Rodrigo de Toledo y Valcárcel

Maestre de campo

Salamanca, ca. 1539 – Salbertrand, 7 juni 1593

Biografie

Deze heer van Doncos was de zoon van Sancho de Toledo y Rojas en Francisca de Valcárcel, vrouwe van Doncos. Hij was een neefje van de hertog van Alva die zijn militaire carrière mogelijk maakte door vergaand nepotisme. De hertog lette meestal bij bevorderingen op de kwaliteiten van de militairen, maar dit gold niet voor zijn eigen familieleden. Vanaf 1567 was Rodrigo maestre de campo van het tercio van Napels. Als zodanig raakte hij in 1572 bij Bergen in Henegouwen zwaar gewond aan een been. Daarna raakte hij opnieuw gewond bij de aanval op de muren van Haarlem in 1573. Men vreesde toen voor zijn leven. De kroniekschrijver Juan de Arquellada diende in zijn tercio en die stelde dat hij in zijn lichaam wel twintig verwondingen had. In 1575 keerde hij terug naar Spanje en vanaf 1578 diende hij als gouverneur van Alessandria in Lombardije. Hij overleed op 7 juni 1593 in een veldslag tegen de Fransen.

Raymond Fagel

Literatuur

Juan de Arquellada, Sumario de proezas y casos de guerra…, ed. Enrique Toral y Peñaranda (Jaén 1999)

Bernardino de Mendoza, Comentarios de las guerras de los Países Bajos (Guadalajara 1592)

Epistolario del Duque de Alba III.