Geschiedenis der Staatsinstellingen in Nederland tot de dood van Willem II

Door J.R. Thorbecke, R. Fruin en H.T. Colenbrander

Toelichting

I. De staat van Karel V

1. Regering

1. Oorsprong van de staat 
2. Verhouding tot het Rijk
3. Regeling van de erfopvolging 
4. Nieuwe kerkelijke indeling
5. Macht van de landsheer
6. De Staten
7. Provinciale regering
8. Bestuur van Holland en Zeeland
9. Hof van Holland
10. Bestuur der districten van Holland – De baljuw
11. Stadsregering
12. Staten van Holland
13. Staten van Zeeland
14. Staten van Utrecht
15. Landdag van Gelderland
16. Landdag van Overijssel
17. Landdag van Friesland
18. Landdag van Groningen
19. Landdag van Drente
20. Staten-Generaal
21. Algemeen Bestuur. – Raad van State
22. Geheime Raad (Conseil Privé) en Raad van Financiën
23. Krijgswezen
24. Zeewezen

2. Rechtspraak

1. Algemeen karakter
2. Holland en Zeeland
3. Utrecht
4. Gelderland
5. Overijssel
6. Drente
7. Groningen
8. Friesland
9. Algemeen rechtsgebied
10. Wetgeving en rechtspraak in criminele zaken
11. Burgerlijke wetgeving


II. Veranderingen gedurende de troebelen

1. Het bewind van Alva
2. Het nieuwe bewind in Holland en Zeeland
3. Pacificatie van Gent
4. Scheiding van Noord en Zuid
5. Grondvesting van de Republiek


III De Republiek tot de dood van Willem II

1. Regering

1. Vergadering van de Staten-Generaal
2. Bevoegdheid van de Staten-Generaal
3. Raad van State
4. Admiraliteit
5. De prinsen van Oranje en de Generaliteit
6. Bevoegdheid van de Provinciale Staten
7. Provinciaal Bestuur: Stadhouder en Gecommiteerde Raden
8. Staten van Gelderland
9. Staten van Holland
10. Staten van Zeeland
11. Staten van Utrecht
12. Staten van Friesland
13. Staten van Overijssel
14. Staten van Groningen
15. Staten van Drente


2. Rechtspraak

1. Algemene toestand
2. Hoge Raad van Holland en Zeeland
3. Provinciale gerechtshoven
4. Hof van Friesland
5. Kamer van Justitie in Stad en Lande van Groningen
6. Raden van Brabant en van Vlaanderen