Fuent es de Valdepero, Pedro Enríquez de Toledo, de Acevedo, graaf van


Biografie

De graaf van Fuentes werd in juni 1592 benoemd tot opperbevelhebber van de Spaanse troepen in de Nederlanden, maar hij arriveerde pas eind november in Brussel. De hertog van Parma, tot wiens opvolger hij was benoemd, overleed op 3 december in Atrecht, nog onwetend van het feit dat hij ontheven was van het opperbevel. Fuentes hield toezicht op de Spaanse belangen, terwijl de Nederlanden in naam onder de landvoogden Mansfelt en Ernst van Oostenrijk stonden. In 1595 was Fuentes korte tijd zelf landvoogd van de Nederlanden. In 1596 keerde hij terug naar Spanje.

Tijdens zijn Nederlandse jaren heeft hij zich vooral beziggehouden met de strijd in Frankrijk – zo heroverde hij Kamerijk – maar hij slaagde er niet in het vertrouwen te winnen van de Nederlandse gewesten en Maurits van Nassau kon zijn opmars voortzetten. In 1593 deed Fuentes het voorstel om ieder jaar 1.000 Spaanse recruten over zee naar de Nederlanden te sturen. Die zouden dan meteen in de garnizoenplaatsen kunnen huizen, zodat de ervaren krachten vrij konden komen voor militaire acties.

Deze zoon van Diego Enríquez de Guzmán en Catalina de Toledo y Pimentel huwde met erfdochter Juana de Acevedo en nam daarbij haar achternaam over. Hierdoor is zijn relatie met de hertog van Alva enigszins op de achtergrond geraakt. Als zoon van de zuster van de derde hertog van Alva was hij een volle neef van de befaamde ijzeren hertog. Voor zijn komst naar de Nederlanden bekleedde hij vanaf 1586 hoge militaire functies in Milaan, Spanje en Portugal. Na zijn terugkeer naar Spanje in 1596 werd hij benoemd tot kapitein-generaal. In 1598 werd hij ‘Grande’ en raadsheer van de Raad van State en de Raad van Oorlog. In 1600 was hij de nieuwe gouverneur van Milaan. In Italië deed Fuentes veel voor het mogelijk maken van het transport van Spaanse troepen over Zwitsers grondgebied.

Raymond Fagel

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden VI (Haarlem, 1859) 267-269

Biographie Nationale de Belgique : niet opgenomen

Nationaal Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek III (Leiden, 1914) 421-424 (S.P. Haak)

N.a.v. het stuk van S.P. Haak hierbij enige correcties en aanvullingen van de heer Theodoor Goddeeris te Kortrijk: Haak in NNBW III, 421-424 bracht mij lange tijd op een dwaalspoor met een referentie die ik maar niet kon vinden. Blijkt dat het niet om Annales Belges gaat, maar om Archives Belges, revue critique mensuelle d’histoire nationale, en tevens pp. 111-113 i.p.v. 111-133. Het betreft een recensie door H. Lonchay van toen twee werken: 1° Julio Fuentes, El conde de Fuentes y su tiempo, Madrid 1908, en 2° Ph. Van Isacker, Pedro Enriquez de Azevedo graaf van Fuentes en de Nederlanden (1592-1596), in: Annales de la Société d’Émulation de Bruges, LX (niet IX zoals bij Haak) (1910), pp. 205-236. Julio Fuentes publiceerde dus zijn werk noch in Annales Belges noch in Archives Belges. Het werk van Julio Fuentes, El conde de Fuentes y su tiempo. Estudios de Historia militar (siglos XVI á XVII), bestaat uit twee delen, 192 en 288 pp.

J. Fuentes, `El conde de Fuentes y su siglo’, Archives Belges 13 (1911) 111-113

P. van Isacker, ‘Pedro Enriquez de Azevedo, graaf van Fuentes en de Nederlanden’, Annales de la Société d’Émulation de Bruges 1910, p. 205 et suiv.

Mémoires de Martin Antoine Del Rio sur les troubles des Pays-Bas durant l’administration du comte de Fuentès, 1592-1596 / trad. du latin et annoté par Ad. Delvigne. – Bruxelles : Société Belge de Librarie, 1892. – VI, 127 p. ; 22 cm. Aan kop van titelpagina: XVIe siècle.

Don Pedro Enríquez de Acevedo Conde de Fuentes : bosquejo encomiástico leido ante la Real academia de la historia en la junta pública celebrada el día 15 de junio de 1884 / por el académico de número Cesáreo Fernández Duro. – Madrid : Impr. y fundición de M. Tello, 1884. – 207 p. : ill. ; 29 cm. – (Del tomo X de la Colección de memorias). M. portret. – “Índice de otros documentos relacionados con el conde de Fuentes”: p. 187-207.
Plaatsingscode KB Den Haag: 529 C 43