Lamoraal van Egmond

Lamoraal van Egmond, prins van Gavre.

Lahamaide, Henegouwen, 18 november 1522 – Brussel, 5 juni 1568.

Nederlands edelman en veldheer, ridder van het Gulden Vlies, lid van de Raad van State, stadhouder van Vlaanderen en Artesië (1559-1568)

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden V (Haarlem, 1859) 53-57

Biographie Nationale de Belgique VI (Bruxelles, 1878) 490-509 (Th. Juste)

Nationaal Biografisch Woordenboek I (Brussel, 1964) 432-461 (B. de Troeyer)

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek III (Leiden, 1914) 335-339 (H. Obreen)

Nouvelle Biographie Nationale : niet opgenomen

Op weg naar tachtig jaar oorlog : het verhaal van de eeuw waarin ons land ontstond : over de voorgeschiedenis en de eerste fasen van de Nederlandse opstand / J.J. Woltjer. – [Amsterdam] : Balans, cop. 2011. – 498 p., [16] p. pl. : ill., krt. ; 24 cm/ Met lit. opg., reg. ISBN 978-90-5018-838-8 geb.

Egmont da capo – eine mythogenetische Studie / Rengenier C. Rittersma. – Münster [etc.] : Waxmann, 2009. – 347 p. : ill. ; 24 cm. – (Niederlande-Studien, ISSN 1436-3836 ; Bd. 44). Bew. van proefschrift European University Institute, Florence, 2006. – Met lit. opg. en index. ISBN 978-3-8309-2134-9

Werner Thomas: ‘Brussel: de Grote Markt. Het juk van de vreemde overheerser’, in: België, een parcours van herinnering / onder red. van Jo Tollebeek (hoofdred., Geert Buelens … [et al.]. – Amsterdam : Bakker, 2008. – 2 dl. : I, 96-109

Gevallen vazallen : de integratie van Oranje, Egmont en Horn in de Spaans-Habsburgse monarchie (1559-1567) / Elisabeth Marieke Geevers. – Amsterdam : Amsterdam University Press, cop. 2008. – 252 p. ; 24 cm. – (Amsterdamse Gouden Eeuw reeks, ISSN 1875-9599). Auteursnaam op omslag: Liesbeth Geevers. – Ook verschenen als online resource. – Proefschrift Universiteit van Amsterdam. – Met lit. opg., reg. – Met een samenvatting in het Engels. ISBN 978-90-8964-069-7

Slachtoffer van verraad en intrige : graaf Lamoraal van Egmond, 1522-1568 / Herman Vandormael, Aline Goosens. – Leuven : Davidsfonds/Leuven, cop. 2007. – 240 p. : ill. ; 24 cm. Met lit. opg. ISBN 978-90-5826-442-8

Da Capo : Das Nachleben des Grafen Lamoraal von Egmont (1522-1568) in der europäischen Kulturgeschichte bis zur Weimarer Klassik : eine mythogenetische Studie / Rengenier C. Rittersma. – Florence : European University Institute, 2006. – 399 p

Goosens A., ‘Le Comte Lamoral d’Egmont, 1522-1568, ou l’avenir incertain de la haute noblesse à l’aube de la Révolte des Pays-Bas’, in: J.P. P oussou e.a. (eds.), Monarchies, noblesses et diplomaties européennes. Mélanges en l’honneur de Jean-François Labourdette (Paris, 2005) 149-166

Els Kloek, ‘De weduwen van Egmont en Horne: Sabina van Beieren (1528-1578) en Walburgis van Nieuwenaer (1522-1600)’, Spiegel Historiael : Magazine voor geschiedenis en archeologie 40 (2005) 299-304

Vereerd en verguisd : Lamoraal van Egmond, heer van Gaasbeek, in twee geuzenliederen / Herman Vandormael. In: Het oude land van Edingen : tijdschrift van de Gewestelijke kring voor oudheidkunde, geschiedenis en heemkunde van Zuid-Pajottenland: vol. 32 (2004), afl. 3 (juli-sep), pag. 189-205.

Le comte Lamoral d’Egmont (1522-1568) : les aléas du pouvoir de la haute noblesse à l’aube de la révolte des Pays-Bas / Aline Goosens. – Mons : Hannonia, 2003. – 235 p. : ill. ; 24 cm. – (Analectes d’histoire du Hainaut ; t. 8) (Analectes d’histoire du Hainaut ; t. 8). Met lit. opg.

Les comtes d’Egmont et de Hornes : victimes de la répression politique aux Pays-Bas espagnols / Gustaaf Janssens ; [trad. du néerlandais: A. Deknop]. – Bruxelles : Musée de la Ville de Bruxelles, 2003. – 63 p. : ill., facs. ; 17 cm. – (Historia Bruxellæ ; 2)
Vert. van: De graven Egmont en Horn. ISBN 2-9600377-4-X

De graven Egmont en Horn : slachtoffers van de politieke repressie in de Spaanse Nederlanden / Gustaaf Janssens. – Brussel : Museum van de Stad Brussel, 2003. – 63 p. : ill., facs. ; 17 cm. – (Historia Bruxellæ ; 2) Met lit. opg. ISBN 2-9600377-5-8

Een pamflet ter ere van Lamoraal van Egmond (1787) / Herman Vandormael. In: Liber amicorum Raphaël de Smedt: (2001), p. 391-395. Met samenvatting in het Frans.

Graf Egmont : historische Persönlichkeit und literarische Gestalt : 29. Mai-15. Juli 1979, Goethe-Museum Düsseldorf / [Mitarbeiter: Jörn Göres … et al. ; Übersetz. aus dem Niederländischen von Inge Boonen-Neuben]. – Düsseldorf : Anton und Katharina Kippenberg Stiftung, 1979. – 116 p. : ill. ; 24 cm. Tentoonstellingscatalogus.

Het proces van Egmont / [uitg. door] Leon de Vos. – Zottegem : Zottegemse Culturele Kring, 1974. – 1 dl. (251 p.). : ill. ; 23 cm. – (Jaarboek van de Zottegemse Culturele Kring ; 19) II. Akte van beschuldiging met bewijzen. A: Inleiding en tekst.

Lamoraal van Egmont in de geschiedenis, literatuur, beeldende kunst en legende / door Herman van Nuffel. – 2e dr. – Leuven : Nauwelaerts, 1971. – 158 p. : ill. ; 24 cm. – (Standen en landen ; 46)

Lamoraal van Egmond, Heer van Gaasbeek, 1522-1568 : [catalogus van de tentoonstelling in het] Staatsdomein van Gaasbeek, 10 Aug.-15 Sept. 1968. – St.-Niklaas-Waas : Scheerders van Kerckove, 1968. – 55 p. : ill. ; xx cm

Lamoral d’Egmond : seigneur de Gaasbeek, 1522-1568. – [S.l. : s.n.], [1968]. – 54 p. : ill. ; 24 cm
Tentoonstellingskatalogus. – Tentoonstelling: Domaine de l’État de Gaasbeek, 10 août – 15 septembre 1968. – Met bibl.

Lamoraal Graaf van Egmont, en zijn tijd : [catalogus] : expositie Zottegem, Egmontkasteel, 7 juli – 15 september 1968. – [S.l. : s.n.], [1968] (Zottegem : De Beiaard). – [47] p. : ill. ; 16 × 25 cm. Ingericht door “De Vrienden van het Kasteel van Egmont en zijn Museum”, onder de auspecien van het Gemeentebestuur.

Lamoraal van Egmont in de geschiedenis, literatuur, beeldende kunst en legende / door Herman van Nuffel. – Leuven [etc.] : Nauwelaerts [etc.], [1968]. – [II], 158 p. : ill. ; 24 cm. – (Anciens pays et assemblées d’états = Standen en landen ; 46)

Lamoraal van Egmond / W.C. Mees. – Assen : Van Gorcum etc., 1963. – 293 p., [15] p. pl. : ill. ; 25 cm. – (Van Gorcum’s Historische bibliotheek ; nr. 70). Met lit. opg.

Lamoraal van Egmont : een critische studie over zijn rol in de jaren 1559-1564 in verband met het schuldvraagstuk / B. de Troeyer. – Brussel : Paleis der Academiën, 1961. – XXVI, 216 p. : ill., portr. ; 26 cm. – (Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België. Klasse der letteren@Verhandeling ; 40)
Oorspr. proefschrift Leuven. – Samenvatting in het Spaans. – Met lit.opg., reg.

Lamoral d’Egmont, 1523-1568 / Roger Avermaete. – Bruxelles : Dessart, 1943. – 298 p. ; 20 cm. Met lit. opg.

Fruin over Egmont’s zending naar Spanje / door J. S. Theissen. – Amsterdam : Müller, 1917. – 42 p. ; 23 cm
Verslag van de algemeene vergadering der leden van het Historisch Genootschap, gehouden op 29 Mei 1917.

Histoire du procès et de la mort de Lamoral Comte d’Egmont, décapité à Bruxelles, enseveli à Sotteghem / par Eugène Van Damme. – Gand : Imprimerie de F. Hage, 1869. – VI, 67 p. : ill. ; 22 cm

Le comte d’Egmont et le comte de Hornes (1522-1568) d’après des documents authentiques et inédits / Théodore Juste. – Bruxelles [etc.], 1862. – 371 p. ; 23 cm. – (Les Pays-Bas au XVIe siècle)

Le procès du comte d’Egmont : avec pièces justificatives, d’après les manuscrits originaux trouvés à Mons / par M. De Bavay. – Bruxelles [etc] : Muquardt, 1854. – 328 p. : ill. ; 22 cm

Interrogatoires du Comte d’Egmont / publié d’après les documents qui se trouvent à la Bibliothèque Royale de La Haye par le Baron de Reiffenberg. – Bruxelles : Vandale, 1843. – iii, 49 p. : facs. ; 27 cm

Eloge historique du comte d’Egmont décapité à Bruxelles le 5 juin 1568 : suivi du dénombrement de l’armée de Philippe II et de la relation des batailles de St. Quentin et de Gravelines, pièces officielles et inédits, extraites des archives de la ville de Dinant sur Meuse / J.J. de Cloet. – Bruxelles, 1825. – II, 34 p. : ill. ; 25 cm

Eloge du comte d’Egmont, proposé par l’Académie Royale des beaux-arts et de littérature, de Gand, pour le concours de 1820 / discours qui, à l’unanimité, a obtenu la mention honorable: par P.J. Brunelle. – Bruxelles : de Prins-Tomson, [1820?]. – 17 p. ; 22 cm

Découverte du tombeau du comte d’Egmond / de Bast ; precedee d’une Notice sur les troubles du Pays-Bas au XVIe siecle, sous le gouvernement du Duc d’Albe. – Gend, 1819. – 24 p. : ill. ; 8 °. Eerst verschenen in Annales Belgiques.

Ontdekking van het graf des graven van Egmond / [J.M. Schrant] ; voorafgegaan van een kort verslag wegens den aanvang der Nederlandsche onlusten in de zestiende eeuw, onder het bestuur van den hertog van Alva door M.J. de Bast ; vertaald uit de Annales Belgique. – Gend, 1819. – 24 p. ; 8 °. Vert. van: Découverte du tombeau du comte d’Egmond. – 1819.

De dood van Egmond en Hoorne / C. Loots. – [Amsterdam : J. Allart], [1810]. – .. p. ; 8ÿê . – (Werken der Bataafsche Maatschappij van Taal- en Dichtkunde ; 5: 4). Saakes 5 (1810), p. 149.

De dood van Egmond en Hoorne / H. Tollens Cz. – [Amsterdam : Johannes Allart, 1810]. – p. ; in-8. – (Werken der Bataafsche Maatschappij van Taal- en Dichtkunde : 5: 3). Saakes 5 (1810), p. 149.

Supplément à l’Histoire des guerres civiles de Flandre sous Philippe II, roi d’Espagne, du père Famien Strada, et d’autres auteurs, contenant les Procès criminels de Lam. comte d’Egmont et de Phil. de Montmorency, comte de Hornes, …. – À Amsterdam : chez Pierre Michiels, 1729. – 2 dl. : portr. ; in-8. Toegeschreven aan Jean Godefroy en aan Jean Dubois.

Egt afschrift van het proces van den Graaf van Egmont. – [S.l. : s.n., 1568]. – p. [617]-659.