin van Beeldenstorm bij St. Laurentius-klooster in Steenvoorde 11 12 13 14 15 16 17 18 1585 Parma neemt Antwerpen 19 20 21 22 Symphorien 23 24 Bartholomeus 1572: Bartholomeusnacht in Parijs 25 26 27 28 29 30 31 September

dag

heilige

gebeurtenis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1567 Arrestatie van Egmont en Horn 10 11 12 13 1509 Sterfdag Filips II 14 15 16 17 18 19 1572 Alva herneemt Bergen 20 1604 Spinola neemt Oostende in 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Oktober

dag

heilige

gebeurtenis

1 2 3 1574 Leidens ontzet 4 5 6 7 1571 Slag bij Lepanto 8 1573 Alkmaars ontzet 9 10 11 1573 Slag op de Zuiderzee 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1507 Geboorte hertog van Alva 30 31 November

dag

heilige

gebeurtenis

1 Allerheiligen 1570 Allerheiligenvloed 2 3 4 5 6 7 Willibrord 8 1576 Pacificatie van Gent 9 10 11 Martinus 12 13 Lebuinus 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Catharina van Alexandrië 26 Jan Berchmans 27 28 29 30

Andreas

December

dag

heilige

gebeurtenis

1 2 3 4 5 6 Nicolaas 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Kerstmis 26 27 28 29 30 31 Silvester 1564 Toespraak Oranje in Raad van State