Rodrigo Zapata de León y Pérez de Barradas

Maestre de campo

Maestre de campo Rodrigo Zapata was geboren als zoon van de gelijknamige Rodrigo Zapata, eveneens afkomstig uit Madrid en heer van Daralcalde en Viveros, en Beatriz de Barradas uit Guadix. Zijn zuster María Manuel Zapata was getrouwd met de Duitse edelman Justo Walter. In 1578 verkreeg hij het habijt van de ridderorde van Santiago. Rodrigo was in 1573-1574 als kapitein betrokken bij de belegering van Leiden. In 1572 was hij bij de aanval op het fort van Spaarndam door een musketkogel geraakt waardoor hij zijn halve linkerarm had verloren. Hij was ook nauw betrokken bij het beleg van Alkmaar.

Raymond Fagel

Literatuur

Archivo Histórico Nacional, OM-caballeros-Santiago, exp. 9106

Epistolario del Duque de Alba III

Bernardino de Mendoza, Comentarios de las guerras de los Países Bajos (Guadalajara 1592)